Társadalombiztosítási ellátások: családtámogatások


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A családalapítás súlyos anyagi terhet róhat a leendő szülőkre, ugyanakkor a társadalom számára is fontos lépést jelent, éppen ezért az állam próbál kedvező feltételeket biztosítani a gyermeket vállaló és nevelő szülők számára. A magyarországi szabályozás többféle ellátást és támogatást tud nyújtani, amelyek egy része alanyi jogon illeti meg a jogosultakat, míg mások jogszabályi feltételekhez kötöttek.

A magyarországi családtámogatási rendszer a TB-ellátások részeként az alábbi elemekre épül:

Megnevezés Igénylési határidő Folyósítási időszak Folyósító szerv
Anyasági támogatás A szülést követő hat hónapon belül Egyszeri juttatás Államkincstár
Családi pótlék (nevelési -/iskoláztatási támogatás) Visszamenőleg legfeljebb két hónapra A gyermek születésétől a tankötelezettség teljes időtartamára. * Államkincstár
Csecsemőgondozási díj (CSED) Visszamenőleg legfeljebb hat hónapra A szülés napjától vagy a szülés várható időpontját megelőzően max. 28 nappal hamarabb, 168 napig jár.

Államkincstár/

TB kifizetőhely

Gyermekgondozási díj (GYED) Visszamenőleg legfeljebb hat hónapra A CSED lejártát követően a gyermek 2 éves koráig, ikreknél 3 éves korig.

Államkincstár/

TB kifizetőhzly

Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) Visszamenőleg legfeljebb két hónapra A gyermek 3 éves koráig, ikreknél a tankötelessé válás évének végéig, súlyosan fogyatékos gyermeknél a 10. életév betöltéséig. Államkincstár
Gyermeknevelési támogatás (GYET) Visszamenőleg legfeljebb két hónapra A támogatás a legfiatalabb gyermek 3 éves korától a 8. életévének a betöltéséig jár. Államkincstár

*  (Cst. 7. §)  „A nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár az ügyfél részére. Az iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint a tankötelezettség megszűnését követően köznevelési intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét betölti.”

Anyasági támogatás

Az anyasági támogatás egy egyszeri állami támogatás. Erre a szülést követően az anya jogosult, ha a várandóssága alatt legalább 4 alkalommal részt vett várandósgondozáson.

Az anyasági támogatás fix összegű, a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 százalékával, ikergyermekek esetén 300 százalékával egyezik meg. 2019-ben a legkisebb öregségi nyugdíj összege 28.500 forint, így az anyasági támogatás 64.125 forint, ikergyermekek esetén 85.500 forint.

A támogatást az igénylő lakóhelye szerinti illetékes járási hivatalnál kell igényelni egy formanyomtatvány kitöltésével. Fontos, hogy az igényt 6 hónapra visszamenőleg lehet benyújtani, vagyis a gyermek születését követően 6 hónapig.

Csecsemőgondozási díj (CSED)

A csecsemőgondozási díj (CSED) a szülési szabadság időtartama alatti jövedelemkiesés pótlására hivatott. A CSED-re alapvetően az anya jogosult, ha a gyermek születését megelőző 2 éven belül 365 napon keresztül biztosított volt (nem kell folyamatosnak lennie) és a szülés napján biztosított, vagy a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül születik a gyermek.

Az anya helyett jogosult lehet CSED ellátásra (Ebtv. 40. §):

1.Az a nő/férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette.

2.A vér szerinti apa, ha a gyermeket szülő nő meghal, vagy a felügyeleti joga megszűnt.

3.A vér szerinti apa, ha a gyermeket szülő nő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák.

A CSED a szülési szabadság időtartamára jár, ami 24 hét, azaz 168 nap. A CSED-et legkésőbb a gyermek születésének napjától lehet igényelni, de lehet a szülést megelőzően legfeljebb négy héttel is, hasonlóképpen  a szülési szabadsághoz.

A CSED megállapításakor a személyijövedelemadó-előleg megállapításához, az állami adóhatóság felé bevallott, pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képző – amely után a magánszemély 3 százaléknyi egészségbiztosítási járulékot fizet – jövedelmet kell figyelembe venni.

A CSED összege a kezdetét megelőző három hónaptól visszafelé kiszámolt 180 naptári napi jövedelem alapján kerül megállapításra. Az egy napra jutó jövedelem 70 százaléka adja az ellátás napi összegét. A megállapított napi összeg bruttó összeg, vagyis személyi jövedelemadót kell vonni belőle, viszont járulékokat nem.

Az ellátást írásban (nyilatkozat kitöltésével) kell igényelni a biztosított foglalkoztatójánál. A nyilatkozat mellé a gyermek születési anyakönyvi kivonat másolatát is csatolni kell, amennyiben az már kiállításra került. Ha a gyermek születése előtt kérik az ellátást, akkor a gyermek várható születési idejét a várandósgondozási könyv másolatával vagy a háziorvos által kell igazolni.

A CSED-et van lehetőség utólag igényelni, azonban a visszamenőleges igény legfeljebb 6 hónap lehet, azaz az igénylést a 6. hónap első napjáig be kell nyújtani. Fontos feltétel, hogy a CSED folyósítása idején az ellátásban részesülő nem folytathat keresőtevékenységet. (Kivételt képeznek ez alól a nevelőszülői jogviszonyosok.)

Az ellátás folyósításának kezdetét követően az ellátásban részesülő határozat formájában kap tájékoztatást az ellátás részleteiről a folyósító szervtől (KORMÁNYHIVATAL, vagy TB kifizetőhely).

Családi pótlék

A családi pótlékra jogosult a gyermek után a vér szerinti szülő, annak házastársa/élettársa, nevelőszülő, gyám, illetve ideiglenes felügyeletet gyakorló szülő.

A családi pótlék összege gyermekenként eltérő:

  • 1 gyermek esetén 12.200 forint,
  • 2 gyermek esetén gyermekenként 13.300 forint,
  • 3 vagy több gyermek esetén gyermekenként 16.000 forint.

Az ellátás összegét befolyásolja még a szülők száma is, ugyanis, ha a gyermeket egyedülállóként neveli a támogatásra jogosult, akkor a támogatás összege:

  • 1 gyermek esetén 13.700 forint,
  • 2 gyermek esetén gyermekenként 14.800 forint,
  • 3, vagy több gyermek esetén gyermekenként 17.000 forint.

A támogatást szintén a lakóhely szerinti illetékes járási hivatalnál lehet igényelni az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével.

Az egyes családtámogatási ellátásoknál feltüntetett összegeket a 2019. évi hatályos jogszabályi feltételek alapján adtuk meg.  

A bejegyzés szerzője Pentz Edina, az RSM Hungary bérszámfejtési vezetője. Az RSM Blog az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek

2024. április 9.

Nyugdíj: hogyan kérhető az évek összeszámítása?

Az évek „összeszámítása” megtörténik kérés nélkül is, a hivatalból történő adategyeztetési eljárás során a jogszabály által előírt időpontban, de nincs akadálya annak sem, hogy valaki ezt korábban kérje. A kérelem évente csak egyszer nyújtható be.

2024. április 8.

Ki kérheti a nyugdíj ismételt megállapítását 2024-ben?

Azok kérhetik az ismételt megállapítást a magasabb összegű ellátás folyósítása érdekében, akik korhatár előtti ellátásban részesülve dolgoztak, és nyugdíj korhatárukat elérve korhatár előtti ellátásuk ettől kezdve öregségi nyugdíjjá vált.