Gyermekek után járó ellátások I.


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Mindannyiunk életében fontos momentum a gyermekvállalás, talán meg kell rá érni, talán igazán sosem lehet, viszont felkészülni mindenképp érdemes. Ebben a cikkben elsősorban a születendő gyermek után igényelhető ellátásokat mutatjuk be, továbbá a jogosultság, és a számított összeg kérdésében nyújtunk érdemi segítséget.

Elsőként nézzük át a nem biztosításhoz kötött, családtámogatási ellátásokat. Ezek nevesítve a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyermekgondozást segítő ellátás (gyes) és a gyermeknevelési támogatás (gyet).

A családi pótlék 2 részből áll:

 • a gyermek születésétől tankötelessé válásának (amelyik évben augusztus 31-ig tölti a 6. életévét) évének október 31-ig nevelési ellátás,
 • tanköteles korú (annak a tanévnek a vége, amikor a gyermek a 16. életévét tölti), és/vagy közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek részére iskoláztatási támogatás

néven folyósított ellátás.

Visszamenőleg 2 hónapra lehet igényelni, ezért fontos odafigyelni, hogy a „Kérelem családi pótlék megállapítására” nevű formanyomtatványt időben juttassunk el a Magyar Államkincstárnak (MÁK). Az igénylést már elektronikus úton is  beadhatjuk az oldalukon, ügyfélkapus belépést követően.

Iskoláztatási támogatás addig jár, míg a gyermek rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, de legfeljebb annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét tölti. Mivel családi pótlékot mindig teljes hónapra folyósítanak, ezért a tanév vége ez esetben június 30-nak számít.

Elvileg az iskola minden évben lejelenti a tanulók adatait, mégis előfordulhat, hogy 16 éven felüli gyermekünk után egyszer csak nem folyósítják a családi pótlékot. Ilyenkor nincs ok aggodalomra, mielőbb adjuk le az iskolával kitöltetett „Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról” nevű nyomtatványt.

Családi pótlék összege gyermekenként

1 gyermekes család 12.200,-
1 gyermeket nevelő egyedülálló 13.700,-
2 gyermekes család 13.300,-
2 gyermeket nevelő egyedülálló 14.800,-
3 vagy több gyermekes család 16.000,-
3 vagy több gyermeket nevelő egyedülálló 17.000,-
Tartósan beteg, fogyatékos gyermek esetén 23.300,-
Tartósan beteg, fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló szülő esetén 25.900,-

Szünetel a családi pótlék folyósítása:

 • ha a tanulmányokat folytató gyermek a kötelező tanórai foglalkozásai tekintetében 50 órát igazolatlanul mulaszt, ekkor egyúttal a gyámhivatal a gyermek védelembe vételét is elrendeli,
 • ha a jogosult 3 hónapot meghaladóan olyan államba távozik ami nem EU, vagy EGT-tagállam,
 • ha a 18. életévét betöltött személynek rendszeres (legalább 3 egymást követő hónapban) jövedelme van.

Anyasági támogatás

Anyasági támogatásra az a nő jogosult, aki terhessége alatt legalább 4 alkalommal részt vett terhesgondozáson, továbbá az örökbefogadó szülő és a gyám is bizonyos feltételekkel. Összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegének (ami 2008 óta változatlanul 28 500 Ft) 225 %-a, vagyis 2018-ban is 64 125 Ft, ikergyermekek esetén 300 %-a, 85 500 Ft.

Igénylést a szülés napját követő 6 hónapig lehet benyújtani a „Kérelem anyasági támogatás megállapítására” nevű formanyomtatvány kitöltését követően.

Életkezdési támogatás, Start számla és Babakötvény

Ezekről csak röviden tennék említést, mivel Életkezdési támogatást minden 2005. december 31. után született magyar állampolgárságú, és magyar lakcímmel rendelkező újszülött 42 500 Ft egyszeri fix összegben kap, nem kell igényelni. A MÁK automatikusan nyit egy számlát (Start-számla) a gyermek nevére, melynek inflációval növelt összegét kizárólag 18. éve betöltését követően vehet fel, addig semmilyen módon nem hozzáférhető.

Ha szeretnénk gyermekünknek mi is félretenni, azt megtehetjük, ha nyitunk csemeténknek kincstári Start-értékpapír számlát. Erre a számlára történő befizetésekkel vásároljuk tulajdonképpen a babakötvényt. A babakötvénynél nincs meghatározott minimum befizetés, mindig annyit fizetünk rá, amennyit épp szeretnénk. A megtakarításhoz viszont kizárólag gyermekünk 18. életévének betöltését követően lehet hozzáférni, és akkor is csak abban az esetben, ha már legalább 3 évig létezett a kötvény. Konstrukciójáról amit tudni érdemes, hogy az infláció feletti +3% kamat, és némi állami támogatás (évi max. 6 000 Ft) jár a megtakarításra.

Fentieken túl még számos olyan megtakarítási forma létezik, amit a pénzügyi piac kínál, ezért annak megkezdése előtt pénzügyi- vagy gyermek megtakarítási szakemberrel történő konzultációt javaslom, hogy gyermekünk részére és önmagunk számára is személyre szabott, teljesíthető ajánlatot válasszuk.

Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)

Gyes-re jogosult a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike, illetve a nevelőszülő és a gyám is, saját háztartásában nevelt gyermek után, a gyermek 3 éves koráig azzal, hogy a gyermek fél éves koráig nem folytathat keresőtevékenységet, utána viszont korlátlanul.

Nagyszülő is igényelheti a gyes-t, amennyiben a gyermek az első életévét betöltötte, és a gyermek nevelése a szülők háztartásában történik, de ők lemondtak az ellátásról a nagyszülő javára. Továbbá nincs a háztartásban másik gyermek, akire tekintettel gyes-t folyósítanak. Nagyszülő gyes mellett csak a gyermek 3 éves kora után, legfeljebb heti 30 órában folytathat keresőtevékenységet, vagy korlátlanul ha az az otthonában történik.

A gyes összege megegyezik az öregségi nyugdíj minimum összegével, ami 28 500 Ft, melyből nyugdíjjárulékot vonnak. Természetesen más ellátás (csed, gyed, gyet, stb.) folyósításával egyidejűleg nem igényelhető gyes.

Gyes visszamenőleg legfeljebb 2 hónapra igényelhető, a „Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására” vagy a „Nyilatkozat a nagyszülői gyermekgondozást segítő elátás megállapításához” nyomtatványon.

Gyermeknevelési támogatás (GYET)

Az a szülő jogosult erre az ellátásra, aki 3 vagy több kiskorú gyermeket nevel. Gyet a legkisebb gyermek 3. életévétől a 8. évének betöltéséig jár, amennyiben a legnagyobb gyermek még nem töltötte be a 18. életévét.

Gyet mellett lehet dolgozni, de legfeljebb heti 30 órás munkaviszonyban, vagy korlátlanul ha a munkavégzés a támogatásban részesülő otthonában történik. Összege megegyezik az öregségi nyugdíj legkisebb összegével, 28 500 Ft, melyből nyugdíjjárulék kerül levonásra. Az igénylést visszamenőleg legfeljebb 2 hónapra lehet benyújtani, a „Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására” nevű nyomtatványon.

A családtámogatási ügyek a következő módokon intézhetők:

 • elektronikus úton ügyfélkapus regisztrációval, az alábbi linken keresztül, https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/index.php?r=client/view_off
 • postai útona megyeszékhely szerinti járási hivataloknál,
 • személyesen
 • a megyeszékhely szerinti járási hivatalok családtámogatási osztályánál,
 • Kormányablaknál,
 • kérelmező munkahelyén – amennyiben működik TB kifizetőhely.

Cikksorozatom következő részében az egészségbiztosítási ellátásokkal (csed, gyed, gyáp) kapcsolatos, minden gyermeket vállaló, biztosítási jogviszonnyal rendelkező szülő számára hasznos tudnivalókat fogom bemutatni.


Kapcsolódó cikkek

2024. április 23.

Így is lehet szolgálati időt szerezni

A nyugdíjjogosultság és a nyugdíj összege szempontjából meghatározó jelentősége van a szolgálati idő hosszának. Jó tudni, hogy szolgálati időt megállapodással is lehet szerezni.

2024. április 22.

Különleges szabályok a baleseti járadéknál

Nem ritka, hogy üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén a baleseti táppénz időszakának leteltekor tartós, esetleg maradandó egészségromlás marad vissza. Ha ez az állapot középsúlyosságúnak minősül, a baleseti ellátórendszer keretében baleseti járadék vehető igénybe.