A gazdaságvédelmi intézkedések részletei Koronavírus Veszélyhelyzet


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

2020. november hónapban mentesülni lehet a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség, a szakképzési hozzájárulás és a rehabilitációs hozzájárulás alól. A szálláshelyeknek a 2020. november 8. napjáig regisztrált foglalások után számított nettó bevétel 80%-át megtérítik, valamint a kiemelt szektorokban a munkaadó részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére ötven százalékának megfelelő összegű bértámogatás igényelhető.

A járványügyi korlátozások mellett megszülettek az első gazdaságvédelmi intézkedések is, melyeket a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hirdetett ki.

Adófizetési kedvezmény

A Kormány egyik első gazdasági intézkedéseként az őszi veszélyhelyzet során adófizetési kedvezményt ad. A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget 2020. november hónapra vonatkozóan nem kell teljesítenie az alábbi tényleges főtevékenységet folytató kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében:

1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenységet,

2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenységet,

3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenységet,

4. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenységet,

5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenységet,

6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenységet,

7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenységet,

8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenységet,

9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenységet,

10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenységet,

11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenységet,

12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenységet,

13. Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312),

14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenységet,

15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenységet,

16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenységet,

17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenységet, vagy

18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329)

Főtevékenységnek az minősül, amikor november 11-ét megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott ebből a tevékenységből.

Ebben az időszakban a fenti főtevékenységet folytatóknak szintén nem keletkezik szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége, és a rehabilitációs hozzájárulás tekintetében egy hónapra arányosan jutó hozzájárulás-fizetési kötelezettség alól is mentesülnek, azzal, hogy a rehabilitációs hozzájárulásra a fizetésre kötelezett a 2020. évben további előleget nem fizet. Ugyancsak 2020. november hónapra a fenti főtevékenységek valamelyikét folytató kisvállalati adóalany a kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét. A kedvezmények a fizikai közérzetet javító szolgáltatást végzőre akkor terjednek ki, ha a tevékenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló rendelet szabályainak.

A kedvezmények feltétele továbbá, hogy a kifizető 2020. november 11-én már fennálló munkaszerződés szerinti munkabér fizetési kötelezettségének eleget tegyen, és a munkaszerződéseket felmondással nem szüntesse meg 2020. november hónapban. A mentesség iránti igényt be kell jelenti az adóhatósághoz.

Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén a támogatás halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó, állami támogatásnak nem minősülő általános foglalkoztatás-támogatási intézkedéssel és állami támogatással is, feltéve, hogy az ily módon halmozott támogatás a munkáltató tekintetében nem haladja meg az érintett munkavállalók bérköltségeinek 100%-át. A támogatással kapcsolatos 10 éves iratmegőrzési kötelezettség keletkezik.

A szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos rendelkezések

A tényleges főtevékenységként szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenységet, üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenységet, kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenységet, vagy egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenységet végzők esetén a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK) regisztrált szálláshelyek esetében az állam megtéríti a szálláshely-szolgáltató részére az NTAK-ban 2020. november 8. napjáig regisztrált foglalások után számított nettó bevétel 80%-át. Ennek feltétele, hogy a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen 2020. november 8. napján foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát 2020. november hónapban fenntartja, a szálláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bérét a munkavállalók részére kifizeti, és a megtérítendő összeg számításának alapját azok a regisztrált foglalások képezik, amelyek 2020. november 11. napjától számított 30 napon belüli időszakra vonatkoznak.

Ez a támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerinti állami támogatásnak minősül. Ha a kedvezményezett árbevétele a támogatható időszakban legalább 30%-kal csökken 2019 ugyanezen időszakához képest, az állami támogatás fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatásként, egyéb esetben pedig átmeneti támogatásként nyújtható. Ha a kedvezményezett fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatásként nem jogosult a teljes támogatásra, azt átmeneti támogatásként is igénybe veheti.

fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható, erről támogatási döntés 2021. június 30-ig hozható. Fontos korlát, hogy az a vállalkozás részesülhet fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. Ettől eltérően fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás nyújtható azon kisvállalkozás számára, amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a támogatási döntés időpontjában nem áll fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt, továbbá nem minősül olyan vállalkozásnak, amely megmentési célú támogatásban részesült és a kölcsönt még nem fizette vissza vagy a kezességvállalás időtartama még nem járt le, vagy szerkezetátalakítási támogatásban részesült és továbbra is a szerkezetátalakítási terv hatálya alá tartozik. A fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás elszámolható költsége a kedvezményezettnek a támogatható időszakban felmerült árbevételének a változó költségekkel csökkentett azon része, amelyhez más forrás nem nyújt fedezetet. Mértéke nem haladhatja meg sem a 3 millió eurónak megfelelő forintösszeget, sem pedig az elszámolható költségek 70%-át vagy a kisvállalkozások esetén az elszámolható költségek 90%-át. A támogatás nem halmozható más állami támogatással. Ha a kedvezményezett az általa igénybe vett fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás támogatható időszakát tartalmazó pénzügyi évre vonatkozóan meghaladta a felső határt, köteles a túltámogatást visszafizetni.

Az átmeneti támogatás szintén állami támogatásnak minősül, és vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható. Erről a támogatási döntés 2021. június 30-ig hozható. Az igénybe vehetőség feltételei megegyeznek a fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatásnál, a nehéz helyzetben levő vállalkozással kapcsolatban meghatározottakkal. Az átmeneti támogatás támogatástartalma az egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként nem haladhatja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Azonos elszámolható költségek esetén az átmeneti támogatás abban az esetben halmozható csekély összegű támogatással, ha támogatáshalmozás nem vezet a maximális támogatási összeg túllépéséhez. Azonos elszámolható költségek esetén az átmeneti támogatás abban az esetben halmozható más állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. Különböző elszámolható költségek esetén halmozható más állami támogatással, illetve halmozható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással. Az átmeneti támogatással kapcsolatos minden iratot az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni.

Bértámogatás

Az adófizetési kedvezményben megjelölt főtevékenységet végző munkaadó részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére ötven százalékának megfelelő összegű, munkaerőpiaci program szerinti támogatás nyújtható, ha a támogatás időtartamának utolsó napján a munkavállaló jogviszonya fennáll, és a munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti. A munkaadó a támogatás iránti kérelmét a munkaadó székhelye, illetve telephelye szerinti főváros és megyei kormányhivatalhoz nyújtja be, aki nyolc munkanapon belül határozatban dönt. Maga a támogatás legfeljebb 2020. év november hónapra nyújtható. A támogatás, illetve az arányos támogatás a munkáltató részére utólag kerül folyósításra. Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén a támogatás halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó, állami támogatásnak nem minősülő általános foglalkoztatás-támogatási intézkedéssel, illetve állami támogatással is, ha az ily módon halmozott támogatás a munkáltató tekintetében nem haladja meg az érintett munkavállalók bérköltségeinek 100%-át. A támogatással kapcsolatos minden iratot a támogatási döntést követő tíz évig meg kell őrizni.


Kapcsolódó cikkek