Magánszemély pótlékmentes részletfizetési kedvezménye

Szerző: Kovácsné Álmosdy Judit
Dátum: 2013. november 6.
Rovat:

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Mekkora összeghatárig kérhető részletfizetési kedvezmény a személyi jövedelemadó után? Mikor kell befizetni az első részletet és mi történik, ha az adózó elmulasztja a részletek fizetését? Alábbi cikkünkben példákkal illusztrálva segítünk eligazodni.


Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 133/A.§-a értelmében,

 • a vállalkozási tevékenységet nem folytató,
 • általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemély
 • a bevallás benyújtására előírt határidőig

személyi jövedelemadó bevallásában (53-as jelű) nyilatkozhat úgy, hogy a bevallott, 150 000 forintot meg nem haladó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét pótlékmentes részletfizetés keretében, az esedékességtől számított legfeljebb 6 hónapon keresztül, havonként egyenlő részletekben teljesíti. (Ez a jelenleg hatályos szabály, korábban ez az összeg 100 000 forint is volt.)

Az első részlet megfizetésének határideje a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség törvényben meghatározott esedékességének napja. (A fenti feltételeknek megfelelő magánszemély éves személyi jövedelemadó bevallásának határideje, a tárgyévet követő év május 20-a.) A nyilatkozat megtételére előírt határidő jogvesztő.

Ha a magánszemély adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ez esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.

Miért időszerű most erről beszélni?

Azért, mert a magánszemélyek ezen köre mostanában kapja meg a késedelmi pótlékra vonatkozó értesítést az adóhatóságtól, és előfordulhat, hogy pont ilyen okból keletkezett késedelmi pótléka, melyet november 15-ig be kell fizetni.

A magánszemélyek gyakran nem foglalkoznak a megkapott adófolyószámlával és a pótléklevezetéssel. Ez utóbbi nem elég érthető számukra. Ha a késedelmi pótlék összege viszonylag kicsi, akkor befizetik. Amennyiben nagyobb összegről van szó, akkor bemennek a NAV ügyfélszolgálati irodájába és felvilágosítást kérnek a késedelmi pótlékról.

A most kiküldött egyenlegértesítőkön a 2012. január 1. és a kiküldés időpontja között könyvelt, már esedékes kötelezettségeket és az eddig befolyt befizetéséket találjuk adónemenként. A késedelmi pótléklista csak a 2012. évre felszámított tételeket tartalmazza. Ebben látható, hogy mely összegek befizetésével késtünk a múlt évben, és hány napot.

Ha a pótléklista alapján tévedést észlel a magánszemély, akkor írásban észrevételt tehet az illetékes adóhatóságnál.

Nézzünk egy példát a bevallás helytelen kitöltéséből eredő késedelmi pótlékra! Az éves adófizetési kötelezettségből úgy kerül megállapításra a májusban még befizetendő személyi jövedelemadó, hogy levonjuk a kifizetők által levont adóelőleget és az adózó magánszemély által már befizetett adóelőleget. Ha ennek a két sornak az összegeit figyelmetlenül tölti ki a magánszemély, összekeveri ezeket, abból késedelmi pótlékkötelezettség keletkezhet.

Az adófolyószámlára úgy könyvelnek, hogy az éves adóból levonják a kifizetők által levont adóelőleget, és a kapott különbözetet kell befizetnie az adózónak, de a bevallásból ez utóbbit nem könyvelik. Ennek oka, hogy az adózó saját befizetései, annak megtörténtekor felkönyvelésre kerül a folyószámlán. Amennyiben az adózó magánszemély a kifizetők által levont adóelőleg összegét is az adózó saját befizetéseinek sorába írja be, akkor adóhiánya keletkezik, amely után folyamatosan késedelmi pótlékot számítanak fel.

Érdemes tehát megnézni, hogy a bevallásban helyesen tüntették-e fel a kifizetők által levont adóelőlegeket a kapott igazolások alapján!

Egy másik példában arra világítunk rá, hogy a magánszemélyek pótlékmentes részletfizetési kedvezménye mikor okozhat késedelmi pótlékot!

A cikk elején részleteztük, hogy az előírt feltételek fennállása esetén a magánszemély az esedékességtől számított legfeljebb 6 hónapon keresztül, havonként egyenlő részletekben is megfizetheti az év végére (bevalláskor) fennálló személyi jövedelemadó kötelezettségét, ha a bevallását is ennek megfelelően tölti ki. Utólag ezt a választást nem lehet megtenni.

Ha valaki egy nappal később küldi be a bevallását az előírt határidőnél, akkor már ez a választási lehetőség nem áll fenn a számára. Az eredeti esedékességtől a teljes hátralévő összegre késedelmi pótlékot számítanak fel.

2013. december 5: Adónap

ART, SZJA, ÁFA, JÁRULÉKOK, TAO – Mindent megtudhat a 2014-től hatályos adó- és járulékváltozásokról!

Időpont: 2013. december 5.

Helyszín: Best Western Hotel Hungária, 1074 Budapest Rákóczi út 90.

Program:

 • 09.00-10.00     Az adózás rendjéről szóló törvény változásai      
 • 10.15-11.45     Személyi jövedelemadó változásai          
 • 13.00-14.00     Járulékok változásai                  
 • 14.00-15.30     Általános forgalmi adó változásai          
 • 15.45-16.45     Társasági adó változásai  

Előadók:

 • Dr. Vámosi-Nagy Szabolcs ügyvéd, adószakértő, c. egyetemi tanár ELTE jogi kar
 • Dr. Németh Nóra tanácsos, NAV
 • Dr. Kovács Ferenc adószakértő
 • Sike Olga főosztályvezető-helyettes, NAV
 • Széll Zoltánné szakmai főtanácsadó, NAV

További információk és jelentkezés itt

Amennyiben határidőben beküldte a bevallását, de a saját maga által vállalt törlesztő-részletek bármelyikével is egy napot (vagy többet) késik, akkor a részletfizetési kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ebben az esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség (május 20.) napjától késedelmi pótlékot számít fel.


Kapcsolódó cikkek:


Kapcsolt vállalkozások speciális adózási feladatai
2019. július 18.

Vajon milyen feladatokat és felelősségi köröket tárhat fel egy kapcsoltsági átvilágítás? Milyen idő-, költség- és egyéb erőforrás-ráfordítással jár a teendők, kockázatok és jogkövetkezmények (pl. bírságok) és azok hatásainak felmérése? Kövessék most induló esettanulmány sorozatunkat, mely egy képzeletbeli cégcsoportól szól, és még az is lehet, hogy időközben egy képzelt adóellenőrzés is elindul a csoport egyik tagjánál!