Hamarosan érkezik a 0,5 százalékos nyugdíjnövelés


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Általános esetben a nyugdíjjárulék fizetéssel fedezett időszak szolgálati időnek minősül, a nyugdíjasként elért kereset után fizetett nyugdíjjárulék azonban nem keletkeztet szolgálati időt. A járulékfizetés fejében nem további szolgálati idő kerül elismerésre, hanem egy speciális juttatás a nyugdíj összegének 0,5 százalékkal történő megnövelése. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.évi LXXXI. törvény (a továbbiakban Tny.) 2020. június 30-ig hatályban volt 22/A §-a szerint a saját jogú nyugellátásban részesülő személy - ideértve azt a személyt is, akinek nyugellátása szünetel – nyugellátását saját jogú nyugdíjasként…

Általános esetben a nyugdíjjárulék fizetéssel fedezett időszak szolgálati időnek minősül, a nyugdíjasként elért kereset után fizetett nyugdíjjárulék azonban nem keletkeztet szolgálati időt. A járulékfizetés fejében nem további szolgálati idő kerül elismerésre, hanem egy speciális juttatás a nyugdíj összegének 0,5 százalékkal történő megnövelése.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.évi LXXXI. törvény (a továbbiakban Tny.) 2020. június 30-ig hatályban volt 22/A §-a szerint a saját jogú nyugellátásban részesülő személy – ideértve azt a személyt is, akinek nyugellátása szünetel – nyugellátását saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása illetve egyéni vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján a naptári évben elért nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem összege egy tizenketted részének 0,5 százalékával növelni kell.

A nyugdíjnövelés megállapítása korábban kérelemre történt. A Tny. 22/A § 2017. január 1-től hatályos (3) bekezdése szerint azonban a nyugdíjnövelést a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv már hivatalból állapítja meg a nyugdíjjárulék alapot képező kereset, jövedelem megszerzését követő év szeptember 30-ig illetve meghatározott esetben október 31-ig. Szeptember 30-ig történik a nyugdíjnövelés megállapítása, ha kizárólag munkaviszonyból, illetve azzal egy tekintet alá eső alkalmazotti jogviszonyból származik a kereset, jövedelem. Minden más esetben (pl. egyéni vállalkozói, társas vállalkozói jogviszony) a növelés megállapítása október 31-ig történik meg. Azok számára is, akik 2016. december 31-ig nem kérték a 2016-os évet megelőző kereseteik, jövedelmeik alapján a nyugdíjnövelés megállapítását a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv hivatalból elvégezte a növelést.

nyugdíjnövelésA nyugdíjnövelés attól az időponttól került megállapításra, amikortól az a kérelem benyújtása esetén az érintettet legkorábban megillette volna. A nyugdíjnövelés visszamenőleges összeggel a növelésre való jogosultság megszerzésének napjától járó, az időközi nyugdíjemelések mértékével növelt összegben kerül folyósításra. Ez az utólagos, hivatalból megállapított annyira teljes körű, hogy azokban az esetekben is megtörténik, amikor a nyugdíjas személy kért nyugdíjnövelést a nyugdíjasként elért keresete alapján, de kifelejtett néhány rövidebb, kis összegű foglalkoztatást a kérelemből.

Nincs teendő az idén, 2021-ben sem a nyugdíjnövelés megállapításával kapcsolatban, az kérés nélkül, hivatalból fog kiszámításra és folyósításra kerülni.

Időközben változott a 0,5 százalékos nyugdíj növelésre jogosultak köre.

Más a helyzet 2020. július előtt és után. A 2020. január 1-jétől június 30-ig terjedő időre a 20 járulék kedvezmény bevezetése hatásaként már csak azok a nyugdíj mellett keresőtevékenységet folytató nyugdíjasok fognak a 0,5 százalékos nyugdíjnövelésben részesülni ebben az időszakban elért keresetük után, akik nyugdíjjárulék alapjául szolgáló, azaz nyugdíj járulék köteles keresettel rendelkeznek, például megbízási szerződés keretében tevékenykedtek.

Akik a járulék kedvezménnyel érintett, a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban dolgoznak, mivel nem fizetnek nyugdíjjárulékot, azaz a kereset nem nyugdíjjárulék alapjául szolgál, a 0,5 százalékos nyugdíjnövelésre nem szereznek jogot ezután a jövedelem után, nettó keresetük magasabb a járulékmentesség miatt megmaradó összeggel.

2020. július 1-jétől a nyugdíj melletti keresőtevékenység minden fajtája járulékmentessé vált, így a saját jogú nyugdíjasnak nincs nyugdíj járulék alapul szolgáló jövedelme, a nettó jövedelem emelkedik a járulék mértékével. Természetesen ez azt is jelenti, hogy nyugdíj járulék alapul szolgáló jövedelem hiányában júliustól nincs 0,5 százalékos mértékű nyugdíj növelésre jogosító nyugdíj melletti kereset sem.

Ehhez a helyzethez igazodik a jogszabály is, 2020. július 1-jétől hatályon kívül helyezésre került a Tny. 22/A §.

A Tny. új, 2020. július 1-jével hatályba lépett 102/A §-a tartalmazza azokat a rendelkezéseket, amelyek a 2019-ben elért nyugdíj járulék alapul szolgáló keresetek, illetve a 2020. január 1-június 30. között elért nyugdíj járulék köteles keresetek utáni nyugdíjnövelés megállapítás rendjét és határidejét foglalják magukban.

2021. szeptember, illetve október végéig a 2020. június 30-ig szerzett, nyugdíj járulék alapul szolgáló jövedelmek (például megbízási díj) után járó 0,5%-os nyugdíj növelést fogja megállapítani és folyósítani a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv.

Ezzel lezárul a nyugdíj növelés időszaka a nyugdíj melletti keresőtevékenység teljes járulékmentessége következtében.


Kapcsolódó cikkek

2020. szeptember 16.

A leggyakoribb hozzátartozói nyugellátás – özvegyi nyugdíj

A hozzátartozói nyugellátások között a legnagyobb nagyságrendet az özvegyi nyugdíj képviseli. Ebből adódóan ezzel a nyugellátással kapcsolatban érkezik a legtöbb kérdés is. Tekintsük át a legfőbb tudnivalókat az özvegyi nyugdíjjal kapcsolatban.