Így változik az szja 2019-ben – 3.rész

Szerző: Surányi Imréné
Dátum: 2018. december 19.
Címkék: , , ,
Rovat:
Cikksorozatunkban összefoglaltuk a személyi jövedelemadó törvény jövő évtől esedékes változásait. A harmadik részben az adómentes juttatásokat érintő változásokról lesz szó.

A személyi jövedelemadó törvény (Szja tv.) 1. számú mellékletében 2019. január 1-jétől hatályukat vesztik

• a vissza nem térítendő lakáscélú munkáltatói támogatás,
• a mobilitási célú lakhatási (albérleti) támogatás,
• a munkavállaló javára kötött kockázati biztosítás,
• a munkavállaló fennálló diákhitel-tartozásának törlesztéséhez adott munkáltatói hozzájárulás
adómentességére vonatkozó rendelkezések. Az említett időpontot követően ilyen juttatások korlátlanul és feltételek nélkül adhatók, a juttató és a magánszemély között fennálló jogviszonyból származó, jogviszony hiányában az egyéb jövedelmekre vonatkozó adó- és járulékkötelezettség mellett.

A lakáscélú munkáltatói támogatás adómentességének megszűnésével kapcsolatos fontos átmeneti szabály, hogy a 2019. január 1-jét megelőzően nyújtott lakáscélú munkáltatói támogatás elszámolásával, felhasználásának igazolásával összefüggésben a 2018. december 31- én hatályos szabályokat kell alkalmazni [Szja tv. 95. § (5) bekezdés]. Ez azt jelenti, hogy a támogatást adómentesen 2018 december 31-éig lehet folyósítani, de például lakás vásárlása esetén a támogatásnak a vételárra történő felhasználása a 15/2014. NGM rendelet 1. § (2) bekezdése és 6. § (1) bekezdése értelmében még a 2019. március 31-éig terjedő időszakra vonatkozó dokumentummal is lehet igazolni.

Továbbra is adómentes marad a bölcsődei és óvodai szolgáltatás átvállalt díja, mégpedig abban az esetben is, ha a kifizető (munkáltató) a munkavállaló nevére szóló számla alapján téríti meg az ellátás díját a magánszemély részére [Szja tv. 1. számú melléklet 8.6./c) pont].

Szintén adómentes marad a sportrendezvényre és a kulturális szolgáltatásra szóló belépők (bérletek) juttatása, de olyan módon, hogy a kifizető ugyanazon magánszemély részére – mindkét célra külön-külön – évenként a minimálbérnek megfelelő értékben adhat ilyen juttatást adómentesen. Szigorítás, hogy az adómentesség csak a vissza nem váltható korlátozással kiosztott belépőjegyre, bérletre vonatkozhat, továbbá nem lehet adómentes a juttatás akkor, ha az utalvány (például kultúra utalvány) formájában történik [Szja tv. 1. számú melléklet 8.28. pont].

A munkásszállás fogalmának új meghatározása szerint munkásszálláson történő adómentes elhelyezésnek tekinthető az olyan lakhatás biztosítása is, amikor a munkavállaló legfeljebb egy lakóhelyiséget (például garzonlakás) használhat. Ugyanakkor a szállodában történő elhelyezés nem minősül munkásszálláson történő elhelyezésnek, ezért ez nem lehet adómentes juttatás. Továbbá az adómentes juttatásnak nem lehet része étkezési szolgáltatás (például reggeli) biztosítása [Szja tv. 1. számú melléklet 8.6./f) pont].

Változás 2019. január 1-jétől, hogy az ösztöndíj, tankönyv- és jegyzettámogatás teljes összege, a diákotthoni elhelyezést kiváltó lakhatási támogatás adómentesen nyújtható a teljes idejű, a részidős és a távoktatásban megvalósuló képzésben részt vevő hallgatók (beleértve a doktori képzésben részt vevőket) számára is. Duális képzés esetén az elméleti és a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás, díjazás már nem csak a nappali tagozaton megvalósuló képzésekre tekintettel fizethető adómentesem. Az dómentesség értékhatára változatlanul havonta a hónap első napján érvényes minimálbér.

Adómentes a nemzetiségi pedagógusképzésben való részvételhez pályázat alapján nyújtott ösztöndíj, illetve a doktori fokozatszerzése tekintettel kifizetett juttatás összege. Az adómentesség – átmeneti szabály alapján visszamenőlegesen is érvényes [Szja tv. 1. számú melléklet 4.12.1., 4.12.4. pont, 96. § (3) bekezdés].

Új előírás alapján 2019. január 1-jétől adómentes az Alkotmánybíróságról szóló 2011/CLI. törvény alapján külföldi intézményekben, alkotmánybíróságokon és bíróságokon munka- illetve kutatási tapasztalatszerzésre adható ösztöndíj [Szja tv. 1. számú melléklet 4.5. pont].

Adómentes a közlekedési alapismeretek (KRESZ) tanfolyam- és vizsgadíjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) kormányrendelet alapján visszatérített összeg. A kormányrendelet alapján az állam visszatéríti a 20. életévét legkésőbb a vizsga napján betöltött fiatalnak a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga megfizetett díját, de legfeljebb 25 ezer forintot. Az adómentesség – átmeneti szabály alapján – a 2018. július 1-jét követően teljesített kifizetésekre is alkalmazható [Szja tv. 1. számú melléklet 7.40. pont; 95. § (4) bekezdés].

Adómentes a kormány egyedi döntése alapján a központi költségvetésben biztosított forrás terhére a helyi önkormányzat közreműködésével a lakosság széles köre részére természetben biztosított juttatás vagy ennek pénzbeli megtérítése révén megszerzett bevétel (például a téli rezsicsökkentés keretében kapott juttatás) [Szja tv. 1. számú melléklet 7.41. pont].

A Szja tv. 1. számú mellékletének új 8.43. alpontja alapján adómentes a hallgatók, diákok, oktatók széles köre számára köznevelési vagy felsőoktatási intézmény által működési körében meghirdetett rendezvény – ideértve a közösségépítő, hagyományőrző rendezvényeket is – keretében nyújtott szolgáltatás, továbbá a rendezvény összes költségének 10 százalékát meg nem haladó mértékben biztosított vendéglátás, a juttatás időpontjától függetlenül, akkor is, ha a rendezvényen a tanulókon, hallgatókon, tanárokon, oktatókon kívül más személy is részt vehet.

Lakáscélú munkáltatói hitel

A Szja tv. 72. § (4) bekezdés f) pontja és új (5) bekezdése alapján 2019. január 1-jétől a folyósítás évét megelőző négy évi folyósításokkal együtt a munkáltató vagy a helyi önkormányzat ugyanazon magánszemélynek 10 millió forintig adhat (akár egyidejűleg külön-külön) hitelintézet vagy a Magyar Államkincstár útján, annak igazolása alapján

• saját lakás építéséhez, építtetéséhez,
• vásárlásához,
• bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez,
• az említett bármely célra hitelintézettől, vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez

kamatmentesen olyan lakáscélú hitelt, amellyel összefüggésben nem kell kamatkedvezményből származó jövedelmet megállapítani. A feltételek között jövőre már nem szerepel a méltányolható lakásigénynek való megfelelés követelménye, így ehhez kapcsolódóan a méltányolható lakásigény tényállását, és ezzel összefüggésben az együtt költöző, együtt lakó családtagok számát nem kell vizsgálni. Az összeghatár szempontjából a 2019. január I-jét követően nyújtott lakáscélú hiteleket kell figyelembe venni [Szja tv. 96. § (2) bekezdés].

Adóelőleg-nyilatkozat

Az ügyfélkapuval rendelkező, családi kedvezményre jogosult magánszemélyek is kitölthetik elektronikusan 2020-tól az adóelőleg-nyilatkozatukat. A nyilatkozatokat az adóhatóság elektronikus úton, automatikusan továbbítja majd a munkáltató, kifizető felé, és erről visszaigazolást küld a kitöltő magánszemély részére. Ha a magánszemély írásban és elektronikus felületen is nyilatkozik, a kifizetőnek az írásban tett nyilatkozatot kell figyelembe vennie [Szja tv. 48. § (1), (3)-(3a) bekezdés].

A kedvezmények érvényesítésének sorrendje

Új rendelkezés szerint 2020-tól az adóelőleg megállapításánál a kedvezményeket (családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény, személyi kedvezmény stb.) elsőként a tevékenység ellenértékeként (munkabérként, megbízási díjként stb.) juttatott jövedelemmel, a jövedelmet terhelő adóelőleggel, járulékkal szemben kell érvényesíteni, és csak ezt követően lehet a tevékenység ellenértékének nem minősülő (de az összevont adóalapba tartozó) juttatásokkal szemben figyelembe venni [Szja tv. 48. § (6) bekezdés].

Bérelt lakás bérleti díjának beszámítása

Változás, hogy 2019. január 1-jétől nem kell adóelőleget megállapítania (levonnia) a lakás bérbeadásából származó bevételből a kifizetőnek minősülő bérlőnek, ha a bérbeadó magánszemély nyilatkozik arról, hogy alkalmazni kívánja az Szja tv. 17. § (5) bekezdésének rendelkezését, amely szerint a bérbeadásból származó jövedelmének megállapításánál levonja az általa más településen 90 napot meghaladóan bérelt lakás bérleti díját [Szja tv. 46. § (4) bekezdés c) pont].


Kapcsolódó cikkek:


Kapcsolt vállalkozások speciális adózási feladatai
2019. július 18.

Vajon milyen feladatokat és felelősségi köröket tárhat fel egy kapcsoltsági átvilágítás? Milyen idő-, költség- és egyéb erőforrás-ráfordítással jár a teendők, kockázatok és jogkövetkezmények (pl. bírságok) és azok hatásainak felmérése? Kövessék most induló esettanulmány sorozatunkat, mely egy képzeletbeli cégcsoportól szól, és még az is lehet, hogy időközben egy képzelt adóellenőrzés is elindul a csoport egyik tagjánál!