• Kérdező
  Papp Sándor
  Szakértő

  Családi gazdálkodó kompenzációs felár jogosultsága | ÁFA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. augusztus 16. 14:19 Még nincs megválaszolva!Válasz legkésőbb: 2017. augusztus 23. 23:59

  Öten vagyunk családi gazdálkodók. A családi gazdálkodás azon a földterületen gazdálkodik amit a tagok (akiknek közülük volt földtulajdona) bevittek a gazdálkodásba.
  A tagoknak egyénenként eltérő a nem mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelmük. Van a családi gazdálkodásnak olyan tagja (a gazdálkodás vezetője) akinek a nem mezőgazdasági tevékenységből származó éves bevétele meghaladja a nyolc millió forintot.(A nyolc millió Ft bruttó munkabérből adódik. A nettó bér alatta van a nyolc milliónak-melyiket lehet figyelembe venni? )
  Az összes bevételnek a tagok között egyenlő mértékben megosztott mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele ennél kevesebb.
  A családi gazdálkodók összes tagjára vonatkoztatva eleget teszünk annak a feltételnek hogy egyenlő arányban visszaosztva a nem mezőgazdasági tevékenységből származó éves bevétel egy főre számitva nem haladja meg a nyolc millió forintot.
  Kérdés az hogy kompenzációs felárra jogosultak vagyunk-e?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Kiküldetés ÁFA kérdése | ÁFA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. július 27. 9:52

  Munkavállalóinknak telephelyek közötti egyeztetés, illetve hivatali ügyintézés alkalmával kiküldetési rendelvény alapján tömegközlekedés által igénybevett utazási költséget számunk el. Az útról a cég nevére szóló számla kerül nyilvántartásba vételre. Kérdésem, hogy ennek az utazási kiadásnak az ÁFA-ja levonható?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Szolgáltatásnyújtás teljesítési helye | ÁFA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. június 20. 11:45

  Társaságunk Erdészeti és Faipari Szakvásárt és Rendezvénysorozatot szervez. A kiállítás nemzetközi jellegű, külföldi, közösségi ügyfelekkel. A rendezvény célja a vállalkozások innovációs eredményeinek bemutatása, üzleti kapcsolatok építése, a szakma megismerése, a termékek bemutatása, értékesítése és kikapcsolódás a szakvásár számos kísérő programján. A résztvevők (kiállítók) a kiállítás témájában különböző előadásokon vehetnek részt. A kiállítás egyébként nyílt, azt ingyenesen (nincs belépő) bárki megtekintheti, azonban a konferencián, szakmai előadásokon csak a kiállítók vehetnek részt. Társaságunk főszolgáltatásként a kiállítóknak ingatlanbérleti díjat és ehhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat (installáció, áramdíj, stb.) számláz, közösségi adószámmal rendelkezünk.
  Kérdésem, hogy a fenti esetben a közösségi adószámmal rendelkező adóalanyok felé történő szolgáltatásnyújtáskor mi minősül teljesítési helynek? Az esetre az általános szabályok (Áfa tv. 37.§) vagy a különös szabályok (Áfa tv. 39.§ vagy 42.§) vonatkoznak-e?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Kártérítés vs járulékos költség | ÁFA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. június 20. 13:01

  Cégünk (bérlő) egy hulladékgyűjtő gépjárművet bérel havi fix díjért. A bérlet fennállta alatt a szükséges karbantartási, javítási költségeket bérlő saját költségén elvégzi. A bérleti szerződés értelmében bérlő felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes használat következménye. A gépjármű biztosítást a bérbeadó fizeti.
  Bérlő a gépjárművel harmadik személy gépjárművében kárt okozott. Bérbeadó ezen kárra tekintettel a biztosítása terhére kifizette a károsult részére a kárt, majd kártérítési igényét az Áfa tv. 70.§ (1) b) pontja alapján, mint felmerült járulékos költséget áfa felszámításával továbbszámlázta bérlő felé.
  Kérdés: Helyesen járt-e el a bérbeadó a továbbszámlázás során (áfásan, járulékos költségként)? Vagy a követelt összeg kártérítés, és mint ilyen nem minősül termékértékesítésnek, szolgáltatásnyújtásnak, így arról számlát kiállítani nem kell, az kívül esik az áfa törvény tárgyi hatályán.
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Kölcsön kamat után ÁFA fizetési kötelezettség | ÁFA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. július 5. 9:28

  Egyéni vállalkozóként kölcsönt nyújtottam családtagomnak, aki szintén egyéni vállalkozó.
  A kölcsönt a termelés finanszírozásához, valamint egy nagyobb értékű beruházás megvalósulásához nyújtottam.

  A kölcsönre 10 % kamat került felszámításra.

  Kérdésem, hogy a felszámított kamat után kell ÁFA-t felszámítani?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Közösségen belüli szoftver értékesítés áfa szabálya | ÁFA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. július 12. 19:16

  Egy „A” magyar áfa adóalany - közösségi adószámmal rendelkezik - szoftvert értékesít. A vevő egy Angliában bejegyzett, közösségi adószámmal rendelkező„B” adóalany, aki a szoftvert tovább értékesíti egy „C” magyar áfa adóalany részére. „A” magyar adóalany a szoftvert közvetlenül „C” magyar adóalanynak adja át, de a számlát „B” angol áfa alany felé kell kiállítani, majd az tovább számlázza azt „C”-nek. A „B” angol adóalany szerint ez a szoftver értékesítés a 2006/112 EK rendelet 44. cikkben szabályozott közvetítő által nyújtott szolgáltatásnak minősül és ezért a számlát „A” adóalanynak, mint közösségen belüli fordított áfás tételt kell feléje kiállítani.
  Kérdésem, hogy „A” magyar adóalanynak hogy kell kiállítani a számlát „B” angol adóalany fel? Fel kell-e számítani a 27% magyar áfát, vagy kiállíthat közösségen belüli fordított áfás számlát?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Bontási engedély miatti építőipari szolgáltatás számlázása | ÁFA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. július 15. 10:18

  Egy vállalkozás telephelyén lévő üzemanyag tartály föld alatti bontására adott megbízást, mely bontáshoz a hatósági engedély szükésges. Az üzemanyag tartály födből történő kiemelését azért végeztette el a vállalkozás, mert ez a tartály feleslegessé vált, és új tartály ennek a helyére nem terveznek (tehát nem lesz újabb beruházás). Ebben az esetben a tartály bontására vonatkozó vállalkozói díjat a megbízott "egyenes, normál" adózással számlázta le, helyesn járt el? Nem kapcsolódik a bontáshoz, egy újabb beruházás, ezért úgy ítéltük meg helyes a számlázás, és nem kell a fordított áfa-ra vonatkozó előírást alkalmazni. Helyes a meglátásunk?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Cégautó használat üzemanyag költségének számlázása a munkavállaló részére | ÁFA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. május 23. 13:22

  Társaságunk a munkavállalók egy meghatározott körének cégautó használatot biztosít. A személygépkocsikat béreljük, üzemanyag vásárláskor a töltő állomások által kibocsátott kártyákkal történik a számla kifizetése.
  A cégautót a munkavállaló hivatalos és magáncélra is használhatja, útnyilvántartást nem vezet, tehát nem kerül kimutatásra a hivatalos- és a magáncélú használat.
  Társaságunk belső szabályzatban rögzítette, hogy a munkavállaló a cégautó használat költségét milyen mértékig (limit km) számolhatja el a társaságnál. A limit feletti költség igazolt üzleti célú használatkor elszámolható, egyéb esetben pedig nem.
  A munkavállalót terhelő költségről a társaság munkavállaló nevére számlát állít ki.
  Kérdések:
  • A munkavállaló részére milyen jogcímen kell/lehet a felhasznált üzemanyagköltséget számlázni, üzemanyag továbbszámlázása közvetített szolgáltatásként vagy bérleti díj vagy egyéb más jogcímen?
  • A munkavállaló részére kiállított számlában felszámított ÁFA levonható-e illetve visszaigényelhető-e?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Szakmai út ÁFA visszaigénylése. | ÁFA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. május 26. 13:17

  Mezőgazdasági egyéni vállalkozó vagyok. Szakmai úton veszek részt gyermekemmel, aki jelenleg is az Agráregyetem hallgatója.

  Kérdésem, hogy a számlán feltüntetett adót megbonthatom?, az ÁFA 50 %.-át visszaigényelhetem?
 • Kérdező
  Anonymus

  Adó.hu kérdező

  Szakértő

  Folyamatos szolgáltatás | ÁFA

  Kérdésfeltevés időpontja: 2017. május 30. 10:05

  Alanyi mentes (és KATÁS) egyéni vállalkozó rendszeres munkavédelmi, környezetvédelmi szakértést biztosít különböző vállalkozásoknak. Vonatkozik-e rá az áfa törvény 58.§-a? Az alkalmi megbízásoknál eddig nem alkalmazta a törvénynek ezt az előírását, csak akivel folyamatos szerződése van és havonta számláz.
tovább
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az ado.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!

Miért jó a kérdés-válasz?

Adózási, számviteli és társadalombiztosítási témában kérdezhet elismert szakértőinktől, akik 5 munkanapon belül szakmai választ biztosítanak.

Szakértőink

 • Cserteg Rita

 • Veres László

 • Lakatos Zsuzsa

  2004-ben végeztem Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karán közgazdászként és mérlegképes könyvelőként. Az adóügyekben való jártasságot elengedhetetlennek tartottam, így 2007-ben megszereztem az adótanácsadói, majd az adószakértői képesítést. Közel 12 éves vállalkozói tapasztalattal rendelkezem a számvitel és az adózás területén, és számos kezdő illetve működő vállalkozásnak segítettem adózási témakörökben. Szeretném, hogy a magyarországi vállalkozások számára egy olyan segítség álljon rendelkezésére, mellyel a lehető leghatékonyabban el tudjanak igazodni a jogszabályi útvesztőkben. Célom, hogy ebben alapvető részt vállaljak és ezért igyekszem jól használható, könnyen alkalmazható információkkal támogatást nyújtani.
 • Győri Éva

 • Bálint József

Újdonságok

 • fiatal

  A magyar mérnököknél a szakmai fejlődés a fő álláskeresési szempont, a fizetés csak a második - állapította meg a Jobsgarden HR-toborzó és tanácsadó cég, a magyar mérnökök munkaerőpiaci igényeit és kilátásait vizsgáló kutatása.

 • Erste

  Csaknem negyedével növelte eredményét az első félévben az Erste Bank.

 • Ferihegyi repülőtér - kilátóterasz

   Kartellgyanús lenne a Ryanair diszkont légitársaság szerint, ha a Lufthansa átvenné a kedden csődöt jelentett Air Berlin légitársaságot, ezért a cég a német és az európai versenyjogi hivatalhoz fordul.

 • gyár, munkás

  A második negyedévben a bruttó hazai termék (GDP) 3,2 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva - jelentette első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán. 

 • bilincs, pisztoly, büntető

  Kiképzéshez szánt töltények beszerzésére tett közzé felhívást a napokban az adóhivatal- írja a Magyar Idők.  A szervezet olyan, festékkel töltött lőszereket vásárolna, amelyeket például városi vagy sivatagi harcokban részt vevő katonák felkészítésekor is használnak. A mostani beszerzés minden bizonnyal azt a hatszázezer lőszerből álló tételt egészíti ki, amelyre a múlt hónapban írt ki pályázatot a hatóság.