NAV-figyelő, 25. hét: változtak a pénzmosás elleni szabályok


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Nyári aktualitásokról és a számlázóprogramok adatexportjának fontos kérdéseiről is tájékoztatott a NAV.


1. Mátyás és a bíró lánya – adatexport számlázó programnál

Módosult a számlázó programokhoz kapcsolódó GYIK II 6. kérdése. Abban segít eligazodni, hogy milyen jogi következménye lehet annak, hogy a program rendelkezik adatszolgáltatási funkcióval és az megfelelő (XSD-vel ellenőrzött) formátumban elő is állítja az XML-eket, de az adattartalom hiányos.

A mese nem szól arról, hogy mit tett Mátyás király a bíró lányával, aki hozott is ajándékot meg nem is (többek között). Az viszont többé nem lehet kérdés, hogy ha az adatexport mutatja is az adatokat meg nem is, azért mulasztási bírság jár a NAV-nál – nincs mese.

2. Pénzmosás – könyvelők, adószakértők, ingatlanosok figyelem!!

A pénzmosás elleni (Pmt) valamint a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló (Kit) jogszabályok új rendelkezéseket tartalmaznak, amiket hamarosan alkalmazni kell a fenti szolgáltatóknak. A szolgáltató a Pmt. és a Kit. rendelkezéseiben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére köteles belső szabályzatot készíteni. A Pmt. hatálybalépésekor (2017. június 26.) működő szolgáltató legkésőbb 2017. szeptember 30. napjáig, az újonnan alakuló szolgáltató pedig a tevékenység megkezdését követő 45 napon belül köteles a belső szabályzatát a Pmt. rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni/elkészíteni és ennek megtörténtéről a felügyeletet ellátó szervet írásban tájékoztatni.

A Kit. a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók számára kötelezettségként írja elő, hogy a szolgáltató tevékenységének megkezdését követő öt munkanapon belül köteles kijelölni egy vagy több személyt (kijelölt személy), aki a Kit. 4. § (1) bekezdés szerinti bejelentést haladéktalanul továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda (a továbbiakban: FIU) részére. Itt található tájékoztató a nyomtatványhoz. A Kit. hatálybalépésekor már működő szolgáltatóknak a kijelölt személy adatairól 2017. július 26.-ig kell a FIU felé a tájékoztatási kötelezettségüknek eleget tenni.

A Kit. 4. § (1) értelmében a szolgáltatók, valamint a vagyoni nyilvántartást vezető szervek haladéktalanul bejelentenek a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervnek (a továbbiakban: hatóság) minden olyan adatot, tényt, körülményt, amely arra utal, hogy a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya Magyarország területén a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással (a továbbiakban: vagyon) rendelkezik.

 

3. Ó..ió..VAKÁCIÓ! és Zimmer Feri

A nyárra való tekintettel megnövekedett a panziók, apartmanok, vízparti lakások néhány napra történő bérlése iránti kereslet. Azoknak, akik bérbe adják ingatlanukat ilyen céllal, érdemes tisztában lenniük a vonatkozó adózási szabályokkal, nehogy kellemetlen meglepetés érje őket egy ellenőrzés alkalmával.

Kereskedelmi szálláshelyek kapcsán két fontos vonulatot kell vizsgálni, az általános forgalmi adót, valamint a személyi jövedelemadót érintő szabályokat. A szálláshely bérbeadás adóköteles tevékenységnek minősül – függetlenül attól, hogy a szálláshely igénybevevőjével online vagy egyéb, más módon történik a kapcsolatfelvétel – ennek megfelelően a magánszemélynek a NAV-nál be kell jelentkezni és adószámot kell igényelni. A kereskedelmi szálláshelyek kedvezményes áfa kulcs alá tartoznak, 18% adó terheli azokat, és számla kiállításáról kell gondoskodni. Azonban, ha az éves ellenérték nem éri el az évi 8 millió forintot, akkor áfa szempontjából választható az alanyi adómentesség. Vigyázat! Alanyi adómentesség esetében az előzetesen felszámított áfa nem kerülhet levonásra, és számla kibocsátásra ilyen státusz esetén is köteles a magánszemély.

Személyi jövedelemadó tekintetében többféle adózási mód közül lehet választani. A tevékenység végezhető egyéni vállalkozóként vagy adószámos magánszemélyként. Ez utóbbi esetben választható

  • az önálló tevékenység szabályai szerinti adózás, melyen belül lehetőség van a tételes költségelszámolásra vagy a 10 százalékos költséghányad alkalmazására; vagy
  • a fizető-vendéglátó tételes átalányadózása, mely során a feltételek fennállás esetén az adó éves összege 38 400 forint.

Érdemes tanulmányozni az alábbi tájékoztatót, valamint információs füzetet, melyek részletesen összefoglalják, hogy mire kell figyelni.

4. Veszteségelhatárolás

Bár az előző évek elhatárolt veszteségének felhasználhatóságának szabályai minden rendes adófizető számára ismertek, azért nem árt néha az átmeneti szabályokat átismételni.  Ebből az apropóból készült az alábbi összefoglaló, mely a 2004. előtti adóévekben keletkezett elhatárolt, de még fel nem használt veszteség szabályait veszi górcső alá. Az elhatárolt veszteségeket keletkezésük sorrendjében kell felhasználni. A 2004. előtt keletkezett veszteség esetében nem kell alkalmazni az 50%-os szabályt, így az teljes egészében csökkentheti az adózás előtti eredményünket. Ha az adózó rendelkezik elhatárolt veszteséggel a későbbi évekből is, akkor pedig az 50%-os korlát számításánál a 2004. előtti veszteséget, mint csökkentő tételt tartalmazó adóalapból kell kiindulni. A NAV példával is szemlélteti a fentieket.

 

5. Bejelentés tagi részesedés ingyenes megszerzéséről

Bár már 2 héttel ezelőtt is volt szó róla, most ismét közzétételre került a nyomtatvány, melyen 2017. június 30-ig kell bejelenteni a jogi személy, az egyéb szervezet által kibocsátott részvény vagy más forgalomképes tagi részesedés megszerzését.

A bejelentő adatlap az alábbi megjegyzéssel egészült ki a június 6-i verzióhoz képest:

„Az állami adó- és vámhatóság igazolja, hogy az adózó a fenti tagi részesedés(ek) ingyenes megszerzését a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 39/E.§ (1) bekezdés da) alpontja alapján bejelentette.”

6. Egyesületek, alapítványok adókötelezettsége

A címben szereplő szervezetekre vonatkozó speciális szabályok a NAV által kiadott tájékoztatóban találhatóak.

7. Júliusi üzemanyagárak

Június 16-án, „lapzártánk” után kerültek fel a NAV honlapjára a július hónapban alkalmazandó üzemanyagárak. A közleményben szereplő üzemanyagárak alkalmazása esetén a magánszemélynek nem kell számlával igazolnia az üzemanyag beszerzést annak érdekében, hogy a kifizető megtérítse számára az üzemanyag költségét.

Az Szja tv. lehetővé teszi, hogy a kifizető a magánszemélynek adómentesen megtérítse a magánszemélynek a saját személygépkocsi használata miatt fizetett költségtérítés összegéből a kiküldetési rendelvényben feltüntetett km-távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagár, valamint maximum 15 Ft/km általános személygépkocsi normaköltséget.

Év elején egy kormányrendelet-módosítás „visszaváltoztatta” a munkába járás költségtérítésének mértékét 15 Ft-ról gyakorlatilag (9+6) Forintra. Ez azonban nem befolyásolja a kiküldetés esetén elszámolható kilométerenkénti átalány fenntartási költséget, amely így maradt 15 Ft.

A NAV által közölt üzemanyagár alkalmazása nem kötelező. Ha az adott benzinkúton a literenkénti egységár ennél magasabb volt, akkor ha ezt számlával tudja igazolni a kiküldött magánszemély, úgy a valójában fizetett egységár szerint számíthatja ki a térítendő összeget. Általános tapasztalat azonban, hogy a NAV által közzétett árak túlnyomó többségben magasabbak, mint amit a magyar kutak alkalmaznak. A számla szerinti egységár alkalmazása autópályák melletti kutak vagy nyugati országokban történt tankolás esetén lehet előnyös.

8. Brent napi jegyzési adatok alapján meghatározott átlagár

Felkerült a honlapra a harmadik negyedévben alkalmazható ásványolaj adómértékek megállapításához szükséges, Brent napi jegyzési adatok alapján meghatározott átlagár. Tekintve, hogy a hordónkénti ár 50 USD fölé emelkedett, így az üzemanyag jövedéki adó tartalma ennek megfelelően csökken.

9. Haditechnikai eszközök forgalmazása

Aki a közeljövőben pl. légelhárító rakéta beszerzését vagy tranzitját tervezte szabadidejében, annak érdemes átböngészni az új rendeletet (156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet) és a kapcsolódó tájékoztatót.

10. Az új jövedéki törvény tükrében

Az új jövedéki törvénybe beemelték az energiatermékeket, azonban továbbra is a 17J03-as nyomtatványon kell eleget tenni a havi bevallási kötelezettségnek. Ennek megfelelően a NAV közzétette az új 17J03 nyomtatványtervezetet a hozzá tartozó mezőazonosítókkal, melyet először augusztus 20-ig kell beküldeni a júliusra vonatkozó adatokról.

A vámjogszabályok alapján biztosítékként elfogadható kötelezettségvállalási okmányok formanyomtatványai is fent vannak már a NAV honlapján.

11. Frissített rendelkezések

Ahogy az már lenni szokott, ismét frissítésre került az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések listája.

Valamint az ENSZ BT határozatai a terrorizmus finanszírozása elleni pénzügyi es vagyoni korlátozó intézkedések listája is:

12. 2017. június 26-tól alkalmazható dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási árak

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek

2024. július 17.

Szponzori támogatások a sportban – társasági adó szemmel

2024 nyarán több olyan rangos sportesemény is megrendezésre kerül, amely nemcsak a sportközvetítések nézőit hozza lázba, hanem az esetleges támogatók, szponzorok számára is érdeklődésre tarthat számot. A jelentős marketingérték, amelyet ezek a rendezvények magukban hordoznak, azzal jár, hogy a gazdasági élet szereplői előszeretettel támogatják az adott sportág keretein belül működő sportszervezeteket, illetve sportköztestületet. Mindez természetesen adóvonzattal is jár – ennek kérdéskörét járjuk körül a társasági adó tekintetében.

2024. július 15.

Egy percig se vegyük be, hogy a tranzakciós illeték emelése nem érinti az ügyfeleket

A hétfői kormányinfón Gulyás Gergely miniszter bejelentette, hogy a kormány megemeli a pénzügyi tranzakciós illetéket. Az állami elvonás mértéke 2024. augusztus 1-től a nem készpénzes tranzakcióknál 0,45 százalékra, de maximum 20 ezer forintra emelkedik (eddig 0,3 százalék és maximum 10 ezer forint volt), míg a készpénzt érintő tranzakciók esetében a korábbi 0,6-ról 0,9 százalékra nő.