Szolgálati idő a családtámogatási ellátásoknál


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A következőkben a családtámogatási ellátások és a nyugdíjra jogosító szolgálati idő kapcsolata kerül bemutatásra.

A családtámogatási ellátások a gyermeket nevelő családok, személyek részére az állam által nyújtott olyan pénzbeli ellátások, melyek a gyermekneveléssel kapcsolatos kiadásokhoz nyújtanak anyagi segítséget.

Ezek az ellátások eltérően a társadalombiztosítási ellátásoktól, nem járulék fizetéshez kötöttek, hanem a gyermek nevelés tényéhez.

Családtámogatási ellátások: a családi pótlék (nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás), a gyermekgondozási támogatás (gyermekgondozást segítő ellátás – gyes, gyermeknevelési támogatás – gyet), és az anyasági támogatás.

A következőkben a családtámogatási ellátások és a nyugdíjra jogosító szolgálati idő kapcsolata kerül bemutatásra.

A családtámogatási ellátások közül az anyasági támogatás, mint egyösszegű kifizetés nincs kapcsolatban a nyugellátásra jogosító szolgálati idővel.

Ugyanez a helyzet a családi pótlékkal is, ez az ellátás sincs kapcsolatban a nyugellátásra jogosító szolgálati idővel.

A családi pótlék folyósításának időtartama nem minősül nyugdíjra jogosító szolgálati időnek, összege után nem történik nyugdíjjárulék fizetés.

családtámogatás és nyugdíjGyermekgondozási támogatás (gyes, gyet)

Gyermekgondozási támogatásként a gyermekgondozást segítő ellátás (gyes), és a gyermeknevelési támogatás (gyet, „főállású anyaság”) állapítható meg.

Gyermekgondozást segítő ellátás – gyes

A gyermekgondozást segítő ellátásra a szülő és a gyám jogosult, illetve meghatározott feltételek szerint a szülő helyett a nagyszülő.

A gyes a gyermek három éves koráig vehető igénybe, illetve ikrek esetén annak az évnek a december 31. napjáig, amelyben az ikrek tankötelessé válnak. Ha ez eltérő időpont lenne az ikreknél, a legkésőbb tankötelessé váló gyermeket kell figyelembe venni.

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetében a gyes a gyermek tíz éves koráig vehető igénybe.

A gyes kezdő időpontja általában a gyermekgondozási díj leteltét követő nap, azaz a gyermek két éves, ikrek esetén három éves kora. Abban az esetben azonban, ha a szülő nem jogosult gyermekgondozási díjra, illetve csecsemőgondozási díjra, a gyes már korábban is igényelhető.

A szülő helyett a nagyszülő a gyermek egy éves korától veheti igénybe a gyermekgondozást segítő ellátást, ha ehhez a szülők írásban hozzájárulnak, és a gyermek gondozása a szülők háztartásában történik.

Munkaviszony esetén a munkáltató a munkavállaló számára kérésére fizetés nélküli szabadságot köteles adni a gyes idejére, mely időtartam alatt felmondási tilalommal védett a munkavállaló.

A gyes összege azonos az öregségi nyugdíj legkisebb összegével, ikrek esetén ennek az ikrek számával megszorzott összegével.

A gyes összege után nyugdíj járulékot kell fizetni, ez az időtartam nyugdíjra jogosító szolgálati idő. A nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásánál a gyes időtartama jogosultsági időt jelent gyermeknevelési időként.

A gyes mellett a szülő a gyermek féléves korától korlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet. Ettől eltérően a szülő helyett gyesen lévő nagyszülő azonban csak a gyermek három éves korától, és időbeli korlátozással, heti harminc órában folytathat kereső tevékenységet, illetve időkorlát nélkül, ha a munkavégzés kizárólag otthonában történik.

Gyermeknevelési támogatás – gyet („főállású anyaság”)

A sokszor főállású anyaságként megnevezett gyermeknevelési támogatás a három vagy több gyermeket nevelő családok részére nyújt segítséget a gyes leteltét követő időszakban.

Az ellátást az apa is igénybe veheti, ezért nem helytálló a „főállású anyaság” elnevezés.

A gyermeknevelési támogatást az a szülő vagy gyám veheti igénybe, aki saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel, és a legkisebb gyermek a harmadik életévét betöltötte, a nyolcadik életévét még nem.

Ennél az ellátásnál a munkáltató már nem köteles fizetés nélküli szabadságot adni a munkavállaló szülő számára, ebben az esetben a munkáltató döntése szerint adható fizetés nélküli szabadság, de ennek engedélyezése nem kötelező.

A gyermeknevelési támogatás összege azonos az öregségi nyugdíj legkisebb összegével. Az ellátás összege után nyugdíjjárulékot kell fizetni, ezért a gyet időtartama nyugdíjra jogosító szolgálati időnek minősül. Az időszak a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásához jogosultsági időt jelent gyermeknevelési időként.

A gyet mellett korlátozottan lehet keresőtevékenységet folytatni, a szülő legfeljebb heti harminc órában dolgozhat az ellátás mellett, vagy korlátozás nélkül, ha a munkavégzés kizárólag otthonában történik.

Hasznos tudni, hogy az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset meghatározásánál a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, és a gyermeknevelési támogatás összegét csak akkor kell figyelembe venni, ha az az igénylőre kedvezőbb.


Kapcsolódó cikkek

2024. április 9.

Nyugdíj: hogyan kérhető az évek összeszámítása?

Az évek „összeszámítása” megtörténik kérés nélkül is, a hivatalból történő adategyeztetési eljárás során a jogszabály által előírt időpontban, de nincs akadálya annak sem, hogy valaki ezt korábban kérje. A kérelem évente csak egyszer nyújtható be.

2024. április 8.

Ki kérheti a nyugdíj ismételt megállapítását 2024-ben?

Azok kérhetik az ismételt megállapítást a magasabb összegű ellátás folyósítása érdekében, akik korhatár előtti ellátásban részesülve dolgoztak, és nyugdíj korhatárukat elérve korhatár előtti ellátásuk ettől kezdve öregségi nyugdíjjá vált.