Adókötelezettségek teljesítése: a bejelentkezési kötelezettség (2. rész)


Részletezzük a bejelentkezési kötelezettségüket elmulasztók büntetési tételeit és a NAV mérlegelési lehetőségeit.

Releváns jogszabályok:

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

465/2017. (XII. 28.) Korm. Rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

A cikk első részét itt olvashatja.

Az Air. 91. § szerinti jogkövetési vizsgálat célja a törvényekben előírt egyes adókötelezettségeknek határidőben, illetve az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére alkalmas módon való teljesítésének ellenőrzése; az adóhatóság nyilvántartásában és az adózó nyilvántartásában, bevallásában szereplő adatok, tények, körülmények valóságtartalmának, illetve ezek hitelességének megállapítása érdekében történő adatgyűjtés; a gazdasági események valódiságának vizsgálata; adatgyűjtés az adóhatóság ellenőrzési tevékenysége támogatása érdekében, különösen becslési adatbázis létrehozásához, karbantartásához. Az Air. a jogkövetési vizsgálat keretében arra is lehetőséget ad, hogy az adóhatóság az állami adó- és vámhatóság nyomozó hatósági feladatait ellátó szerve által feltárt adatok és bizonyítékok alapján bűncselekmény elkövetési értékének megállapítása céljából is vizsgálja a gazdasági események valódiságát […


Tisztelt Látogatónk! Ez a tartalom vagy funkció csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával.
A tartalom azonnali eléréséhez kérjük, válasszon előfizetést a Wolters Kluwer Hungary Kft. webáruházában.


Kapcsolódó cikkek

2023. október 26.

Így teljesítsük adófizetési kötelezettségünket (1. rész)

Releváns jogszabályok:

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

Minden év májusa mind a magánszemélyeknek, mind a vállalkozásoknak kiemelkedő jelentőségű adózás szempontjából, a magánszemélyek a személyi jövedelemadó bevallást adják be május 20. napjáig, a vállalkozások pedig- többek között- május 31-ig kötelesek számot adni a vállalkozás társasági adóbevallásáról, kisvállalati adózást érintő bevallásról, valamint a megelőző év beszámolójának közzétételi napja is május 31. napjához kötődik, naptári éves adózó esetén.

Az adóeljárási szabályok, így az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) is számos kötelezettségeket ír elő az adózók számára, melynek nem teljesítése vagy nem határidőben történő teljesítése esetén az adóhatóság mulasztási bírság kiszabásáról rendelkezhet. Az Art XXX. fejezete rendelkezik a mulasztási bírságról. Általános szabályként került rögzítésre, hogy az adóhatóság az Art-ban, az adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a …