• Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Külföldi szolgáltatás teljesítési helye | ÁFA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. november 18. 12:57

  Magyarországi egyéni vállalkozó oktatási, tanácsadási tevékenységet folytat. Szerződést köt egy kanadai céggel - amelynek Magyarországon nincs kiváltott adószáma -, hogy Európa országaiban (Olaszország, Málta, Finnország stb.) tréningeket tart. A felmerült költségekről (szállás, utazási költségek) külön elszámolás készül, melyet a tréningek díjaival együtt átutalással megtérít.
  Kérdésem:
  Hol van a szolgáltatás teljesítési helye,ha a tréning, tanácsadás pl. Finnországban történik, de a számla a kanadai cég - mint megrendelő - nevére készül?
  Kell-e áfát felszámítani a kanadai cégnek kiállított számlában?
  A kanadai cég - magyarországi adószám hiányában - vissza tudja-e igényelni a felszámított áfát?
  Szabályos-e, hogy a kanadai cég csak a szolgáltatásról fogad be számlát, a költségtérítés értékét ugyan átutalja, de csak a külön készült elszámolás alapján, arról számlát nem hajlandó befogadni (nem is érti, miért kellene befogadnia)?
  Kell-e az egyéni vállalkozónak emiatt a tevékenysége miatt uniós adószámot kiváltania?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Személygépkocsi bérlet, nyílt végű lízing | ÁFA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. november 22. 14:36 Még nincs megválaszolva!Válasz legkésőbb: 2017. november 29. 23:59

  Bérbeadással foglalkozó cég személygépkocsikat vásárol nyílt végű pénzügyi lízing konstrukcióban bérbeadási céllal. Az autók átvételekor még nincs konkrét bérbevevő, ezeket folyamatosan keresi. Az aktiváláskor kapott számlákban szereplő Áfát visszaigényli, a havi díjaknál a tőkére jutó ÁFÁ-t szintén visszaigényli. Ezzel kapcsolatosan lenne pár kérdésem:
  - A Bérbeadó cég eddig csak hosszú távú bérletet nyújtott, személygépkocsit még nem adott bérbe. Az autókat megvette októberben, de még nem minden járműre van bérlője. A kérdésem az lenne, hogy ebben az esetben visszaigényelhető-e a személygépkocsi áfája? A 125. § (2) bekezdés b) ponthoz elegendő-e a bérbeadási szándék, az, hogy az autókat saját használatban nem használja, bérbeadásig idegen helyen tárolja, csak leendő bérbevevőnek való bemutatás céljából használják?
  - Az egyik autót Bérbeadó cég decembertől leányvállalatának adja bérbe, akivel egy Áfa csoportban van. A leányvállalat nem vezet útnyilvántartást (céges-magán használat nincs elkülönítve), ezért a bérleti díj Áfá-ját nem igényelné vissza, ha 3. személytől bérelné. Az anyavállalat ebben az esetben a részére kiállított havi lízingdíj számlában szereplő Áfá-t visszaigényelheti? Az autó üzembe helyezésekor merült fel üzembe helyezési díj, mely ÁFA-t tartalmazott, és beruházásként lett elszámolva. Ez vissza nem igényelhetővé válik visszamenőlegesen?
  - A nyíltvégű pénzügyi lízing szerződésben futamidő végére meghatároznak egy maradvány értéket, melynek kifizetésével az eszköz a Bérbeadó cég tulajdonába kerülhet, ilyen irányú nyilatkozat esetén. A jármű aktiválásakor a Bérbeadó cégnek ezt a maradványértéket kell beállítania a tárgyi eszköz értékcsökkenés meghatározásánál a kartonon, mint maradványérték? Vagy ez a két maradványérték eltérhet egymástól?
  - Amennyiben a futamidő végén nyilatkozik a Bérbeadó cég, hogy harmadik félnek számlázza ki a lízing cég a jármű maradványértékét, akkor a bérbeadó könyveiből hogyan kerül ki majd az eszköz? A lízingbe adó cég a maradványértékről szóló számlát közvetlenül 3. félnek állítja ki.
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Közüzemek számlázása | ÁFA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. november 22. 17:24 Még nincs megválaszolva!Válasz legkésőbb: 2017. november 29. 23:59

  Egy szervezet ingatlan bérbeadását nem tette áfa körössé, így arról áfa mentes számlát bocsát ki. A közüzemek továbbszámlázását külön megállapodásban - nem a bérleti szerződés keretében - szabályozzák (pl: nm méter arányos számlázás, mert nincs külön mérőóra), és külön számlázzák.

  Kérdésünk az, hogy ebben az esetben 27 % -os áfa tartalommal kell a közüzemi díjakat továbbszámlázni, vagy áfa mentesen? ( az alaptevékenységhez kapcsolódó adómentes kulcs felvétele mellett)
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Ingatlan értékesítés | ÁFA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. november 21. 12:28

  Társaságunk meg kíván vásárolni egy 14 ha területű ingatlant. Az ingatlannyilvántartás szerinti jogállása: "kivett és udvar és bázisállomás". Az ingatlanon egy 20-30 m2-es épület és egy mobil hálózati torony található.
  Az eladó ragaszkodik az ÁFÁ-s számla kiállításához, mert véleménye szerint építési telekről van szó, mivel az ingatlan területéhez képes elhanyagolható a felépítmény nagysága és egyébként az ingatlan megfelel az ÁFA tv. 259. § 7. pontjában foglaltaknak. Véleményünk szerint viszont a terület nagyságától és az azon lévő felépítmény területének arányaitól függetlenül kell az Áfa kötelezettséget megítélni, és mivel az ingatlan nem üres, van rajta - ugyan minimális nagyságú - felépítmény, ezért beépített ingatlannak minősül. A felek éltek az Áfa tv. 88. § (1) bekezdése szerinti választási lehetőséggel, a fordított adózás feltételeinek megfelelnek.
  Kérdésünk, hogy a fenti ingatlan értékesítése során, az egyenes vagy a fordított adózást kell e alkalmazni?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Bontás hatósági tudomásulvételi eljárás nélkül | ÁFA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. november 21. 13:44

  Társaságunk a tulajdonában lévő ingatlanon felépítmények és térburkolat bontásával bízott meg egy vállalkozót. A bontási munkák számlázásával, áfa kötelezettségével kapcsolatos a kérdésünk.

  Meghatározott bontási szolgáltatások az építési jogszabályok alapján már 2013. január 1. óta nem engedélykötelesek, hanem csupán hatósági tudomásulvételhez voltak kötve. 2016-ban azonban újra változtak a szabályok.
  A 156/2016 (VI.13.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről szóló 312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 46. alcímét (59.§, 60.§, 60/A.§) és ezzel 2016. április 14-től megszűnt a bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvétele iránti eljárás. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi szabályozás szerint az építési engedélyhez nem kötött bontási tevékenység megkezdését nem kell bejelenteni az építésügyi hatósághoz tudomásulvétel céljából.

  Ugyanakkor a 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet (Kivitelezési kódex) 22.§ (1) bekezdése alapján kivitelezési dokumentáció alapján végezhető az építmény bontása, ha az építmény terepszint feletti és belső térfogata meghaladja az 500 m3-t, valamint homlokzatmagassága az 5,0 métert, vagy a terepszint alatti bontás mélysége meghaladja az 1,5 métert. A 24. § (1) bekezdés szerint pedig a 22. § (1) és (1a) bekezdése szerinti építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni.

  A fenti rendelkezések alapján tehát azon nem engedélyköteles bontási tevékenység esetén ahol az építmény terepszint feletti és belső térfogata nem haladja meg az 500 m3-t, valamint homlokzatmagassága az 5,0 métert, vagy a terepszint alatti bontás mélysége nem haladja meg a 1,5 métert:
  - nem kell kiviteli tervdokumentációt készíteni
  - nem kell építési naplót vezetni
  - nem kell a bontás megkezdése előtt bejelenteni a bontás megkezdését hatósági tudomásulvétel végett.

  A kérdéses munka nem engedélyköteles és nem bejelentés köteles. A bontást mindenféle bejelentés nélkül elvégezheti társaságunk, illetve az azzal megbízott vállalkozó. Sem építési naplót, sem kivitelezési dokumentációt nem kell vezetni ehhez a munkához.
  Az építésügyi jogszabályok változásával és a tudomásulvételi eljárás megszüntetésével kapcsolatban az ÁFA törvény tudomásunk szerint nem változott. Így kérdésünk az, hogyan kell az áfa kötelezettségét megítélni ennek a bontási munkának, hogyan kell a vállalkozónak számláznia, egyenes, vagy fordított adózás alkalmazásával?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Áfa visszaigénylés | ÁFA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. november 22. 17:38

  Teljesen újonnan, a napokban lakásépítésre alakuló projekt cég 27 % -os áfa tartalommal építési teleket vásárol, bejegyzését követően szinte azonnal. Kérdés, hogy a telekvásárlással kapcsolatos áfa összegét (mely magas összeg lesz) azonnal visszaigényelheti - e, úgy hogy még semmi bevétele nem volt, és nem is lesz, amíg az elkészül lakások értékesítése meg nem történik, de likviditási okokból az építkezés miatt az áfa összegére szükségük lesz. Természetesen az ingatlan azonnal utalással fizetésre kerül. A vállalkozás az ingatlannal kapcsolatos ügyleteket (értékesítés, bérbeadás) áfakörössé tette.
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Alanyi mentes Kft gépjármű vétel-eladás | ÁFA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. november 23. 15:31 Még nincs megválaszolva!Válasz legkésőbb: 2017. november 30. 23:59

  Alanyi mentes Kft Közösségen belül használt gépjárművet vásárol magánszemélytől. Áfa szablyai szerint beszerzéskor és majd értékesítéskor keletkezik e Áfa fizetési kötelezettsége?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Külföldi részére nyújtott szolgáltatás | ÁFA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. november 2. 0:52

  Cégünk fő tevékenysége: erősáramú villanyszerelés.
  Alvállalkozói szerződést kötöttünk egy ausztriai illetőségű céggel, mely Magyarországon végez tevékenységet. Szerződésben és munkavégzésben az osztrák cég a fővállalkozó, cégünk alvállalkozó.
  Az osztrák cég uniós adószámmal és magyar adószámmal rendelkezik. Az adószámának vége 51-es.
  Tudomásunk szerint Magyarországon telephelye, székhelye a cégnek nincsen.
  Szerződés szerinti munkánk: egyrészt üzemépülethez kapcsolódó nem építési engedély köteles építési és korszerűsítési tevékenység, másrészt gépek és gépekhez kapcsolódó, az épület részét nem képező erősáramú rendszerek korszerűsítése.
  Szerződésünk szerint jogosultak vagyunk az osztrák részére részszámlák kibocsátására. Az első részszámla tartalmazza az épülethez köthető munkákat és tartalmaz gépekhez köthető munkákat. A további részszámlák nem tartalmaznak az épülethez köthető munkákat, csak a gépek berendezések
  korszerűsítési munkálatait.

  Kérdéseim a következők lennének:
  1. Ellenőrizhető-e valahogy, hogy az osztrák cég rendelkezik-e Magyarországon telephellyel. A NAV ÁFA alany adatbázis szerint: „Jelen adózóról nem jeleníthető meg a telephely információk.” Továbbá az adószáma vége 51. Ez jelenti-e, hogy nincs magyarországi telephelye. A számlázáshoz szükséges-e nyilatkozatot vagy más dokumentációt erről beszereznünk.
  2. Úgy gondolom, hogy, mivel az osztrák cégnek Magyarországon nincs telephelye, székhelye, az ÁFA törvény 37 §. (1.) bekezdés vonatkozik, tekintettel a különös szabályokra. Attól függetlenül, hogy van magyarországi adószáma. Érdeklődnék, hogy ez így helyes-e.
  3. Az üzemépület korszerűsítésével kapcsolatos nem építési engedély köteles munkák ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások nyújtásának minősül-e.
  4. Az ÁFA törvény szempontjából a szerződést egynek szükséges tekinteni, vagy minősíthető részszámlánként. Tehát a nem az épülethez kapcsolódó , hanem a gépekkel kapcsolatos munkák esetén lehetséges-e az ÁFA törvény 37 § alapján 0 % ÁFÁ-val számlát kiállítani, vagy ha a szerződésben ingatlannal kapcsolatos tevékenységet tartalmaz, akkor a szerződés minden részszámlájában fel kell számítani (esetünkben 27 %.) ÁFÁT?
  5. A szerződés szerint az első részszámla tartalmazza az épülettel kapcsolatos munkákat, továbbá tartalmaz nem az épülettel kapcsolatos munkák elszámolását is.
  Ilyen esetben szükséges-e megbontani a számlát épülettel kapcsolatos és nem épülettel kapcsolatos munkákra, vagy ha a számla/részszámla tartalmaz ingatlannal kapcsolatos szolgáltatást, akkor fel kell számítani a vonatkozó ÁFA kulcs szerinti ÁFÁ-t.
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Távolsági személyszállítás szolgáltatás áfa levonása | ÁFA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. november 9. 10:12

  Egy személyszállító társasággal van szerződésünk, amely alapján dolgozóink, illetve üzleti partnereink szállítását végzi. A számláján a 493903-s SZJ számot tünteti fel. Jelen esetben a számlán szereplő áfa levonható?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNY - EU-S továbbszámlázás | ÁFA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. november 10. 21:18

  Egy nemzetközi cégcsoport magyarországi tagjaként, idén ránk jutott a cégcsoport ifjú tehetségeinek szóló rendezvény megszervezésére itt Magyarországon. (minden számlát mi fogadunk be és fizetünk ki.)
  A rendezvénnyel kapcsolatban a felmerülő költségek:
  - szállás
  - étel, ital
  - meeting room bérlés
  - esti hajókázás
  A rendezvény költségeit arányosan minden országnak (EU-s) tovább számlázhatjuk
  Ezzel kapcsolatban lenne kérdésem:
  1) A tovább számlázáskor a kimenő számláink milyen ÁFA tételt kell, hogy tartalmazzanak?
  2) Ha a fenti szolgáltatásokat tovább számlázzuk, akkor a bejövő számláim után az egyes meghatározott juttatások utáni 43,66 %-os adóteher felmerül vagy sem?
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Miért jó a kérdés-válasz?

Adózási, számviteli és társadalombiztosítási témában kérdezhet elismert szakértőinktől, akik 5 munkanapon belül szakmai választ biztosítanak.

Újdonságok

 • építkezés

  Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az InfoRádiónak adott interjújában azt mondta, hogy 2019 után megszűnik a kedvezményes építőipari áfa. 

 • vám

  Az internetes rendelés előtt fontos tájékozódni az adó- és vámjogszabályokról, az esetlegesen fizetendő vámokról és egyéb közterhekről - hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az MTI-hez eljuttatott pénteki közleményében.

 • webshop

  A magyarországi kereskedők az idei fekete pénteken (Black Friday) 25-30 milliárd forint forgalomra, csaknem 1,1 millió vásárlásra számítanak. A webáruházak 62 százalékánál lesz elérhető az akció - derül ki a GKI Digital és az Árukereső.hu közös, online kiskereskedelmi index kutatás-sorozatának idei negyedik felméréséből. 

 • Fotó: shutterstock

  Jövőre várhatóan tovább emelkedik az alanyi adómentesség árbevételi határa, aminek köszönhetően még több mikro- és kisvállalkozás állíthat ki áfamentes számlát, a legtöbbet a katás adózók profitálhatnak a változással. 

 • megbeszélésés, tárgyalás

  A munka törvénykönyve a munkavállalók nagyobb csoportját érintő létszámcsökkentésre a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó általános szabályok mellett – illetve azoktól részben eltérően – további kötelezettségeket ró a munkáltatóra. Például köteles tárgyalni az üzemi tanáccsal, igaz, megállapodás hiányában az előírt 15 napos határidő eltelte után a tárgyalások befejezhetőek s az eljárás folytatható.