Új K+F adókedvezmény


A kutatás-fejlesztési tevékenység támogatására a korábbi adóalap kedvezmények mellett 2024. januárjától új adókedvezményt is bevezetésre került a társasági adóban (1996 évi LXXXI. törvény 22/G. §).

Az eddig is alkalmazható kedvezmények és az új lehetőség együttes igénybevétele kizárt – az adózó választhat, hogy az eddigi is rendelkezésre álló adóalap csökkentéseket, avagy az új adókedvezményt alkalmazza a K+F tevékenysége során felmerült költségekre. Amennyiben az új adókedvezmény mellett dönt, ez a K+F költségek 5 egymást követő adóévben elszámolható költségei összességére vonatkozik. A döntés megváltoztatására csak az adóévet követő 6. adóévtől van lehetőség!

Az adókedvezmény ténylegesen a konkrét költség felmerülésének évében és az azt követő 3 adóévben érvényesíthető. Az adókedvezmények igénybevétele során a többi adókedvezményhez képest az új kedvezmény elsőbbséget élvez (ezt kell először igénybe venni), és a fizetendő adó 100%-áig felhasználható az adó csökkentésére (nem tartozik tehát sem a 80 %-os, sem a 70 %-os igénybevételi korlát alá). Ebből adódóan előfordulhat, hogy más adókedvezmény érvényesítésére már nem lesz lehetőség, ha az új kedvezmény érvényesítésével elfogy az adott éveben fizetendő társasági adó.

Eddigi adóalap csökkentés

Új adókedvezmény

Érintett adónem

Társasági adó, Iparűzési adó, Szocho, Innovációs járulék

Társasági adó

Mértéke

11,3%

10%

Időtartama

Folyamatos és nem korlátozott

5 évre választható

Fel nem használt összeg

Negatív adóalapot képez vagy elvész

Visszautalják

Igénybevétel felső korlát

Nincs

25 millió EUR vagy több

Intézményi együttműködés felső korlátja

50 millió Ft

500 millió Ft

Ha az új adókedvezmény igénybevétele szempontjából elszámolható költséget a felmerülés adóévében és azt követő három adóévben az adózó nem tudta (elegendő fizetendő társasági adó híján) adó-csökkentésre a maga teljességében felhasználni, akkor a fel nem használt adókedvezmény összegét az adóhatóság kiutalja, így biztosított az adózó számára a teljes megtérülés.

Elszámolható az adókedvezményt megalapozó költségként az alapkutatás, ipari vagy alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés közvetlen költségei közül:

  1. A fejlesztéshez használt tárgyi eszközök időarányos értékcsökkenése.

  2. A kutató-fejlesztő időarányosan elszámolt személyi jellegű ráfordítása (bérköltség és járulékai, és az egyéb bérköltségen felüli juttatások, mint a betegszabadság díja, munkába járás költségtérítése, étkezési hozzájárulás, stb., amennyiben azok közvetlen a projekthez köthetőek; emiatt viszont például a reprezentáció vagy a végkielégítés nem vehető figyelembe).

  3. A kutatás-fejlesztési tevékenységhez felhasznált szabadalom költsége, ráfordítása.

  4. Működési és üzemeltetési költségek, ráfordítások, amelyek közvetlenül a kutatás-fejlesztési projekt folyamán merülnek fel. Ide tartozhatnak a projekthez használt energia, anyagok, bérleti díjak költségei stb., és az igénybe vett nem K+F szolgáltatások is.

  5. Nem kapcsolt vállalkozástól igénybe vett K+F szolgáltatás, de ez a projekt többi költségének (bér, működési költségek, szabadalom és ÉCS összesen) maximum 20%-áig számolható el. Amennyiben a szolgáltatást kapcsolt vállalkozás nyújtja, ez az arány 10% (szokásos piaci áron számolva). Fontos, hogy a szolgáltatás nyújtójának nyilatkozata szükséges, hogy a szolgáltatás nem részesült állami forrás terhére támogatásban (se adókedvezmény, se vissza nem térítendő támogatás formájában) – a jogalkotó így kívánja kizárni az ugyanazon költségekre többszörösen igénybe vett adókedvezmény lehetőségét. Példa: Amennyiben a projekt költségei 35.000 eFt bérköltség, 10.000 eFt anyagköltség, 15.000 eFt rezsi, a maximum elszámolható igénybe vett szolgáltatás 12.000 eFt (vagyis 60.000 eFt 20%-a, a nem kapcsolt vállalkozásként működő szolgáltatótól történő igénybevétel esetén).

Elszámolható költségek

Eddigi adóalap csökkentés

Új adókedvezmény

Bérköltség

Bér + járulékok

Személyi jellegű ráfordítás

ÉCS

Eszközök időarányos ÉCS-je

Tárgyi eszközök időarányos ÉCS-je

Működési és üzemelési költségek

Arányosan

Arányosan

Igénybe vett, nem K+F szolgáltatás

Elszámolható

Elszámolható

Igénybe vett K+F szolgáltatás

Nem elszámolható, de a szolgáltató átadhatja

Nem kapcsolt féltől 20% értékig, kapcsolt féltől 10% értékig elszámolható

Szabadalom költségei

Nem elszámolható

Elszámolható

A cikk folytatásában arról olvashat, mi nem minősül elszámolható költségnek, miként tér el az elszámolható költségek köre a korábbi adóalap-csökkentő kedvezményekhez képest, és milyen dokumentáció szükséges az új adókedvezmény igénybevételéhez.

A cikk szerzője Badak Zsuzsanna innovációs tanácsadó és Badak Béla, okleveles könyvvizsgáló, adószakértő (Innoa Services Kft.); mindketten a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási központ oktatói.


Kapcsolódó cikkek

2024. május 29.

NAV: 2025-től lesz teljes az eÁFA rendszer

Számos új funkció bevezetésén van már túl a Nemzeti Adó- és Vámhivatal eÁFA rendszere, melynek fejlesztése egészen 2025-ig el fog tartani. A könyvelőszoftverekre ezen a téren is egyre nagyobb szerep hárulhat, a hagyományos nyomtatványkitöltő rendszer, az ÁNYK kivezetése ugyanis már napirenden van – derült ki a Kulcs-Soft által szervezett kerekasztal-beszélgetésen.

2024. május 29.

Értesítést küld a NAV-Mobil a jogviszonyváltozásokról

A foglalkoztatási adatok bármikor ellenőrizhetők a NAV-Mobilban, májustól pedig már push üzenetet is küld az alkalmazás a biztosítotti jogviszony változásairól – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden.