Gyermekek után járó ellátások II.


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Cikksorozatunk második részében a gyermek utáni ellátások közül az biztosítási jogviszonyhoz kötött, egészségbiztosítási ellátásokat (csed, gyed, gyáp) szemléltetjük részletesen, gyakorlati oldalról megközelítve.

Csecsemőgondozási díj (CSED)

Csed-re jogosult alap esetben az a nő, aki:

 • az igénylés előtti 2 évben legalább 365 napig biztosított volt, – aminek nem feltétlenül kell folyamatosnak lennie – és a gyerek a biztosítása alatt, vagy annak megszűnését követő 42 napon belül születik, továbbá
 • ha a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl baleseti táppénzben részesült, és a gyermek a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül születik.

Jogosult lehet még örökbefogadó szülő, a gyám, vagy a vérszerinti apa is. Utóbbi eset csak akkor lehetséges, ha a szülő nő az egészségi állapota miatt kikerül a háztartásból, vagy meghal.

A 365 napba az 1997. évi LXXX törvény (Tbj.) 5.§ szerint biztosításban töltött időn túl beleszámít a biztosítás megszűnését követően folyósított baleseti táppénz, csed, gyed, (kivéve diplomás gyed) ideje, a rehabilitációs járadék, rokkantsági ellátás ideje, továbbá a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán 1 évnél hosszabb tanulmányok idejéből 180 nap. Amennyiben a jogosult nem rendelkezik 365 nap biztosítási idővel, akár a csed vagy a gyed esetében méltányossági kérelmet nyújthat be, amire a kormányhivatal sok esetben pozitív választ ad, amennyiben a kérelem benyújtásakor biztosított a személy.

A csed 168 napig jár, amiből 28 nap a szülés várható időpontja elé eshet, tehát ennyivel hamarabb igényelhető az ellátás. A szülés várható időpontjáról az orvostól kell kérni igazolást, ehhez viszonyítunk.

Csed iránti kérelmet a foglalkoztató felé kell előterjeszteni, ennek hiányában a volt foglalkoztató székhelye szerint illetékes megyeszékhelyen működő járási hivatalánál, illetve a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalánál kell benyújtani a „Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához” elnevezésű nyomtatványon, egyéni vállalkozó, őstermelő kérelmét az „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű nyomtatványon nyújthatja be. Csed és gyed is visszamenőlegesen 6 hónapra igényelhető.

Csed folyósítása alatt egyáltalán nem lehet munkát végezni. Összegét tekintve nincs felső korlát, a jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban elért bruttó jövedelem 70%-a, melyből csak Szja-t vonnak. Fontos, hogy főállású kiadózó egyéni vállalkozó esetén az ellátás alapja 2018-ban 94 400 Ft, aki a 75 000 Ft Katát fizeti, annak 158 400 Ft. Ennek 70 %-a a csed és a gyed összege is.

Az 1997. évi LXXXIII. törvényben (Ebtv.) található csed és gyed számítása elsőre bonyolultnak tűnhet, de érdemes egy kis időt fordítani a megértésére, hisz sok múlhat rajta.

Számítás alapja:

 • az igénylés napját megelőző 3. hónap utolsó napjától visszafele számított 180 napi jövedelem, ha a biztosítási idő folyamatos,
 • ha a fenti időszakban nincs 180 napi jövedelem, de a jogosultságot megelőzően van legalább 180 nap folyamatos biztosítási jogviszonya, ezen belül pedig120 napnyi jövedelem, akkor ennek figyelembevételével állapítják meg,
 • ha a fenti 2 feltétel közül egyik sem teljesül, akkor a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részében kell meghatározni a naptári napi alapot. Kivéve:
 • ha a jogosultság kezdő napján fennálló jogviszonyából a legalább 30 napi tényleges jövedelme a minimálbér kétszeresénél kevesebb,
 • ha 30 napi jövedelme sincs, és a szerződés szerinti jövedelme a minimálbér kétszeresénél kevesebb,

ebben az esetben ez a jövedelem a számítás alapja.

Szerződés szerinti jövedelemnek minősül többek közt:

 • egyéni és társas vállalkozók esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér másfélszerese,
 • mezőgazdasági őstermelők esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér,
 • a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott (pl. megbízási vagy vállalkozói szerződéssel) esetében a szerződésben meghatározott díj, illetve ha a biztosítási jogviszony nem haladja meg a 30 napot, akkor a minimálbér.

Csed és gyed számításával kapcsolatban létezik egy kedvezményszabály, amit szintén ne hagyjunk figyelmen kívül. Ha a gyermek gyed vagy gyes igénybevétele alatt, vagy annak megszűnését követő 1 éven belül születik, és az előző gyermek jogán kapott csed összege magasabb volt, akkor a magasabb összeg képezi az ellátás alapját. De csak akkor, ha az előző ellátás alapja a jogosultság kezdő napján is fennálló jogviszonyban elért jövedelem alapján került megállapításra.

Gyermekgondozási díj (GYED)

Gyed-re jogosult:

 • az a biztosított szülő (apa is), aki a gyermek születése előtti 2 évben legalább 365 napig biztosított volt,
 • az a csed-re jogosult szülő, akinek biztosítási jogviszonya a csed alatt megszűnt, de csed-re való jogosultsága a biztosítási jogviszony alatt keletkezett, és a szülés előtti 2 évben 365 napig biztosított volt.

Nagyon fontos, hogy ha az igénylőnek egyszerre több biztosítási jogviszonya van, a gyed-re való jogosultságot mindegyik jogviszonyban külön-külön kell megvizsgálni, hogy melyikben rendelkezik a gyermek születését megelőző 2 éven belül 365 nap biztosításban töltött idővel. Az egy időben fennálló jogviszonyokból származó biztosítási idők nem számíthatók össze.

Gyed folyósítása alatt korlátlanul lehet munkát végezni. Mértéke a figyelembe vehető jövedelem 70 %-a, de maximum a minimálbér kétszeresének a 70 %-a (2018-ban 193 200 Ft) lehet, melyből Szja és nyugdíjjárulék kerül levonásra. Ez azt jelenti, hogy 2018-ban 276 000 Ft-os bérrel lehet gyed maximumot kapni – amennyiben a többi jogosultsági és számítási feltételeknek megfelel a szülő. Ez akkor is igaz, ha a szülő több jogviszonyból is jogosult az ellátásra, ugyanis a jogviszonyonként számított összeget össze kell adni, ami együttesen nem haladhatja meg a gyed maximumot.

Tisztázzunk egy dolgot, mégpedig a gyed kezdő és záró időpontját. A gyed legkorábban a csed lejártát követő naptól jár a gyermek 2 éves koráig. Ez azt jelenti, hogy ha a várható szülés időpontja előtti 28. naptól igényeltük az ellátást, akkor is annak lejártát követő naptól lehet a gyed-et igényelni. Minden jogosultsági feltétel fennállása esetén így 28 nappal tovább fogják folyósítani a gyed-et, mintha a szülés időpontjától igényeltük volna a csed-et.

Némiképp más a helyzet, apa igényli a gyed-et, ő ugyanis minden esetben legkorábban csak a szülést követő 169. naptól teheti ezt meg. Akkor is ha anya nem volt jogosult csed-re, és abban az esetben is, ha anyagi megfontolásból igényli apa az ellátást. Utóbbi esetben sokszor előfordul, hogy anya még otthon marad a gyermekkel, apa pedig dolgozik továbbra is gyed mellett. Ekkor anyának jeleznie kell munkáltatója felé, hogy fizetés nélküli szabadságot kér a gyermek 3 éves koráig. Ezt a munkáltatónak kötelessége biztosítani a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 128. § alapján, függetlenül attól, hogy az ellátást melyik szülő veszi igénybe. Tekintettel arra, hogy a fizetés nélküli szabadság időtartama alatt szünetel a biztosítási jogviszonya, anyának be kell jelentkeznie egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettség alá, és fizetnie kell maga után 2018-ban a havi 7 320 Ft-ot.

A gyed számítási módja megegyezik a csed számításával, ez esetben is a jogosultság kezdő napját megelőző időszakot figyeljük, nem a gyermek születétének napjához viszonyítunk. Nézzünk most egy egyszerű példát apa által igényelt gyed-el kapcsolatban.

Apa 2017. március 1-től dolgozik egy cégnél teljes munkaidős munkaviszonyban, melynek valamennyi napján rendelkezik egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelemmel. Anya csed-et a gyermek születésétől, 2018. március 25-től igényelte, melynek folyósítása 2018. szeptember 9-én jár le. Apa 2018. szeptember 10-től gyed-et igényel. Mivel a jogosultságot megelőző 3. hónap utolsó napjától (június 30.) visszafele számított 180 napnyi jövedelme lesz a számítás alapja, esetünkben ez 2018. január 2. – június 30. közötti időszak.

Tegyük fel, ugyanennek az apának csak heti 30 órás munkaviszonya van, viszont 2017. januártól főállású kisadózó egyéni vállalkozó is. Ez esetben 2 kérelmet kell benyújtani, és mivel ebben a jogviszonyában is van 365 nap biztosítási jogviszonya, a Kata-s 94 400 Ft alappal számított gyed is jár részére.

Még egy lehetőség, ha apának 2018. augusztus 15-én megszűnik a munkaviszonya, és augusztus 16-tól főállású egyéni vállalkozó lesz. Mivel gyed csak a fennálló biztosítási jogviszony alapján jár, és egyéni vállalkozásából még 30 napnál rövidebb ideje áll fenn, ezért a számítás alapja a szerződés szerinti jövedelem, ami egyéni vállalkozóknál ez a minimálbér másfélszerese.

Diplomás gyed-ről is ejtsünk néhány szót. Jogosult az a nő, aki:

 • a gyed-re jogosító feltételek alapján gyed-re nem jogosult,
 • gyermek születése előtti 2 éven belül felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 2 félév (260 nap) aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 • a gyermeke a hallgatói jogviszony fennállása alatt, vagy annak szünetelését, megszűnését követő 1 éven belül születik.

Vér szerinti apa akkor lehet jogosult diplomás gyed-re, ha a ő maga a feltételeknek megfelel, viszont a szülő nő nem, vagy – amit még leírni is borzasztó, de a törvénynek erről is rendelkeznie kell – ha meghal.

A diplomás gyed havi összege:

 • a felsőfokú alapképzésben, szakképzésben, vagy szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a minimálbér (2018. évben: 138 000,-Ft) 70 %-a,
 • a mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a garantált bérminimum (2018-ban: 180 500,-Ft) 70 %-a.

Diplomás gyed 2018. január 1. utáni igénylés esetén a gyermek születésének napjától a gyermek 2 éves koráig jár.

Ikrek

Ikergyermekek születése a csed és gyed összegére nincs hatással, helyette a gyed időtartama 1 évvel meghosszabbodik, a gyermekek 3. életévének betöltéséig jár. Gyes esetében más a helyzet, összege ikrek esetén – az évek óta változatlan – 28 500 Ft 200%-a, hármas ikrek esetén 300 %-a. Továbbá a gyermekek tankötelessé válásának évének végéig jár, tehát annak az évnek a végéig, amikor betöltik a 6. életévüket.

Választás az ellátások között

Aki egyidejűleg táppénzre, baleseti táppénzre, csed-re, gyed-re, gyes-re, illetve gyet-re is jogosult, választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe. Kivéve, ha gyed, gyes, vagy gyet mellett dolgozik, és keresőképtelensége miatt jogosult táppénzre vagy baleseti táppénzre. Ebben az esetben természetesen jár a táppénz is részére.

Ha a szülő több, különböző korú gyermekei után egyidejűleg jogosult csed-re, gyed-re, gyes-re, táppénzre, akkor mindkét gyermek után egyszerre igényelheti az ellátásokat.

Ha a szülők közös háztartásban élő gyermekeik után mindketten jogosultak ellátásra, (pl. gyed, gyes, gyet) csak az egyikük veheti igénybe azokat. Tehát választaniuk kell, hogy melyikük veszi igénybe az összes ellátást – például egyik gyermek után a gyes-t, másik gyermek után a gyed-et. Az ellátásoknak – ha úgy tetszik – egy kézben kell lenniük. Hiába az egyik ellátás egészségbiztosítási alapú, másik nem biztosításhoz kötött családtámogatási ellátás, nem lehet megtenni, hogy egyik gyermek után anya kapja a gyes-t, másik gyermek után apa igényli a gyed-et. Ebben az esetben vagy anya lemond a gyes-re apa javára, vagy anya igényli a gyed-et is. Ez alól a szabály alól csak egyetlen kivétel létezik, mégpedig a gyermekápolási táppénz.

Gyermekápolási táppénz (GYÁP)

A szülők bármelyike igényelheti (az örökbefogadó szülő, az együtt élő házastárs, a gyám és a nevelőszülő is) aki biztosított, és 12 éven aluli beteg gyermekét ápolja – az előbbi ellátásoktól függetlenül. Nem befolyásolja a nagyszülő részére folyósított gyes-t sem a szülő által igénybe vett gyáp.

Igénybe vehető időtartamát a gyermek életkora határozza meg, továbbá az, hogy a szülő egyedülálló e.

 • gyermek 1 éves koráig szoptatás, ápolás címén korlátlanul jár,
 • 1-3 éves korig 84 nap/év/gyermek,
 • 3-6 éves korig 42 nap/év/gyermek, egyedülállónak 84 nap/év/gyermek,
 • 6-12 éves korig 14 nap/év/gyermek, egyedülállónak 28 nap/év/gyermek.

Egy év a gyermek előző születésnapjától a gyermek következő születésnapjáig eltöltött táppénzes napokat jelenti.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a gyáp napokat már nem együttesen számítjuk a szülőknek, hanem szülőnként külön-külön. Ebből következik, hogy már nem kell a másik szülőre nézve gyáp előzményt kérni.

Cikksorozatunk harmadik, egyben utolsó részében az ellátásokon túli egyéb alternatívákat fogjuk bemutatni, amit minden szülőnek tudni érdemes, hisz tájékozatlanság miatt sajnos sok esetben nem használják ki a törvény által biztosított lehetőségeket.


Kapcsolódó cikkek

2018. október 30.

Gyermekek után járó ellátások I.

Mindannyiunk életében fontos momentum a gyermekvállalás, talán meg kell rá érni, talán igazán sosem lehet, viszont felkészülni mindenképp érdemes. Ebben a cikkben elsősorban a születendő gyermek után igényelhető ellátásokat mutatjuk be, továbbá a jogosultság, és a számított összeg kérdésében nyújtunk érdemi segítséget.