Amerikai forrásból származó munkajövedelmek adózása


Az Amerikai Egyesült Államok 2022. júliusában egyoldalúan felmondta az 1979-ben – több mint negyven éve – aláírt és alkalmazott kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt (a továbbiakban egyezmény). Ennek következtében a 2024. január 1-től megszerzett jövedelmek adózására a nem egyezményes országból származó jövedelmekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 Az egyezmény hiánya hatással lesz mindazon magánszemélyek adózására, akik magyar, amerikai, vagy épp kettős állampolgárok és egyik, vagy másik országból részesülnek jövedelemben. Jelen cikkben a munkajövedelmeket érintő személyi jövedelemadó (a továbbiakban szja) kötelezettséget tekintjük át különös figyelemmel a 2024. január 1-től hatályos új rendelkezésekre.

Az Amerikai Egyesült Államokban élő és ott dolgozó magyar állampolgárok

Az Egyesült Államokban élő és ott jövedelmet szerző magyar állampolgár adóügyi illetősége a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) alkalmazásában az egyezmény hiányában fennáll. Ennek következtében a magyar állampolgárt teljeskörű kötelezettség terheli Magyarországon, azaz a világjövedelme alapján kell vizsgálni a magyar szja kötelezettséget.

Az adókötelezettséget az illetőségen túl a jövedelem szerzés helye is befolyásolja. Annak megítélése, hogy egy jövedelem mely országból származik, szintén az Szja tv. előírása alapján történik. Például az Egyesült Államokan illetőséggel rendelkező munkáltatótól, ott végzett munkáért kapott jövedelem külföldről származik, ezért az adót alapvetően a munkavégzés országában, azaz az Egyesült Államokban kell megfizetni.

Addig, amíg hatályban volt az egyezmény, és a magyar magánszemély nem szerzett Magyarországon adóköteles jövedelmet, az Egyesült Államokban végzett tevékenységre tekintettel kapott jövedelmet nem kellett a magyar adóbevallásában feltüntetni, sőt még adóbevallást sem kellett Magyarországon készíteni.

2024-től az egyezmény hiánya miatt a magyar állampolgárok adókötelezettsége jelentősen megváltozik, ugyanis minden magyar állampolgárnak – kivéve a Magyarországon lakóhellyel és tartózkodási hellyel nem rendelkező kettős állampolgároknak – Magyarországon is kell adóbevallást készíteni. A magyar állampolgárnak a világjövedelme után adókötelezettsége keletkezik Magyarországon annak ellenére, hogy esetleg már évek óta az Egyesült Államokban dolgozik és a korábbi években nem kellett Magyarországon adóbevallást készítenie.

Persze az adókötelezettség nem jelenti azt, hogy mindkét országban teljes mértékű adót kell fizetni. Habár egyezmény hiányában a külföldön is adózott jövedelmet Magyarországon be kell vallani, de a kettős adóztatást az Szja tv. szabályai szerint részben, vagy egészben el lehet kerülni.

Az adóbevallási kötelezettség teljesítése a 2024. januártól megszerzett jövedelmekről 2025. májusában lesz aktuális, de fontos, hogy az egyes jövedelmek adózásával már év közben ismerkedjünk, ugyanis számos újdonságot tartalmaz a jogszabály. Ilyen többek között a külföldi jövedelem után külföldön megfizetett adó beszámítása.

A külföldön kapott jövedelmet forintban kell meghatározni, függetlenül attól, hogy annak tényleges átváltása megtörtén-e vagy sem,  mely után a 15%-os mértékű adót ki kell számítani. Azonban az így kiszámított magyar szja összegéből le lehet vonni a jövedelem után az Amerikai Egyesült Államokban  – azaz a jövedelemszerzés helyén – megfizetett adó 90 százalékát, de legfeljebb e jövedelem adóalapjára az adó mértékével megállapított adót.

Ennek következtében, ha a magyar magánszemély az Egyesült Államokban legalább 17% szja-nak megfelelő adót fizetett, akkor annak 90%-át beszámítva, Magyarországon nem kell adót fizetni, de ennek kimutatása az adóbevallásban történik. Így az adótanácsadóknak fel kell készülni ezen jövedelmek bevallására.

Nem vehető figyelembe az Egyesült Államokban megfizetett jövedelemadóként az az összeg, amely törvény, nemzetközi szerződés rendelkezése vagy külföldi jog alapján a jövedelem után fizetett adó összegéből a magánszemély részére visszajár. Elgondolkoztató, hogy ha nincs az Egyesült Államokkal hatályos egyezmény, akkor ez a szabály vajon mikor alkalmazandó? Például erre a rendelkezésre kell figyelni az ENSZ Modellegyezmény alkalmazásakor, mely továbbra is elsőbbséget élvez a magyar szabályokkal szemben.

A cikk folytatásában az Amerikából Magyarországra kiküldött amerikai állampolgárok adózásáról, és a távmunkában, az Egyesült Államokban keresett munkabér adózósóról olvashat.  

A cikk szerzője Horváthné Szabó Beáta adószakértő, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központjának oktatója.


Kapcsolódó cikkek

2024. május 29.

NAV: 2025-től lesz teljes az eÁFA rendszer

Számos új funkció bevezetésén van már túl a Nemzeti Adó- és Vámhivatal eÁFA rendszere, melynek fejlesztése egészen 2025-ig el fog tartani. A könyvelőszoftverekre ezen a téren is egyre nagyobb szerep hárulhat, a hagyományos nyomtatványkitöltő rendszer, az ÁNYK kivezetése ugyanis már napirenden van – derült ki a Kulcs-Soft által szervezett kerekasztal-beszélgetésen.

2024. május 29.

Értesítést küld a NAV-Mobil a jogviszonyváltozásokról

A foglalkoztatási adatok bármikor ellenőrizhetők a NAV-Mobilban, májustól pedig már push üzenetet is küld az alkalmazás a biztosítotti jogviszony változásairól – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden.