Adózói kérdések a behozatali szabályozásról (2. rész)


Cikksorozatunkban a termékimport áfa-vonatkozásai kapcsán felmerülő adózói kérdéseket válaszolunk meg.

A sorozat előző részét itt olvashatja.

A következő kérdés jöjjön egy olyan a Közösségen kívül letelepedett vállalkozástól, aki kis értékű árukat értékesít uniós vevők számára, kizárólag olyan elektronikus felületen keresztül, amely elősegíti az értékesítést (pl. piactér, platform stb.), és online üzletén keresztül nem értékesít termékeket. Adózó az őt érintő teendők iránt tudakozódott.

Mivel az adózó csak elektronikus felületen keresztül értékesít kis értékű termékeket uniós vevők számára, akkor nem kell regisztrálnia az IOSS-ben. A szóban forgó adóalany-fogyasztó termékértékesítések tekintetében az elektronikus felület válik vélelmezett értékesítővé, és így ez a felület lesz felelős az értékesítéssel kapcsolatos áfa-kötelezettségek teljesítéséért.

Mivel az adóalany elektronikus felületen keresztül értékesíti termékeit, akkor úgy kell tekinteni, mintha azokat az elektronikus felületnek adta volna el, majd a vevő számára az elektronikus felület értékesít tovább. Az elektronikus felület (vélelmezett értékesítő) köteles az áfát felszámítani és a vevőtől beszedni. Az elektronikus felület regisztrálhat az IOSS rendszerben, és az előző cikkben ismertetett módon tehet eleget áfa-kötelezettségeinek.

Ha az elektronikus felület regisztrál az IOSS-ben, és megszervezi adózó termékeinek a vevő részére történő feladását vagy fuvarozását, akkor az adóalanynak az EU-ban az áfával kapcsolatosan nincsenek konkrét kötelezettségei. Ellenben, ha az adóalany szervezi meg a vevőnek történő feladást vagy fuvarozást, úgy az elektronikus felület közli az adóalannyal az IOSS áfa-azonosító számát, amelyet továbbítani kell az EU-ban történő szabad forgalomba bocsátáshoz szükséges vám-árunyilatkozatért felelős személynek (pl. postai szolgáltató, expresszfuvarozó, vámügynök). Ez utóbbi közli az IOSS-számot a vámhatóságokkal a termékek áfa-fizetés nélküli szabad forgalomba bocsátása érdekében. Az IOSS áfa-azonosító számot az adóalanynak az áruk szabad forgalomba bocsátásához szükséges vám-árunyilatkozatban érintett feleken kívül más feleknek nem kell továbbítania.

Amennyiben az elektronikus felület nem regisztrál az IOSS-ben, úgy a szóban forgó termékek utáni áfát az EU-ba történő behozatalkor szedik be. Az áfát a termékek feladásának vagy fuvarozásának érkezési helye szerinti tagállamban kell megfizetni. Az áfát a nemzeti áfa-jogszabályokkal összhangban a behozatali áfa megfizetésére kötelezettként kijelölt személy fizeti meg. A legtöbb tagállam a termékeket átvevő uniós vevőt jelöli meg az áfa megfizetésére kötelezett személynek. A tagállamok azonban ilyen helyzetekben kijelölhetik az elektronikus felületet (vélelmezett értékesítőt) az áfa megfizetésére kötelezett személynek.

Nézzünk most egy olyan felállást, amiben az adózó harmadik országban van letelepedve, azonban a kis értékű termékeit saját online üzletén, illetve egy, az IOSS-ben regisztrált elektronikus felületen keresztül értékesíti.

Az adózónak meg kell őriznie az online üzleten és az elektronikus felületen keresztül értékesített termékek bizonylatait. Ha úgy dönt, hogy az online üzletében történő értékesítés tekintetében regisztrál az IOSS-ben, akkor a saját weboldalán keresztül értékesített termékekhez kapcsolódóan meg kell adnia saját IOSS áfa-azonosító számát az EU-n belüli szabad forgalomba bocsátáshoz szükséges vám-árunyilatkozatért felelős személynek (pl. postai szolgáltatónak, expresszfuvarozónak, vámügynöknek).

Az elektronikus felületen keresztül értékesített termékek esetében az EU-ban szabad forgalomba bocsátáshoz szükséges vám-árunyilatkozatért felelős személy rendelkezésére kell bocsátania az elektronikus felület IOSS áfa-azonosító számát, mivel adózó szervezi meg a fuvarozást. Amennyiben elektronikus felületen keresztül értékesíti termékeit, akkor úgy kell tekinteni, mintha azokat az elektronikus felületnek adta volna el, majd a vevő számára az elektronikus felület értékesít tovább. Az elektronikus felület köteles az áfa-t felszámítani, a vevőtől beszedni, továbbá bevallani és az adóhatóságok számára megfizetni.

Ha az online üzletén keresztül történő értékesítés tekintetében nem regisztrál az IOSS-ben, akkor a saját honlapján keresztül történő értékesítéshez nem használhatja az elektronikus felület IOSS áfa-azonosító számát. Ehelyett az online üzleten keresztül értékesített termékek utáni áfa-t az EU-ba történő behozatalkor szedik be a vevőtől.

A szerző, Molnár Péter független adótanácsadó.


Kapcsolódó cikkek

2024. július 23.

eÁFA: duplázódik az adatszolgáltatási hiba büntetésének felső határa

A NAV eÁFA rendszerében július 1-jétől elérhető az önellenőrzés funkció, míg adatszolgáltatási hibák esetén augusztus 1-jétől a mulasztási bírság felső határa megduplázódik. A PwC közleménye az eÁFA bevezetésének tapasztalatairól, kihívásairól, valamint a rendszer fejlesztésének további elemeiről.