Ki kérheti a nyugdíj ismételt megállapítását 2024-ben?


Azok kérhetik az ismételt megállapítást a magasabb összegű ellátás folyósítása érdekében, akik korhatár előtti ellátásban részesülve dolgoztak, és nyugdíj korhatárukat elérve korhatár előtti ellátásuk ettől kezdve öregségi nyugdíjjá vált.

Releváns jogszabály:

2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

A 2024. évi valorizációs szorzószámok megjelenése után – amely a 2024-ben induló nyugdíjak összegét fogják meghatározni – sokakban felmerül a kérdés, hogy ezekkel, a korábbi évek szorzószámainál magasabb nyugdíjat eredményező mutatókkal lehet-e újraszámíttatni nyugellátásukat. Különösen azokat foglalkoztatja ez a kérdés, akik dolgoztak a nyugellátás mellett.

A kérdésre a válasz az, hogy van ilyen lehetőség, de csak meghatározott esetben.

Azok a személyek kérhetik az ismételt megállapítást a magasabb összegű ellátás folyósítása érdekében, akik korhatár előtti ellátásban részesülve dolgoztak, és nyugdíjkorhatárukat elérve korhatár előtti ellátásuk ettől kezdve öregségi nyugdíjjá vált.

Az érintett új korosztály

2024-ben az 1959-ben születettek érik el nyugdíjkorhatárukat a 65. születésnapjukon. Amennyiben ez a személy korhatár előtti ellátásban részesült, és dolgozott az ellátása mellett, a következő lehetőség állhat rendelkezésére.

A korhatár előtti ellátás vonatkozásában tekintsünk vissza arra, hogy 2012. előtt többféle okból, jogcímen volt lehetőség a nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően öregségi nyugdíjat igénybe venni (például hosszú szolgálati idő alapján előrehozott öregségi nyugdíjat, hivatásos szolgálati jogviszony alapján szolgálati nyugdíjat).

Ezek az ellátások a módosuló szabályokra tekintettel 2012. január 1-jétől korhatár előtti ellátásként kerültek tovább folyósításra az érintett személy nyugdíj korhatára eléréséig.

Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésétől az ellátás változatlan összegben öregségi nyugdíjként kerül tovább folyósításra.

A korhatár előtti ellátások folyósítása mellett meghatározott összeghatárig lehet keresőtevékenységet folytatni. Ez a jövedelemhatár évente a minimálbér tizennyolcszoros összege.

A korhatár előtti ellátás mellett folytatott keresőtevékenységgel az érintett személy szolgálati időt szerez járulék fizetése alapján. Mivel a korhatár előtti ellátás nem nyugdíj, az ellátásban részesülő nem nyugdíjas, ezért szerezhet további szolgálati időt, szemben az öregségi nyugdíjban részesülő munkavállalókkal.

Ekkortól kérhető az ismételt megállapítás

Ha a korhatár előtti ellátás folyósításának időtartama alatt legalább 365 nap szolgálati időt szerez az ellátásban részesülő személy, öregségi nyugdíjkorhatárának betöltésétől, amely időponttól korhatár előtti ellátását már öregségi nyugdíjként kapja, kérheti öregségi nyugdíjának ismételt megállapítását.

Ezt a lehetőséget a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 18. § (3) bekezdése tartalmazza.

Az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítása a nyugdíjkorhatár betöltését követően ma már határidő nélkül kérhető. Korábban ez a lehetőség a nyugdíj korhatár betöltését követő hat hónapon belül állt rendelkezésre.

Az ismételt megállapításhoz szükséges szolgálati idő 2012. január 1. és a nyugdíjkorhatár betöltését megelőző nap közötti időben szerezhető.

Ha az ismételten megállapított öregségi nyugdíj összege magasabb, mint a korhatár betöltésétől öregségi nyugdíjként folyósított összeg, a jövőben ez kerül folyósításra.

Különbözet kifizetése visszamenőleg – legfeljebb hat hónapra

Az öregségi nyugdíj ismételt megállapítása esetén a különbözet visszamenőlegesen járó összegét is folyósítani kell legfeljebb a kérelem benyújtását megelőző hat hónapra.

A korhatár előtti ellátásban részesülő személy halála esetén a hozzátartozói nyugellátások megállapítása során is alkalmazni kell a fentieket azzal, hogy ahol fenti rendelkezések öregségi nyugdíj korhatár betöltését említik, azon az elhunyt jogszerző halálát kell érteni.

Az ismételt megállapítás lehetőségét tartalmazó szabályok vonatkoznak a szolgálati járandóságban részesülőkre is.

Kikre nem vonatkozik a lehetőség?

Nem élhetnek a nyugellátás összegének ismételt megállapítási lehetőségével azok a személyek, akik öregségi nyugdíjuk mellett (beleértve a nők 40 év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátását is) folytatnak keresőtevékenységet.

A saját jogú öregségi nyugdíj melletti keresetből ugyanis nem történik társadalombiztosítási járulék fizetés, a nyugdíjas nem szerez további szolgálati időt a nyugdíj melletti keresőtevékenységgel, nettó jövedelme lesz magasabb.


Kapcsolódó cikkek

2024. május 16.

Így lehet rokkantsági ellátásból nyugdíj

Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése nemcsak azok számára nyitja meg a nyugdíj-igénylés lehetőségét, akik megelőzőleg folyamatosan dolgoztak. Megnyílik ez a lehetőség azok számára is, akik egészségi állapotuk miatt rokkantsági ellátásban részesülnek.