Így működik a kontroll-adatszolgáltatás (x)

Szerző: Adó Online
Dátum: 2019. február 4.
Címkék:
Rovat:
Érdemben megkönnyíti a kontroll-adatszolgáltatásra kötelezettek feladatainak teljesítését idei első, dupla számával az Adó szaklap. A lapból részletesen tájékozódhat többek között a nyugdíjasok jövedelmei után fizetendő közterhekről és a szochó-szabályozás újdonságairól is.

Az állami adó- és vámhatóság célja – egyben állampolgári és kormányzati elvárás is – az adózással kapcsolatos adminisztrációs terhek további csökkentése. Ennek egyik pillére az e-SZJA reform keretében kiajánlásra kerülő személyijövedelemadó-bevallási tervezetek szélesebb adózói körre való kiszélesítése. A bevallási tervezetek pontos adatokkal történő elkészítésének fontos záloga az alapul szolgáló kontroll-adatszolgáltatások helytállósága, melyek jelentősége, szerepe tovább erősödik. Az Adó szaklap év eleji dupla számának A 2018-2019. évi kontroll-adatszolgáltatások című cikke érdemben megkönnyíti az adatszolgáltatásra kötelezetteknek feladataik teljesítését.

A nyugdíjas magánszemélyek többféle lehetőség közül választhatnak, ha jövedelemre kívánnak szert tenni, létesíthetnek munkaviszonyt, köthetnek megbízási szerződést, egyéni vállalkozást indíthatnak, továbbá társas vállalkozás tevékenységében is részt vehetnek. Ezen kívül olyan jövedelmeket is szerezhetnek, amelyek nem az általuk végzett tevékenységből származnak, így például ingatlant értékesíthetnek, árfolyamnyereségből származó jövedelmük keletkezhet. A szaklap A nyugdíjasok jövedelmei utáni közterhek 2018-ban és 2019-ben című írása áttekinti, milyen közteher-fizetési kötelezettségeket kell teljesíteni a különböző jogcímeken szerzett jövedelmek után 2018-ban és 2019-ben.

Az alanyi adómentesség az áfatörvény szerinti különös jogállást jelenti, mely különleges – többek között – abban, hogy az arra vonatkozó szabályozást az adóalanyok nem az általuk végzett tevékenység alapján, hanem a személyükkel összefüggő (különösen az elért árbevételhez kötődő) feltételek teljesülése esetén alkalmazhatják. Tekintettel arra, hogy  a szabályozás több lényegi ponton eltér az áfatörvény általános rendelkezéseitől, a szaklap Az alanyi adómentesség 2019-re vonatkozó szabályai című cikkében a szerző ismerteti az adóalanyi körre vonatkozó speciális rendelkezéseket elméleti és gyakorlati szemszögből egyaránt, különös figyelmet szentelve a szabályozás január 1-jétől hatályba lépő változásaira.

A munkáltatói kötelezettségek sorában a legnagyobb foglalkoztatói terhet a szociális hozzájárulási adó alkotja. Az elmúlt években hatályos szabályozás és a 2019. január 1-jén hatályba lépő új szabályok továbbra is kiemelten célozzák meg az élőmunka terheinek csökkentését. A szociális hozzájárulási adó, mint „régi-új” kifizetői kötelezettség című cikkben e kötelezettségre vonatkozó új szabályozási elveket és a legfontosabb tudnivalókat ismerteti a lap.

Az Adó szaklap 2019/1-2. számát itt rendelheti meg.


Kapcsolódó cikkek:


NAV: változtak ingatlan-bérbeadással kapcsolatos adószabályok
2019. február 15.

NAV: változtak ingatlan-bérbeadással kapcsolatos adószabályok

Január 1-je óta az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem megállapításakor nem kell bevételként figyelembe venni az ingatlan használatával összefüggő, bérlőre áthárított díjat, jellemzően a közüzemi szolgáltatások díját - hívja fel a figyelmet az adóhatóság a honlapján.

Hogyan adóztak a rómaiak? – A képrombolások kora (11. rész)
2019. február 15.

A VIII. században III. Leon császár megvédte Európát a muszlim hódításoktól, mégis a képrombolások révén híresült el. A több mint egy évszázadon át tartó vallási őrület gyakran szolgált politikai célokat is a császárok és a pápák küzdelmében. A képek tiszteletét támogatók közül többeket szentté avattak e tevékenységükért, és nem utolsó sorban, de a képrombolások korából nőtt ki a jellegzetes ortodox ikonfestészet és mozaikművészet.

A nyugdíjasok jövedelmei utáni közterhek 2018-ban és 2019-ben
2019. február 14.

A nyugdíjas magánszemélyek többféle lehetőség közül választhatnak, ha jövedelemre kívánnak szert tenni. Ezen kívül olyan jövedelmeket is szerezhetnek, amelyek nem az általuk végzett tevékenységből származnak. Az Adó szaklap írása áttekinti, hogy milyen közteherfizetési-kötelezettségeket kell teljesíteni a különböző jogcímeken szerzett jövedelmek után.