NAV-Figyelő 36. hét: Rendezvényszervezés áfakezelése az új adózási kérdésben


A Pénzügyminisztérium és a NAV 2022/7. sz. adózási kérdésében ismertette a rendezvényszervezés áfamegítélésére és számlázására vonatkozó legfontosabb információkat.

Egyszerű ügylet – összetett ügylet

A szöveg ismerteti, hogy főszabály szerint valamennyi szolgáltatásnyújtás és termékértékesítés különállóként és egymástól függetlenként kezelendő, azonban egyes esetekben előfordulhat, hogy egy ügylet több elemből épül fel, amelyek, ha annyira szorosan kapcsolódónak, hogy egyetlen oszthatatlan ügyletet alkotnak, akkor összetett ügyletként kell őket kezelni az áfa szempontjából. Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha egy járulékos tevékenység kapcsolódik a főtevékenységhez.

Fontos, hogy nincs abszolút szabály arra, hogy mikor kell összetett, komplex ügyletként kezelni egyes eseteket, hanem minden alkalommal az összes körülmény figyelembevételével kell meghozni az erre vonatkozó döntést.

Az egyik legfontosabb szempont az ügylet értékelésénél a vevő, igénybevevő célja, szándéka, és nem az, hogy a teljesítésre kötelezett (eladó, szolgáltató) milyen módon teljesítette a részére. Ez alapján, önmagában az, hogy valamennyi elemnek külön meghatározott ellenértéke, ára van, még nem ad alapot a külön történő áfakezelésre.

Rendezvényszervezés mint komplex ügylet

A fentiek szerinti összetett, komplex szolgáltatás lehet a rendezvényszervezési szolgáltatás is, amikor a szolgáltatást nyújtó arra vállal kötelezettséget, hogy a megrendelő igényei szerinti rendezvényt biztosít, szervez, mely tipikusan többféle, a megrendelő igényeihez igazodó szolgáltatáselemet magában foglal (pl. terembérlet a megfelelő berendezéssel, hangtechnika, egyéb technikai eszközök, ételek, italok biztosítása, felszolgálása, stb.).

Ha a felek megállapodásából következően a rendezvényszervező által a saját nevében, de a megrendelő javára igénybevett, vásárolt és a megrendelőnek továbbnyújtott, továbbértékesített szolgáltatások, termékek a rendezvényszervező és a megrendelője viszonylatában az áfa rendszerében – a fentebb említett szempontok mérlegelése mellett – egyetlen komplex szolgáltatássá állnak össze, akkor a teljesítés helyét, idejét, az adó alapját, az áfa mértékét egységesen, egyetlen ügyletre vonatkozóan szükséges megállapítani.

Áfa-szabályok alkalmazása komplex ügylet esetén

Fontos azonban, hogy amennyiben nem azonosítható főszolgáltatásnak minősülő szolgáltatás a komplex szolgáltatásnyújtáson belül, akkor az általános szabályok szerint kell megállapítani az áfafizetési kötelezettséget. Így tehát, ha a belföldi megrendelő étkeztetési szolgáltatást is kért a megrendelt csomagba, és egységes szolgáltatásnyújtás történik a megrendelő felé, akkor függetlenül attól, hogy a rendezvényszervezőt az étkeztetési szolgáltatás igénybevétele után 5% áfa terheli, a rendezvényszervezési szolgáltatás annak minden elemével együtt, beleértve az említett étkeztetési szolgáltatást is, 27%-os adókulcs alá tartozik, és ennek megfelelően kell számlázni.

Ez azt is jelenti, hogy amennyiben a komplex ügyletnek minősülő rendezvényszervezési szolgáltatás olyan elemet is tartalmaz, amelynek beszerzését terhelő adó egyébként levonási tilalom alá esne (pl. élelmiszer, ital), a komplex ügyletként nyújtott rendezvényszervezési szolgáltatás igénybevételét terhelő előzetesen felszámított áfa levonását is az általános szabályok szerint kell megítélni, és így a tilalom alkalmazásának nincs helye. Ez esetben ugyanis a fentiekben kifejtettek szerint a megrendelő a rendezvényszervezőtől nem a levonási tilalom alá eső termékeket vásárolja meg, hanem rendezvényszervezési szolgáltatást vesz igénybe.

A rendezvényszervezési szolgáltatást terhelő előzetesen felszámított adó pedig az általános szabályokat figyelembe véve levonásba helyezhető olyan mértékben, amilyen arányban ez a megrendelő adólevonásra jogosító gazdasági tevékenységét szolgálja.

Számlázás

A komplex ügyletként kezelendő rendezvényszervezési szolgáltatást a számlán alapvetően egyetlen ügyletként szükséges feltüntetni.

Annak nincs azonban akadálya, illetve a szolgáltatás igénybevevőjének esetleges egyéb, (jellemzően hivatali, üzleti, reprezentáció, vagy szabadidős rendezvény miatt felmerülő személyi jövedelemadó, szociális hozzájárulási adó) kötelezettségei teljesítése érdekében célszerű is, hogy a számlán vagy annak egy mellékletében tájékoztató adatként feltüntessék az egyes szolgáltatáselemeket is az ellenértékükkel együtt külön-külön.

Mindazonáltal fontos, hogy az egyes elemek, így például az étel, ital számlán való feltüntetése nem befolyásolja az adólevonási joggal kapcsolatban fent leírtakat.

A hatóság és a minisztérium továbbá kiemeli, hogy figyelemmel kell lenni arra is, hogy a rendezvényszervezés lehet része egy összetett csomagnak is, amely tartalmazhat akár utazási szolgáltatást is (pl. szállás, személyszállítás). Ha a megrendelő ilyen, rendezvényszervezési és utazási szolgáltatást is tartalmazó komplex csomagot vesz igénybe, akkor azt is szükséges vizsgálni, hogy ebben a csomagban főszolgáltatásnak a rendezvényszervezés vagy az utazásszervezés minősül-e, mivel az utóbbi esetben az Áfa tv.-ben külön szabályozott, utazásszervezési szolgáltatásra irányadó különös szabályok alkalmazandók.

A legfrissebb NAV-figyelőből emellett az is kiderül, hogy az online hitelkérelmeket támogatja a NAV online keresetkimutatása, és arról is olvashatnak, hogy az adóhatóság várja a véleményeket az eÁFA-bevallással kapcsolatban, valamint Adótraffipax is található benne.

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.Kapcsolódó cikkek

2022. október 4.

A NAV segít az OLAF-nak

A NAV segíti az Európai Csalásellenes Hivatalt (OLAF) a magyarországi helyszíni ellenőrzések során – így döntött kedden az Országgyűlés.

2022. október 4.

Beépített ingatlan vagy építési telek? (III. rész)

Amikor egy ingatlant értékesítenek, látszólag egyértelmű, hogy beépített ingatlan vagy építési telek az adásvétel tárgya. Előfordulhatnak azonban olyan esetek, amikor a rendelkezésünkre álló adatok ellentmondanak egymásnak, például a tulajdoni lapon még lakóingatlan szerepel, a valóságban azonban a telken álló épületet már elbontották.