NAV-Figyelő 1. hét | 2024-es esztendő első hírei


2024. január 1-től egyes adóalap-csökkentő kedvezmények akár folytatólagosan is igénybe vehetőek, nem kell minden évben új adóelőleg nyilatkozatot leadni a munkáltatónak, rendszeres bevételt juttató kifizetőnek – írja a többi között a NAV-Figyelőben Kertész Gábor, az Accace Hungary adószakértője. Az újévi NAV-figyelő – a 2023. év utolsó, illetve 2024-es esztendő első híreit tartalmazza (jegybanki alapkamat, e-ÁFA, folytatólagos adóelőleg-nyilatkozatok).

A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével változnak az adókötelezettségek is

 1. december 1-jétől a minimálbér havi összege 266.800 forint, míg a garantált bérminimumé 326.000 forint.

A változás az adózás legtöbb területén január 1-jével hozott változást.

Személyi jövedelemadó

 • A személyi kedvezmény számítása során a minimálbér harmadának száz forintra kerekített összegét kell alapul venni, így az 2024-től 88.900 forintra emelkedett (adóban kifejezve: 13.335 forint)
 • Az átalányadózó őstermelő és egyéni vállalkozó esetében a bevételi értékhatár (éves minimálbér tízszerese) 32.016.000 forint az idei évtől (kizárólag kiskereskedők esetében pedig 160.080.000 forint)
 • Az átalányadózók esetében szintén emelkedik az adómentes átalányban megállapított jövedelem mértéke, így az az új esztendőben már 1.600.800 forint
 • Érinti a minimálbér emelkedése továbbá:
  • a csekély mértékű ajándékok értékének meghatározását (26.680 forint)
  • a szakszervezetek béren kívüli juttatásának értékhatárát
  • a szabadidős rendezvényen adott ajándéktárgyak értékhatárát
  • a távmunkavégzés keretében munkát végzőknek nyújtott költségtérítés (igazolás nélkül elszámolható) mértékét

Szociális hozzájárulási adó és TB-járulék

 • Az adófizetés felső határa immáron az emelt minimálbér huszonnégyszeresére nőtt, így az 2024-ben 6.403.200 forint.
 • Azon őstermelők esetében, akik a minimálbér vagy a garantált bérminimum figyelembe vételével fizetik meg az adót, az emelt mértékeket kell, hogy figyelembe vegyék (egyéni vállalkozók esetében ez már december hónapban is így volt). A minimum-szabályok alkalmazása esetén a TB-járulék esetében is az emelt összegekkel kell már számolni.

Egyéb adók

 • Az egyszerűsített foglalkoztatás után fizetendő közteher, amely immáron szociális hozzájárulási adónak minősül, mértéke szintén emelkedett a minimálbér emelkedésével, azonban ezt már december hónapban is alkalmazni kellett
 • A rehabilitációs hozzájárulás számítása során január 1-jétől az új minimálbért, azaz a 266.800 forintot kell figyelembe venni.
 • Az EKHO esetében az éves keretösszeg az idei évben a minimálbér január 1-jén érvényes mértékének a 12-szerese, valamint a munkaviszony keretében végzett tevékenység esetében az EKHO-nyilatkozat már csak a 266.800 forintot meghaladó részre vehető figyelembe.

 Új, folytatólagosan figyelembe vehető adóelőleg-nyilatkozatok

2024. január 1-től egyes adóalap-csökkentő kedvezmények akár folytatólagosan is igénybe vehetőek, nem kell minden évben új adóelőleg nyilatkozatot leadni a munkáltatónak, rendszeres bevételt juttató kifizetőnek.

Az, aki jogosult az alábbi kedvezményekre, kérheti a kifizetőtől, hogy az adóelőleg-nyilatkozatát mindaddig változatlan tartalommal vegye figyelembe, amíg nem tesz új nyilatkozatot vagy nem kéri a korábban tett adóelőleg-nyilatkozatának mellőzését.

 • négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye,
 • személyi kedvezmény
 • első házasok kedvezménye

Az első házasok kedvezményénél a folytatólagos adóelőleg-nyilatkozatot a kifizető a jogosult házasságkötését követő hónaptól legfeljebb 24 hónapon keresztül veheti figyelembe.

A 25 év alatti fiatalok kedvezményének érvényesítését továbbra sem kell kérni, azt a munkáltató, kifizető automatikusan érvényesíti mellőzésről szóló nyilatkozat hiányában.

A 30 év alatti anyák kedvezménye és a családi kedvezményérvényesítéséhez azonban továbbra is évente kell nyilatkozni, ezekben az esetekben folytatólagos nyilatkozattételre nincs lehetőség.

Aki folytatólagos adóelőleg-nyilatkozatot tett, de később már nem jogosult a kedvezményre, annak érdemes időben új adóelőleg-nyilatkozatot beadni, mert ha nem jelzi a kifizetőnek, hogy jogosultsága megszűnt, és emiatt adóhiány keletkezik, akkor az őt terhelő jogkövetkezményekkel is számolnia kell.

Az új lehetőség először a 2023. december 31. után tett adóelőleg-nyilatkozatoknál alkalmazható. Akik nem kívánják adóelőleg-nyilatkozatuk folytatólagos figyelembevételét, továbbra is nyilatkozhatnak csak a 2024. adóévre vonatkozóan.

Az adóelőleg-nyilatkozatokat legegyszerűbben az adóhatóság Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásában (ONYA) lehet kitölteni. Ha valaki élni kíván az új lehetőséggel, a nyilatkozatot a megszokott módokon teheti meg, külön kiválasztva a folytatólagos érvényesítést.

Az online nyilatkozat egyes sorait a NAV előzetesen feltölti adatokkal, és a néhány perc alatt elkészíthető, a véglegesített és beadott nyilatkozatot a rendszer pedig elektronikusan továbbítja a megjelölt munkáltatónak, kifizetőnek.

A papíralapú, új adóelőleg-nyilatkozatok is elérhetők a NAV honlapján, a kinyomtatott nyilatkozatot kitöltés és aláírás után a jogosultnak kell átadnia a munkáltatónak, kifizetőnek.

Digitális platformot üzemeltetők új kötelezettségei

Az adóhatóság ismételten felhívja a figyelmet a digitális platformüzemeltetők új kötelezettségeire, amelyeknek 2024-től kell eleget tenniük. A témával az adóhatóság már korábban is foglalkozott, amelyről korábbi NAV-figyelőnkben is beszámoltunk.

Új, 0%-os adómérték 2024-től

 1. január 1-jétől az Áfa tv. – a 27, 18 és 5%-os mellett – egy új, 0%-os adómértéket vezetett be.

Ez az új, 0%-os adómérték a vtsz. 4902 alá tartozó napilap (hetenként legalább négyszer megjelenő kiadvány) értékesítésekor alkalmazandó.

Az ide tartozó termékértékesítésről kiállított számla adatairól a 0%-os adómérték alkalmazásával kell a számlaadat-szolgáltatási kötelezettséget teljesíteni.

Az Online Számla rendszer webes felületén a 0%-os adómérték alá tartozó értékesítésről kiállított számla adatainak rögzítésekor az „Adómérték” mezőben

 • egyszerűsített számlánál az áfatartalom százalékos mértékének,
 • normál számlánál az alkalmazott adó mértékének

jelölése után választható ki a „0%”. A webes felületen az új adómérték megfelelő alkalmazásának elősegítése érdekében a „0%” mellett zárójelben szerepel a „napilap” megnevezés is.

Ha az adatszolgáltatásban rögzített teljesítési időpont 2024. január 1-jét megelőző napra esik, akkor a „0% (napilap)” kiválasztásakor a felület hibát jelez. Ennek indoka az, hogy számlaadat-szolgáltatási kötelezettség alá tartozó számlákon csak 2024. január 1-jei vagy azt követő teljesítési időpont (ideértve az előlegfizetés időpontját is) esetén alkalmazható 0%-os adómérték.

A számlázóprogramokból érkező számlaadat-szolgáltatásokban is csak akkor szerepelhet 0%-os adómérték (százalékérték), ha a számlán szereplő teljesítési időpont (ideértve az előlegfizetés időpontját is) 2023. december 31. utáni. Korábbi teljesítési időpont esetén a 0%-os adómértéket tartalmazó számlaadat-szolgáltatás nem teljesül (ERROR üzenetet kap).

A megfelelő számlázás és számlaadat-szolgáltatás érdekében javasolt megvizsgálni, hogy az alkalmazott számlázó-program a 0%-os adómérték alá tartozó ügylet megfelelő kezelését biztosítja-e.

Az új, 0%-os adómérték helyett adómentesség (például alanyi adómentesség) vagy Áfa tv. hatályán kívüliség nem alkalmazható a számlázás és az adatszolgáltatás során sem.

A NAV ingyenes Online Számlázó programja a 0%-os adómértéket megfelelően kezeli.

Frissülő információs füzetek

Az adóhatóság megkezdte az információs füzeteinek aktualizálást az idei évben alkalmazható szabályokkal.

Eddig a következő füzetek frissültek a 2024-es szabályokkal:

 • Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) – 07. sz. füzet
 • Cégautóadó és az ahhoz kapcsolódó szja-szabályok – 31. sz. füzet

A NAV-figyelőben a fentieken túl olvashat az e-Áfáról, az 1+1%-os rendelkezésről, a gépjárműadó változásról és a többi között az Adótrafipax hírekről a TELJES cikkben IDE kattintva.

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek

2024. július 15.

A fejlesztési tartalék kezelése a társasági adóban

Az adózó – döntése szerint – a jövőbeni beruházásaira fejlesztési tartalékot képezhet. A fejlesztési tartalék a következő évek beruházásaira számvitelileg elkülönített forrás, amelyet lekötött tartalékként addig kell kimutatni az éves beszámolóban, ameddig az adózó a beruházást meg nem valósítja. A fejlesztési tartalék népszerű vállalatfinanszírozási eszköz, amelyhez a társasági adóban adózás előtti eredményt csökkentő tétel kapcsolódik. Az Adó szaklap írása a fejlesztési tartalékhoz kapcsolódó társaságiadó- és számviteli szabályokat ismerteti, illetve röviden kitér az egyéni vállalkozók fejlesztési tartalékképzési szabályaira is.

2024. július 12.

Megújították a magyar-svájci kettős adóztatás elkerüléséről szóló dokumentumot

A magyar-svájci gazdasági kapcsolatok további erősítése kiemelt fontosságú mindkét fél számára – hangsúlyozta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára, miután aláírta Jean-François Parozzal, a Svájci Államszövetség magyarországi nagykövetével a két ország közötti, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló, egyezmény módosító jegyzőkönyvét a Pénzügyminisztérium (PM) pénteki közleménye szerint.