Változtak a GYED szabályai – II.


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Bővült a gyermekgondozási díjra (GYED) jogosultak köre, és másként kell kiszámolni a GYED naptári napi alapját és a díj összegét is. Cikkünkben újabb példákkal szemléltetjük a változásokat.


Korábbi cikkünkben számos példával illusztráltuk a jogszabályi változásokat, e cikkünkben további eseteket veszünk sorra.

Ha a biztosított nem rendelkezik legalább 30 naptári napi jövedelemmel, tényleges jövedelem helyett a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni.

A pénzbeli ellátások naptári napi alapjának kiszámításánál a szerződés szerinti jövedelem:

 • betegszabadságra jogosultak esetén a távolléti díj, illetve az illetmény egy hónapra járó összege,
 • egészségügyi szabadságra jogosultak esetében az egészségügyi szabadság idejére járó távolléti díj,
 • egyéni és társas vállalkozók esetében a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér másfélszerese,
 • díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (pl: megbízási szerződés, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszony)  esetében a 30 napot meg nem haladó biztosítási jogviszony esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér, egyéb esetben a jogviszony alapjául szolgáló szerződésben meghatározott díj,
 • mezőgazdasági őstermelő esetében a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér.

Költségvetési szakemberek I. Pénzügyi, gazdasági, számviteli konferenciája

2015. március 26-27.

A konferencián két napon át a résztvevők betekintést kaphatnának kizárólag a költségvetési szerveket érintő gazdálkodási, adózási, számviteli, munkajogi változásokba.

Előadók:

dr. Aradi Zsolt, Kézdi Árpád, Osgyányi Judit, Sándorné Új Éva, Szamkó Józsefné

További részletek >>

Példa:

A biztosított 2010. március 10. napjától munkaviszonyban áll, gyermeke született 2015. március 12. napján.

Első gyermeke születését 2012. május 14. napját követően terhességi-gyermekágyi segélyben, majd gyermekgondozási díjban részesült 2014. május 14. napjáig. Gyermekgondozási segély folyósítása történt 2015. január 05. napjától munkába állt, 2015. február 01. napjától veszélyeztetett terhessége miatt táppénzben részesült gyermeke születésének napjáig 2015. március 11. napjáig, majd csecsemőgondozási díj ellátás folyósítása történt 2015. március 12. napjától augusztus 26-ig.

Gyermekgondozási díjat igényelt 2015. augusztus 27-től.

Gyermekgondozási díj összegének megállapításához az irányadó időszak:

2014.01.01-től 2015.05.31-ig
 

Számítási időszak:

 

A biztosított az irányadó időszakban nem rendelkezik 180 napnyi tényleges jövedelemmel, tekintettel arra, hogy

2014.01.01-től 2014.05.14-ig gyermekgondozási díjban,

2014.05.15-től 2015.01.04-ig gyermekgondozási segélyben,

2015.02.01-től 2015.03.11-ig táppénzben,

2015. 03.12-től 215.08.26-ig csecsemőgondozási díjban részesült

Tényleges jövedelemmel 2015.01.05-től 2015.01.31-ig rendelkezik, azaz 27 naptári nappal.

 

A gyermekgondozási díj naptári napi alapja (tekintettel arra, hogy a biztosított 30 naptári napnál kevesebb jövedelemmel rendelkezik)

 

A szerződés szerinti jövedelem, azaz az augusztus havi távolléti díj

                             30 naptári nappal

 • Ha a biztosított a  jogosultságelső napját közvetlenül megelőzően nem rendelkezik legalább 180 napnyi folyamatos biztosítási jogviszonnyal, gyermekgondozási díj naptári napi alapját a minimálbér alapulvételével kell megállapítani, kivéve, ha a ténylegesen megszerzett jövedelme a minimálbért nem éri el. Tényleges jövedelem hiányában a szerződésben meghatározott jövedelmet lehet figyelembe venni.

Példa:

A biztosított apa 2010. március 10. napjától 2014. december 31. napjáig áll munkaviszonyban, majd 2015. február 01. napjától egyéni vállalkozóként lett biztosított.

Gyermekével felesége (jogviszony hiányában) 2015. január 01. napjától 2015. június 17. napjáig gyermekgondozási segélyben részesült, majd az apa kérelmezte a gyermekgondozási díjat gyermeke után.

Irányadó időszak:

2015.02..01-től 2015.03.31-ig (mert csak az adott biztosítási jogviszonyban elért jövedelmet lehet figyelembe venni)

A biztosított a jogosultságot, azaz 2015.06.18-tól, közvetlenül megelőzően nem rendelkezik 180 napnyi folyamatos biztosításban töltött idővel, így gyermekápolási díjának alapja a minimálbér.

Ha a ténylegesen megszerzett jövedelem nem éri el a minimálbért, a tényleges jövedelem képezi az ellátás naptári napi alapját.

Figyelni kell itt is, ha a biztosított nem rendelkezik legalább 30 naptári napi jövedelemmel tényleges jövedelem helyett a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni.

 • A fent leírtaknál kedvezőbb szabály vonatkozik azokra a biztosítottakra, akik a gyermekgondozási díjra való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától az ellátásra való jogosultságot közvetlenül megelőző év első napjáig terjedő időszakban azért nem rendelkeznek legalább 180 naptári napi jövedelemmel, mert táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban (terhességi-gyermekágyi segélyben), gyermekgondozási díjban – kivéve a méltányosságból engedélyezett ellátások – részesültek.

Példa:

a)

A biztosított 2010. március 10. napjától munkaviszonyban áll, gyermeke született 2015. április 12. napján.

 

Első gyermeke születését 2013. augusztus 20. napját követően terhességi-gyermekágyi segélyben, majd gyermekgondozási díjban részesült.

Gyermekgondozási díj folyósítása mellett 2014. augusztus 21. napjától munkába állt, 2014. december 01. napjától veszélyeztetett terhessége miatt táppénzben részesült gyermeke születésének napjáig 2015. április 11. napjáig. Csecsemőgondozási díjban részesült 2015. április 12. napjától szeptember 26. napjáig.

Gyermekgondozási díj összegének megállapításához az irányadó időszak:

2014.01.01-től 2015.06.30-ig.

Számítási időszak:

A biztosított az irányadó időszakban nem rendelkezik 180/120 tényleges jövedelemmel, tekintettel arra, hogy

2014.01.01-től 2014.08.20-ig gyermekgondozási díjban,

2014.12.01-től 2015.04.11-ig táppénzben

2015.04.12-től 2015.06.30-ig csecsemőgondozási díjban részesült.

Gyermekgondozási díj naptári napi alapja

Az irányadó időszakban nem rendelkezik 180 jövedelemmel ellátott nappal, jövedelemmel 2014.08.21-től 2014.11.30-ig 102 naptári nappal rendelkezik, azért nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, mert első gyermeke után gyermekgondozási díjban részesült, majd veszélyeztetett terhessége miatt táppénzben részesül.

Számára a gyermekgondozási díj naptári napi alapját az utolsóként megállapított ellátás naptári napi alapjával kell megállapítani, ha az kedvezőbb,

mint a szerződés szerinti jövedelem, azaz

 

Utolsóként megállapított ellátás alapja              >         szerződés szerinti jövedelem

            (azaz csecsemőgondozási díj)            <                       30 naptári nap

 

Fontos, hogy

 • az utolsóként megállapított ellátás alapját csak akkor lehet figyelembe venni, ha kizárólag a jogosultság kezdő napján fennálló foglalkoztatónál elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra,
 • szerződés szerinti jövedelem:
  • betegszabadságra jogosultak esetén a távolléti díj, illetve az illetmény egy hónapra járó összege,
  • egészségügyi szabadságra jogosultak esetében az egészségügyi szabadság idejére járó távolléti díj,
  • egyéni és társas vállalkozók esetében a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér másfélszerese,
  • díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (pl: megbízási szerződés, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszony)  esetében a 30 napot meg nem haladó biztosítási jogviszony esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér, egyéb esetben a jogviszony alapjául szolgáló szerződésben meghatározott díj,
  • mezőgazdasági őstermelő esetében a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér.

Korábbi cikkünkben számos példával illusztráltuk a jogszabályi változásokat, e cikkünkben további eseteket veszünk sorra.

Ha a biztosított nem rendelkezik legalább 30 naptári napi jövedelemmel, tényleges jövedelem helyett a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni.

A pénzbeli ellátások naptári napi alapjának kiszámításánál a szerződés szerinti jövedelem:

 • betegszabadságra jogosultak esetén a távolléti díj, illetve az illetmény egy hónapra járó összege,
 • egészségügyi szabadságra jogosultak esetében az egészségügyi szabadság idejére járó távolléti díj,
 • egyéni és társas vállalkozók esetében a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér másfélszerese,
 • díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (pl: megbízási szerződés, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszony)  esetében a 30 napot meg nem haladó biztosítási jogviszony esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér, egyéb esetben a jogviszony alapjául szolgáló szerződésben meghatározott díj,
 • mezőgazdasági őstermelő esetében a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér.

Munkajogi továbbképzés

Négy alkalom alatt áttekintjük a munka törvénykönyve fontos részeit:

A munkaviszony megszüntetése – Dr. Lőrincz György
A munkaviszony létesítése – Dr. Berke Gyula
Az atipikus munkaviszony kérdései – dr. Bankó Zoltán
A munka- és pihenőidő szabályai – dr. Pál Lajos

Bővebb információ és jelentkezés >>

Példa:

A biztosított 2010. március 10. napjától munkaviszonyban áll, gyermeke született 2015. március 12. napján.

Első gyermeke születését 2012. május 14. napját követően terhességi-gyermekágyi segélyben, majd gyermekgondozási díjban részesült 2014. május 14. napjáig. Gyermekgondozási segély folyósítása történt 2015. január 05. napjától munkába állt, 2015. február 01. napjától veszélyeztetett terhessége miatt táppénzben részesült gyermeke születésének napjáig 2015. március 11. napjáig, majd csecsemőgondozási díj ellátás folyósítása történt 2015. március 12. napjától augusztus 26-ig.

Gyermekgondozási díjat igényelt 2015. augusztus 27-től.

Gyermekgondozási díj összegének megállapításához az irányadó időszak:

2014.01.01-től 2015.05.31-ig
 

Számítási időszak:

 

A biztosított az irányadó időszakban nem rendelkezik 180 napnyi tényleges jövedelemmel, tekintettel arra, hogy

2014.01.01-től 2014.05.14-ig gyermekgondozási díjban,

2014.05.15-től 2015.01.04-ig gyermekgondozási segélyben,

2015.02.01-től 2015.03.11-ig táppénzben,

2015. 03.12-től 215.08.26-ig csecsemőgondozási díjban részesült

Tényleges jövedelemmel 2015.01.05-től 2015.01.31-ig rendelkezik, azaz 27 naptári nappal.

 

A gyermekgondozási díj naptári napi alapja (tekintettel arra, hogy a biztosított 30 naptári napnál kevesebb jövedelemmel rendelkezik)

 

A szerződés szerinti jövedelem, azaz az augusztus havi távolléti díj

                             30 naptári nappal

 • Ha a biztosított a  jogosultságelső napját közvetlenül megelőzően nem rendelkezik legalább 180 napnyi folyamatos biztosítási jogviszonnyal, gyermekgondozási díj naptári napi alapját a minimálbér alapulvételével kell megállapítani, kivéve, ha a ténylegesen megszerzett jövedelme a minimálbért nem éri el. Tényleges jövedelem hiányában a szerződésben meghatározott jövedelmet lehet figyelembe venni.

Példa:

A biztosított apa 2010. március 10. napjától 2014. december 31. napjáig áll munkaviszonyban, majd 2015. február 01. napjától egyéni vállalkozóként lett biztosított.

Gyermekével felesége (jogviszony hiányában) 2015. január 01. napjától 2015. június 17. napjáig gyermekgondozási segélyben részesült, majd az apa kérelmezte a gyermekgondozási díjat gyermeke után.

Irányadó időszak:

2015.02..01-től 2015.03.31-ig (mert csak az adott biztosítási jogviszonyban elért jövedelmet lehet figyelembe venni)

A biztosított a jogosultságot, azaz 2015.06.18-tól, közvetlenül megelőzően nem rendelkezik 180 napnyi folyamatos biztosításban töltött idővel, így gyermekápolási díjának alapja a minimálbér.

Ha a ténylegesen megszerzett jövedelem nem éri el a minimálbért, a tényleges jövedelem képezi az ellátás naptári napi alapját.

Figyelni kell itt is, ha a biztosított nem rendelkezik legalább 30 naptári napi jövedelemmel tényleges jövedelem helyett a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni.

 • A fent leírtaknál kedvezőbb szabály vonatkozik azokra a biztosítottakra, akik a gyermekgondozási díjra való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától az ellátásra való jogosultságot közvetlenül megelőző év első napjáig terjedő időszakban azért nem rendelkeznek legalább 180 naptári napi jövedelemmel, mert táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban (terhességi-gyermekágyi segélyben), gyermekgondozási díjban – kivéve a méltányosságból engedélyezett ellátások – részesültek.

Példa:

a)

A biztosított 2010. március 10. napjától munkaviszonyban áll, gyermeke született 2015. április 12. napján.

 

Első gyermeke születését 2013. augusztus 20. napját követően terhességi-gyermekágyi segélyben, majd gyermekgondozási díjban részesült.

Gyermekgondozási díj folyósítása mellett 2014. augusztus 21. napjától munkába állt, 2014. december 01. napjától veszélyeztetett terhessége miatt táppénzben részesült gyermeke születésének napjáig 2015. április 11. napjáig. Csecsemőgondozási díjban részesült 2015. április 12. napjától szeptember 26. napjáig.

Gyermekgondozási díj összegének megállapításához az irányadó időszak:

2014.01.01-től 2015.06.30-ig.

Számítási időszak:

A biztosított az irányadó időszakban nem rendelkezik 180/120 tényleges jövedelemmel, tekintettel arra, hogy

2014.01.01-től 2014.08.20-ig gyermekgondozási díjban,

2014.12.01-től 2015.04.11-ig táppénzben

2015.04.12-től 2015.06.30-ig csecsemőgondozási díjban részesült.

Gyermekgondozási díj naptári napi alapja

Az irányadó időszakban nem rendelkezik 180 jövedelemmel ellátott nappal, jövedelemmel 2014.08.21-től 2014.11.30-ig 102 naptári nappal rendelkezik, azért nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, mert első gyermeke után gyermekgondozási díjban részesült, majd veszélyeztetett terhessége miatt táppénzben részesül.

Számára a gyermekgondozási díj naptári napi alapját az utolsóként megállapított ellátás naptári napi alapjával kell megállapítani, ha az kedvezőbb,

mint a szerződés szerinti jövedelem, azaz

 

Utolsóként megállapított ellátás alapja              >         szerződés szerinti jövedelem

            (azaz csecsemőgondozási díj)            <                       30 naptári nap

 

Fontos, hogy

 • az utolsóként megállapított ellátás alapját csak akkor lehet figyelembe venni, ha kizárólag a jogosultság kezdő napján fennálló foglalkoztatónál elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra,
 • szerződés szerinti jövedelem:
  • betegszabadságra jogosultak esetén a távolléti díj, illetve az illetmény egy hónapra járó összege,
  • egészségügyi szabadságra jogosultak esetében az egészségügyi szabadság idejére járó távolléti díj,
  • egyéni és társas vállalkozók esetében a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér másfélszerese,
  • díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (pl: megbízási szerződés, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszony)  esetében a 30 napot meg nem haladó biztosítási jogviszony esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér, egyéb esetben a jogviszony alapjául szolgáló szerződésben meghatározott díj,
  • mezőgazdasági őstermelő esetében a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér.

Kapcsolódó cikkek

2024. február 21.

Új bevándorlási törvény: egyes vezetőket nehéz helyzetbe hozhat

Sok hazai vállalatnak okoz problémát, hogy vezető vagy magas pozícióban lévő külföldi kollégáik papíron igazolt végzettség hiányában az új bevándorlási törvény alapján egy megítélés alá esnek a vendégmunkásokkal, így számos jogi hátrány érheti őket. A BLS-CEE Ügyvédi Iroda szakértője szerint a külföldieket alkalmazó vállalatoknak személyre szabott jogi megoldásokat kell találniuk a törvénymódosítással keletkezett új kihívásokra.

2024. február 19.

Programozók önkéntes munkája könnyítheti meg a fogyatékkal élő emberek munkához jutását

A digitalizáció nem csak a pénzügyi világot alakította és alakítja át, de többek között a karitatív szervezetek munkáját is hatékonyabbá teheti. A Morgan Stanley budapesti munkatársai immár hatodik éve segítenek önkéntes szervezeteknek továbblépni a digitális evolúciójukban. Az elmúlt bő fél évben nemcsak a Mellrákinfo Egyesület honlapját újították meg, hanem a Salva Vita Alapítványnak is kifejlesztettek egy új online platformot, ami megkönnyíti a megváltozott munkaképességű álláskeresők képességeinek felmérését.