A közvetett adózás rendszere a Dél-afrikai Köztársaságban (5. rész)


A Dél-afrikai Köztársasság a kontinens egyik legerősebb gazdasága. Az ország különleges áfarendszerét ismertetjük.

A sorozat előző részeit itt találja.

Dél-Afrikában áfa-bevallást többféle gyakorisággal is be lehet adni, attól függően, hogy az adóalany milyen feltételeket teljesít. A leggyakoribb áfa-bevallási gyakoriság a havi, amely abban az esetben kötelező, amennyiben az adóalany éves forgalma a 30 millió rand-t (kb. 1 rand = 20 Ft) eléri vagy meghaladja. Alapvetően mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanyok, akiknek az éves forgalma a 1,5 millió rand-t nem haladja meg, ők teljesíthetik a bevallási kötelezettségüket féléves gyakorisággal. Bizonyos adózói körrel üzleti kapcsolatban álló adóalanyok, éves gyakoriságot is választhatnak, míg az egyik, előbb felsorolt kategóriába sem tartozó adóalanyok választhatják a kéthavi gyakoriságú áfa-bevallást. A bizonyos adózói kör alatt leányvállalatokat, kapcsolat vállalkozásokat értünk, de a kategorizálás alapvetően olyan tényezők vizsgálata alapján történik mint, hogy van-e tulajdonosi, irányítási kapcsolat a cégek között.

Az áfabevallások benyújthatók papír alapon, illetve elektronikusan is. A bevallás esedékessége a bevallási időszakot követő hónap 25-e. Azt a könnyítést biztosítja a dél-afrikai adóhatóság, hogy azok az adóalanyok, akik elektronikusan adják be a bevallásokat, azok a hónap utolsó napjáig tehetik ezt meg.

Fizetendő áfa esetén a fizetés a bevallás benyújtására előírt határidő végéig teljesíthető normál menetben. A befizetés három csatornán keresztül teljesíthető hivatalosan, így az adóalany átutalhatja az összeget, megfizetheti az adóhatóság erre rendszeresített felületén keresztül. A harmadik lehetőség nagyon sajátságos. Bizonyos bankfiókok elismertethetik magukat az adóhatóság által, mint akik jogosultak az áfabefizetés elfogadására. Itt nem arról van szó, hogy az adóalany egyszerűen átutalja az összeget a központi kormányzat erre rendszeresített számlájára (1. csatorna), hanem a banknál fizeti meg az áfát, aki ezt elrendezi az adóhatósággal. Az az értelme ennek a rendszernek, hogy a bankok versenyeznek az ügyfelekért, így azok kedvezőbb kondíciók mellett fizethetik meg az áfát, összehasonlítva egy sima átutalással.

Amennyiben az adóalany a fizetési határidőt elvéti, vagy csak részben fizeti meg a kötelezettségét, akkor a meg nem fizetett áfa után alapból 10% büntetést kap, illetve amennyiben a következő hónap elsejéig sem fizeti meg, akkor késedelmi kamat is esedékessé válik. A kamat mértéke fix, és pénzügyminiszteri rendeletben van meghatározva. Természetesen ezek a következmények adócsalás, adóhiány esetén is alkalmazandóak. Az adóhatóság szokott méltányosságot is alkalmazni, ha adóalany mulasztása rajta kívül álló körülményekre vezethető vissza. Ilyen lehet például a természeti katasztrófa, szolgáltatás-kimaradás, súlyos betegség vagy nagyon súlyos anyagi helyzet. Természetesen ezek egyedileg mérlegelendők az adóhatóság részéről.

A visszaigényelhető adó kiutalására 21 napja van az adóhatóságnak, amennyiben az adóalany határidőben adta be az adóbevallását, illetve ha az adóhatóság nem tudja időben teljesíteni a kiutalást, akkor kamatot is kell fizetnie a csúszás esetén.

Dél-Afrikában az elévülési idő 5 év, amely nem érvényes, ha az adóalany ebben az időtartamban szándékosan nem fizet adót, nem járt el jóhiszeműen vagy az ügyeit nem kellő körültekintéssel intézi.

A szerző, Molnár Péter független adótanácsadó.


Kapcsolódó cikkek

2024. május 29.

NAV: 2025-től lesz teljes az eÁFA rendszer

Számos új funkció bevezetésén van már túl a Nemzeti Adó- és Vámhivatal eÁFA rendszere, melynek fejlesztése egészen 2025-ig el fog tartani. A könyvelőszoftverekre ezen a téren is egyre nagyobb szerep hárulhat, a hagyományos nyomtatványkitöltő rendszer, az ÁNYK kivezetése ugyanis már napirenden van – derült ki a Kulcs-Soft által szervezett kerekasztal-beszélgetésen.

2024. május 29.

Értesítést küld a NAV-Mobil a jogviszonyváltozásokról

A foglalkoztatási adatok bármikor ellenőrizhetők a NAV-Mobilban, májustól pedig már push üzenetet is küld az alkalmazás a biztosítotti jogviszony változásairól – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden.