Így változik az szja 2019-ben – 3.rész


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Cikksorozatunkban összefoglaltuk a személyi jövedelemadó törvény jövő évtől esedékes változásait. A harmadik részben az adómentes juttatásokat érintő változásokról lesz szó.

A személyi jövedelemadó törvény (Szja tv.) 1. számú mellékletében 2019. január 1-jétől hatályukat vesztik

• a vissza nem térítendő lakáscélú munkáltatói támogatás,
• a mobilitási célú lakhatási (albérleti) támogatás,
• a munkavállaló javára kötött kockázati biztosítás,
• a munkavállaló fennálló diákhitel-tartozásának törlesztéséhez adott munkáltatói hozzájárulás
adómentességére vonatkozó rendelkezések. Az említett időpontot követően ilyen juttatások korlátlanul és feltételek nélkül adhatók, a juttató és a magánszemély között fennálló jogviszonyból származó, jogviszony hiányában az egyéb jövedelmekre vonatkozó adó- és járulékkötelezettség mellett.

A lakáscélú munkáltatói támogatás adómentességének megszűnésével kapcsolatos fontos átmeneti szabály, hogy a 2019. január 1-jét megelőzően nyújtott lakáscélú munkáltatói támogatás elszámolásával, felhasználásának igazolásával összefüggésben a 2018. december 31- én hatályos szabályokat kell alkalmazni [Szja tv. 95. § (5) bekezdés]. Ez azt jelenti, hogy a támogatást adómentesen 2018 december 31-éig lehet folyósítani, de például lakás vásárlása esetén a támogatásnak a vételárra történő felhasználása a 15/2014. NGM rendelet 1. § (2) bekezdése és 6. § (1) bekezdése értelmében még a 2019. március 31-éig terjedő időszakra vonatkozó dokumentummal is lehet igazolni.

Továbbra is adómentes marad a bölcsődei és óvodai szolgáltatás átvállalt díja, mégpedig abban az esetben is, ha a kifizető (munkáltató) a munkavállaló nevére szóló számla alapján téríti meg az ellátás díját a magánszemély részére [Szja tv. 1. számú melléklet 8.6./c) pont].

Szintén adómentes marad a sportrendezvényre és a kulturális szolgáltatásra szóló belépők (bérletek) juttatása, de olyan módon, hogy a kifizető ugyanazon magánszemély részére – mindkét célra külön-külön – évenként a minimálbérnek megfelelő értékben adhat ilyen juttatást adómentesen. Szigorítás, hogy az adómentesség csak a vissza nem váltható korlátozással kiosztott belépőjegyre, bérletre vonatkozhat, továbbá nem lehet adómentes a juttatás akkor, ha az utalvány (például kultúra utalvány) formájában történik [Szja tv. 1. számú melléklet 8.28. pont].

A munkásszállás fogalmának új meghatározása szerint munkásszálláson történő adómentes elhelyezésnek tekinthető az olyan lakhatás biztosítása is, amikor a munkavállaló legfeljebb egy lakóhelyiséget (például garzonlakás) használhat. Ugyanakkor a szállodában történő elhelyezés nem minősül munkásszálláson történő elhelyezésnek, ezért ez nem lehet adómentes juttatás. Továbbá az adómentes juttatásnak nem lehet része étkezési szolgáltatás (például reggeli) biztosítása [Szja tv. 1. számú melléklet 8.6./f) pont].

Változás 2019. január 1-jétől, hogy az ösztöndíj, tankönyv- és jegyzettámogatás teljes összege, a diákotthoni elhelyezést kiváltó lakhatási támogatás adómentesen nyújtható a teljes idejű, a részidős és a távoktatásban megvalósuló képzésben részt vevő hallgatók (beleértve a doktori képzésben részt vevőket) számára is. Duális képzés esetén az elméleti és a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás, díjazás már nem csak a nappali tagozaton megvalósuló képzésekre tekintettel fizethető adómentesem. Az dómentesség értékhatára változatlanul havonta a hónap első napján érvényes minimálbér.

Adómentes a nemzetiségi pedagógusképzésben való részvételhez pályázat alapján nyújtott ösztöndíj, illetve a doktori fokozatszerzése tekintettel kifizetett juttatás összege. Az adómentesség – átmeneti szabály alapján visszamenőlegesen is érvényes [Szja tv. 1. számú melléklet 4.12.1., 4.12.4. pont, 96. § (3) bekezdés].

Új előírás alapján 2019. január 1-jétől adómentes az Alkotmánybíróságról szóló 2011/CLI. törvény alapján külföldi intézményekben, alkotmánybíróságokon és bíróságokon munka- illetve kutatási tapasztalatszerzésre adható ösztöndíj [Szja tv. 1. számú melléklet 4.5. pont].

Adómentes a közlekedési alapismeretek (KRESZ) tanfolyam- és vizsgadíjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) kormányrendelet alapján visszatérített összeg. A kormányrendelet alapján az állam visszatéríti a 20. életévét legkésőbb a vizsga napján betöltött fiatalnak a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga megfizetett díját, de legfeljebb 25 ezer forintot. Az adómentesség – átmeneti szabály alapján – a 2018. július 1-jét követően teljesített kifizetésekre is alkalmazható [Szja tv. 1. számú melléklet 7.40. pont; 95. § (4) bekezdés].

Adómentes a kormány egyedi döntése alapján a központi költségvetésben biztosított forrás terhére a helyi önkormányzat közreműködésével a lakosság széles köre részére természetben biztosított juttatás vagy ennek pénzbeli megtérítése révén megszerzett bevétel (például a téli rezsicsökkentés keretében kapott juttatás) [Szja tv. 1. számú melléklet 7.41. pont].

A Szja tv. 1. számú mellékletének új 8.43. alpontja alapján adómentes a hallgatók, diákok, oktatók széles köre számára köznevelési vagy felsőoktatási intézmény által működési körében meghirdetett rendezvény – ideértve a közösségépítő, hagyományőrző rendezvényeket is – keretében nyújtott szolgáltatás, továbbá a rendezvény összes költségének 10 százalékát meg nem haladó mértékben biztosított vendéglátás, a juttatás időpontjától függetlenül, akkor is, ha a rendezvényen a tanulókon, hallgatókon, tanárokon, oktatókon kívül más személy is részt vehet.

Lakáscélú munkáltatói hitel

A Szja tv. 72. § (4) bekezdés f) pontja és új (5) bekezdése alapján 2019. január 1-jétől a folyósítás évét megelőző négy évi folyósításokkal együtt a munkáltató vagy a helyi önkormányzat ugyanazon magánszemélynek 10 millió forintig adhat (akár egyidejűleg külön-külön) hitelintézet vagy a Magyar Államkincstár útján, annak igazolása alapján

• saját lakás építéséhez, építtetéséhez,
• vásárlásához,
• bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez,
• az említett bármely célra hitelintézettől, vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez

kamatmentesen olyan lakáscélú hitelt, amellyel összefüggésben nem kell kamatkedvezményből származó jövedelmet megállapítani. A feltételek között jövőre már nem szerepel a méltányolható lakásigénynek való megfelelés követelménye, így ehhez kapcsolódóan a méltányolható lakásigény tényállását, és ezzel összefüggésben az együtt költöző, együtt lakó családtagok számát nem kell vizsgálni. Az összeghatár szempontjából a 2019. január I-jét követően nyújtott lakáscélú hiteleket kell figyelembe venni [Szja tv. 96. § (2) bekezdés].

Adóelőleg-nyilatkozat

Az ügyfélkapuval rendelkező, családi kedvezményre jogosult magánszemélyek is kitölthetik elektronikusan 2020-tól az adóelőleg-nyilatkozatukat. A nyilatkozatokat az adóhatóság elektronikus úton, automatikusan továbbítja majd a munkáltató, kifizető felé, és erről visszaigazolást küld a kitöltő magánszemély részére. Ha a magánszemély írásban és elektronikus felületen is nyilatkozik, a kifizetőnek az írásban tett nyilatkozatot kell figyelembe vennie [Szja tv. 48. § (1), (3)-(3a) bekezdés].

A kedvezmények érvényesítésének sorrendje

Új rendelkezés szerint 2020-tól az adóelőleg megállapításánál a kedvezményeket (családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény, személyi kedvezmény stb.) elsőként a tevékenység ellenértékeként (munkabérként, megbízási díjként stb.) juttatott jövedelemmel, a jövedelmet terhelő adóelőleggel, járulékkal szemben kell érvényesíteni, és csak ezt követően lehet a tevékenység ellenértékének nem minősülő (de az összevont adóalapba tartozó) juttatásokkal szemben figyelembe venni [Szja tv. 48. § (6) bekezdés].

Bérelt lakás bérleti díjának beszámítása

Változás, hogy 2019. január 1-jétől nem kell adóelőleget megállapítania (levonnia) a lakás bérbeadásából származó bevételből a kifizetőnek minősülő bérlőnek, ha a bérbeadó magánszemély nyilatkozik arról, hogy alkalmazni kívánja az Szja tv. 17. § (5) bekezdésének rendelkezését, amely szerint a bérbeadásból származó jövedelmének megállapításánál levonja az általa más településen 90 napot meghaladóan bérelt lakás bérleti díját [Szja tv. 46. § (4) bekezdés c) pont].


Kapcsolódó cikkek

2024. április 17.

Digitalizálódó adózás Afrikában

Számos érdekességet tartogatnak számunkra is az afrikai országok áfarendszerei. Amennyiben összességében nézzük a folyamatokat, kijelenthetjük: Afrika digitalizálódik.

2024. április 17.

Új K+F adókedvezmény

A kutatás-fejlesztési tevékenység támogatására a korábbi adóalap kedvezmények mellett 2024. januárjától új adókedvezményt is bevezetésre került a társasági adóban (1996 évi LXXXI. törvény 22/G. §).