A tanévkezdést segítő pénzbeli és természetbeni ellátások


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A munkaügyi tárca részletes tájékoztatóban összegzi, hogy az idén milyen támogatásokat kaphatnak a családok az iskolakezdéshez.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult többek között a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, ingyenes tankönyv és egyéb kedvezményeknek az igénybevételére, vagyis a támogatás nem pénzbeli juttatást jelent. 2007-ben mintegy 450 ezer gyermek volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre.

A kedvezményekre való jogosultságot a települési önkormányzat jegyzője egy évre állapítja meg, fő szabályként az egy főre jutó jövedelem összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum 125%-át, vagyis ebben az évben a 35625 forintot.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles, nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. A jogosultságot kérelemre a gyám lakóhelye szerint illetékes önkormányzat jegyzője állapítja meg. A támogatás mértéke a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 22%-a, az idei évben 6270 Ft.

Egyéb pénzbeli támogatások

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők július és november hónapban 5500-5500 Ft összegben kapnak pénzbeli támogatást. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyámok 8000-8000 Ft összegű támogatásban részesülnek szintén minden év július és november hónapjaiban.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

A gyermekvédelmi törvényben szabályozott pénzbeli támogatás a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás is, amely évente mintegy 300 ezer gyermeket érint. Ebből természetbeni ellátásban részesül mintegy 100 ezer fő, ahol a természetbeni ellátást elsősorban tankönyv, tanszer, beiskolázási támogatás formájában kapják meg.

Gyermekétkeztetés

Ingyenes étkeztetésre azok a bölcsődés és óvodás gyermekek, valamint az általános iskola 1-5. osztályába járó diákok jogosultak, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.

50 százalékos mértékű kedvezményes étkezésre jogosultak
a 6-13. évfolyamon tanuló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő diákok, valamint azok a bölcsődés, óvodás és iskolás gyermekek is, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosultak, de tartósan betegek,fogyatékosok, illetve 3 vagy több gyermeket nevelő családban élnek.

Tankönyvellátás

Az ingyenes tankönyvtámogatás fokozatosan teljesedett ki 2003 óta az 1-13. évfolyamokon, a szakiskola 9-10. évfolyamán és a szakképzési évfolyamokon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő n tanulók után.

Változatlanul ingyenes tankönyvellátásban részesül tehát a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló, aki tartósan beteg, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus, vagy kóros aktivitászavar), három- vagy többgyermekes családban él, nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

A kedvezmény iránti igényt – igénylőlap felhasználásával – a szülők már ez év elején benyújtották az iskoláknak.
A költségvetés a tanulók tankönyvellátáshoz általános támogatásként 1 000 forint/fő/év hozzájárulást, a tanulók ingyenes tankönyvellátásához pedig 10 000 forint/fő/év támogatást biztosít.

Iskolakezdési támogatás

Egyre több munkáltató él továbbá az úgynevezett béren kívüli juttatások, vagyis különböző adó- és járulékmentes támogatások lehetőségével. Ezek egyike az iskolakezdési támogatás.

Az iskolakezdési támogatás mértékét a személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII törvény határozta meg. Ennek alapján nőtt az iskolás gyermekeket nevelő családok számára nyújtható munkáltatói juttatás maximális összege. 2008-ban akár a minimálbér harminc százalékáig terjedő, azaz évi 20.700 forint összegű is lehet az adó- és járulékmentes iskolakezdési támogatás. Mivel ez a támogatás mindkét szülőnek adható, optimális esetben a támogatás értéke elérheti a gyermekenként 41.400 Ft-ot

Forrás: Szociális és Munkaügyi Minisztérium


Kapcsolódó cikkek

2024. július 23.

eÁFA: duplázódik az adatszolgáltatási hiba büntetésének felső határa

A NAV eÁFA rendszerében július 1-jétől elérhető az önellenőrzés funkció, míg adatszolgáltatási hibák esetén augusztus 1-jétől a mulasztási bírság felső határa megduplázódik. A PwC közleménye az eÁFA bevezetésének tapasztalatairól, kihívásairól, valamint a rendszer fejlesztésének további elemeiről.