Adózási tudnivalók szüretelőknek II.


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A mezőgazdasági tevékenységet üzletszerűen folytató vállalkozások, gazdák számára az idényjellegű munkacsúcsokhoz, így az őszi betakarításhoz is az ún. egyszerűsített foglalkoztatás biztosít rugalmas alkalmazkodási lehetőséget.

Egyszerűsített foglalkoztatás a mezőgazdaságban

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait a munka törvénykönyvének 201-203. §-a, 2010. évi LXXV. törvény tartalmazza.

Az egyszerűsített foglalkoztatás az adóhatóságnál bejelentési kötelezettséggel járó olyan választható munkaviszony, amely többek között mezőgazdasági (növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó) idénymunka esetén a gazdaságok, gazdák határozott időre létesíthetnek a napszámosokkal. Ilyenkor az év adott időszakához vagy időpontjához kötődőnek kell tekinteni az olyan munkavégzést is, amely az előállított növény (vagy állat) biológiai sajátossága miatt végezhető el kizárólag abban az időszakban vagy időpontban.

Az egyszerűsített foglalkoztatás időtartama korlátozott, mezőgazdasági idénymunka esetén azonos felek között nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot. A munkavállaló tekintetében nincs korlátozás, ha van ereje, akár napi 6-6 órás napszámra egyidőben több gazdához is elszegődhet.

A munkáltatónak az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bejelentési kötelezettségét a munkavégzés megkezdése előtt elektronikus kapcsolattartás útján, vagy az országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon kell teljesítenie a következő adatok közlésével:

  • a munkavállaló neve,

  • a munkáltató adószáma,

  • a munkavállaló adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele,

  • az egyszerűsített foglalkoztatás jellege (pl. mezőgazdasági idénymunka),

  • a munkaviszony napjainak száma.

Ha a munkavállaló a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, vagy a Magyarország által kötött kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján másik tagállamban, illetve egyezményben részes másik államban biztosított, és ezt a munkáltató előtt igazolta, az egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésekor ezen körülményt is kötelező bejelenteni. A bejelentés esetleges visszavonására és módosítására a bejelentést követő két órán belül, vagy ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon kezdődött, illetve, ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott, a módosítás bejelentés napján délelőtt 8 óráig van lehetőség ezt követően a munkáltató a közteher-fizetési kötelezettségének köteles eleget tenni.

Mezőgazdasági idénymunkában munkavállalási engedély alapján harmadik országbeli állampolgárok is foglalkoztathatók. Ehhez a harmadik országbeli állampolgárnak igazolással kell rendelkeznie arról, hogy az állami foglalkoztatási szervet megkereste az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony keretében történő munkavállalás szándékával. Ekkor kérelmére az állami foglalkoztatási szerv

  • ellenszolgáltatás nélkül hatósági bizonyítványt ad ki, amely igazolja, hogy a harmadik országbeli állampolgár, továbbá

  • haladéktalanul megkeresi az egészségbiztosítási szervet a társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ-szám) kiadása, valamint az állami adóhatóságot az adóazonosító jel kiadása érdekében.

Az egészségbiztosítási szerv, illetve az adóhatóság az igazolványt közvetlenül a munkavállalónak adja ki.

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony alapján személyi alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a kötelező legkisebb munkabér 85 százaléka, garantált bérminimum esetén 87 százaléka jár. A felek természetesen nagyobb összegben is megállapodhatnak, azonban az egy napi munkáért kifizetett munkabérből a minimálbér napi összegének kétszeresét meghaladó mértékű kifizetés növeli a társasági adóalapot, illetve az egyéni vállalkozó, vagy más magánszemély munkáltató azt nem számolhatja el költségként.

Mezőgazdasági idénymunka esetén a munkáltató által fizetendő közteher összegea kifizetett munkadíjtól függetlenüla munkaviszony minden naptári napjára munkavállalóként napi 500 forint, amelyet a tárgyhót követő 12-éig kell teljesítenie a NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések beszedési számlára (10032000-06057763). A munkáltatónak nem kell közterhet fizetnie, ha a foglalkoztatott személy igazolja, hogy nemzetközi egyezmény alapján más államban biztosított.

Az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallási kötelezettségét a munkáltatónak az adózás rendjéről szóló törvény havi adó- és járulékbevallásra vonatkozó szabályai szerint kell teljesítenie a 08-as bevalláson.

A munkáltatót egyebekben nem terheli a szociális hozzájárulási adó, a szakképzési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás, valamint a személyi jövedelemadóról szóló törvényben a munkáltatóra előírt adóelőleg-levonási kötelezettség, a munkavállalónak pedig nem kell járulékokat fizetnie és nem terheli a személyi jövedelemadó előleg-fizetés.

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott magánszemély számára a munkáltató olyan bizonylatot köteles kiállítani és a kifizetéskor átadni, amelyből kitűnik a magánszemély bevételének teljes összege és jogcíme. Viszont nem kell alkalmazni az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet azon előírását, miszerint a munkáltatónak az elszámolási évet követő év január 31-éig összesített igazolást kell adnia a magánszemély számára.

Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételnek csak az adóévben

  • az e foglalkoztatás naptári napjainak száma és

  • az adóév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) vagyha részére alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum 87 százaléka jára garantált bérminimum

napibérként meghatározott összege 130 százalékának szorzatát (a mentesített keretösszeget) meghaladó része adóköteles.

Mindez azt jelenti, hogy a kifizetéskor sem a munkáltatót, sem a munkavállalót nem terheli szja előleg-levonás (fizetés), és más kötelezettség akkor sem, ha a kifizetett napibér a mentesített keretösszeget meghaladja. Ugyanakkor a magánszemélynek a kapott igazolások adatainak összesítésével év végén az adott évben teljesített efo napjainak számából és az efo keretében kapott éves összesített bevételéből meg kell állapítania a mentesített keretösszeget, és ha a keretösszeget meghaladó rész címén keletkezett jövedelme, azt be kell vallania, aminek következtében a bevallása alapján a 15 százalék személyi jövedelemadót utólag meg kell fizetnie.

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállaló nem minősül a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény szerinti biztosítottnak, de, ha belföldi, jogosultságot szerez nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra. A nyugellátás számításának alapja napi 500 forint közteher esetén 1370 forint/nap.

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, vagy a Magyarország által kötött kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján másik tagállamban, illetve egyezményben részes másik államban biztosított munkavállaló (aki után a munkáltató közterhet nem fizet) nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra és álláskeresési ellátásra nem szerez jogosultságot.


Kapcsolódó cikkek

2024. július 19.

Orbán Trump ígérete nyomán adómentessé tenné a borravalót

Orbán Viktor miniszterelnök figyelemre méltónak tartja Donald Trump amerikai republikánus elnökjelölt javaslatát a borravaló adómentességéről, és Magyarországon sem látja annak szükségét, hogy a borravalót adóztassák.

2024. július 17.

Szponzori támogatások a sportban – társasági adó szemmel

2024 nyarán több olyan rangos sportesemény is megrendezésre kerül, amely nemcsak a sportközvetítések nézőit hozza lázba, hanem az esetleges támogatók, szponzorok számára is érdeklődésre tarthat számot. A jelentős marketingérték, amelyet ezek a rendezvények magukban hordoznak, azzal jár, hogy a gazdasági élet szereplői előszeretettel támogatják az adott sportág keretein belül működő sportszervezeteket, illetve sportköztestületet. Mindez természetesen adóvonzattal is jár – ennek kérdéskörét járjuk körül a társasági adó tekintetében.