NAV-Figyelő, 5. hét: Csökkenő alapkamat, változások az szja-ban, számlázzunk időben


2024-ben havi 11 300 forintot kell fizetniük azoknak, akik nem biztosítottak és más módon sem jogosultak az egészségügyi ellátásra. Pár kattintással elintézhető a befizetés online, bankkártyával a NAV Ügyfélportálján, illetve átutalással is kényelmesen rendezhető, ilyenkor a közlemény rovatban fel kell tüntetni annak az adóazonosító jelét, aki után a járulékot befizetik. További részletek az eheti NAV-Figyelőben.

Ismét csökkent a jegybanki alapkamat

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa január 30-i ülésén az alapkamat mértékét 75 bázisponttal csökkentette, így azt, 2024. január 31-i hatállyal 10%-os mértékben határozta meg.

A NAV közleményében kitér arra, hogy valamennyi kalkulátort honlapján ennek megfelelően aktualizált.

Nincs teendő az igazolásokkal, de meg kell őket őrizni

Az adóhatóság arról tájékoztat, hogy február közepéig mindenki megkapja a tavalyi jövedelme és az önkéntes pénztári, nyugdíj-előtakarékossági vagy nyugdíjbiztosítási befizetései után a munkáltatói, kifizetői és pénztári igazolásokat.

Ezek alapján lesz majd ellenőrizhető az szja-bevallási tervezet és a pénztárakba befizetett összegek után járó adó-visszatérítés összege. Az igazolásokat nem kell beküldeni a NAV-hoz, azokat az elévülési idő végéig meg kell őrizni.

Ha valakinek még nincs ügyfélkapu-hozzáférése, elektronikusan (elektronikus személyazonosító igazolvánnyal) vagy a NAV ügyfélszolgálatain és a kormányablakokban pár perc alatt regisztrálhat. Akinek nincs KAÜ-azonosítója, március 18-áig, adóazonosító jele és születési dátuma megadásával többféle módon is kérheti a tervezet postázását: SMS-ben, levélben, formanyomtatványon, telefonon, személyesen.

Egészségügyi szolgáltatási járulék

2024-ben havi 11 300 forintot kell fizetniük azoknak, akik nem biztosítottak és más módon sem jogosultak az egészségügyi ellátásra.

Pár kattintással elintézhető a befizetés online, bankkártyával a NAV Ügyfélportálján, illetve átutalással is kényelmesen rendezhető, ilyenkor a közlemény rovatban fel kell tüntetni annak az adóazonosító jelét, aki után a járulékot befizetik.

Aki ragaszkodik a csekken történő befizetéshez, az a 1819-es számon hívható NAV Infóvonalon tud kérni. Az igényléshez az adóazonosító jelet kell megadni, a csekket a NAV a nyilvántartásában szereplő levelezési címre / tartózkodási helyre / lakóhelyre postázza.

A járulékot utalással a 10032000-06055826 számú, NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számlára kell befizetni, mindig a következő hónap 12-éig, a januári kötelezettséget tehát február 12-éig. A járulék havi összege 11 300 forint, napi összege pedig – ha nem a teljes hónapra kell fizetni – 380 forint.

A járulékot azoknak kell megfizetniük, akik nem biztosítottak, azaz nincs munkaviszonyuk, nem egyéni vagy társas vállalkozók, nem biztosított őstermelők, nem kapnak álláskeresési támogatást és más módon sem jogosultak az egészségügyi ellátások igénybevételére.

Változások az szja-ban a magyar-amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény megszűnése miatt

Mint arról korábban beszámoltunk, az USA kormányzata 2022 júniusában felmondta a magyar–amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt, amely 2023. január 8-án meg is szűnt, azonban egyes rendelkezései 2023. december 31-ig alkalmazhatók voltak.

2024. január 1. óta a másik államból származó jövedelem adóztatására mindkét állam a saját, belső jogszabályai alapján jogosult, és az ilyen jövedelmet nem egyezményes országból származó jövedelemként kell kezelni.

Az egyezmény megszűnése miatt került sor az Szja tv. alábbi szabályainak módosítására.

Cégen keresztül végzett előadóművészi tevékenység

A külföldi előadóművészek gyakran nem munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban dolgoznak, hanem általuk alapított, egyszemélyes cégen keresztül szerződnek a filmprodukciós cégekkel. Azért, hogy egyezmény hiányában jövedelmük ilyen esetben is Magyarországon legyen adóköteles, az Szja tv. 3. § 4. pont g) alpontja kiegészült.

A módosítás alapján az előadói, művészeti és sporttevékenységgel megszerzett jövedelemnél a tevékenység végzésének helye szerinti államot kell a jövedelemszerzés helyének tekinteni akkor is, ha az e tevékenységből származó jövedelem nem a magánszemélynél, hanem egy másik személynél, például cégnél keletkezik.

Az Egyesült Államokban belföldi illetőséggel rendelkező személy által fizetett kamat adókötelezettsége

Az egyezmény megszűnésével az USA olyan államnak minősül, amellyel Magyarországnak nincs hatályos, kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye. Ezért az Szja tv. korábbi szabályozása alapján az ott (USA) belföldi illetőséggel bíró személy által fizetett kamat egyéb jövedelemnek minősülne, ez pedig jelentősen növelné a magyar magánszemélyek személyijövedelemadó-kötelezettségét.

A kedvezőtlen változás miatt a módosítás rögzíti, hogy az OECD-tagállamban belföldi illetőséggel rendelkező személy által fizetett kamat nem minősül egyéb jövedelemnek, arra a kamatjövedelemre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Ugyancsak nem kell az egyéb jövedelemre vonatkozó szabályokat alkalmazni az OECD-tagállamban székhellyel rendelkező személy által kibocsátott értékpapírból származó jövedelemre.

Az ellenőrzött tőkepiaci ügylet fogalmának módosítása

Módosult az ellenőrzött tőkepiaci ügylet fogalma. A módosítás alapján ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősül az az ügylet is, amelyet bármely OECD-tagállamban (az Amerikai Egyesült Államok az OECD tagállama) működő pénzpiacon tevékenységet folytató befektetési szolgáltatóval vagy befektetési szolgáltató közreműködésével kötöttek.

Beszámítási szabályok változása

  • a, külön adózó jövedelmeknél

A módosítás a belföldi illetőségű magánszemély által megszerzett, a jövedelemszerzés helye szerint külföldről származó külön adózó jövedelem (például tőkejövedelem, így különösen osztalék) esetében engedélyezi a külföldön megfizetett adó beszámítását, a jövedelemszerzés helye szerint belföldről származó, külön adózó jövedelem esetében ugyanakkor nem.

  • b, összevonás alá eső jövedelmeknél

A módosítás értelmében nemzetközi egyezmény hiányában nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg, amelyet olyan jövedelem után vetettek ki és fizettek meg, melynél a jövedelemszerzés helye belföld.

Fontos, hogy időben számlázzunk

A NAV ellenőrzési tapasztalatai alapján hívja fel a számlakiállítás határidejére közleményében a figyelmet.

Az adóhatóság kiemeli, hogy a számla szabályszerű kiállítására általános esetben 8 napot biztosít az Áfa törvény, melyre azért is kell kiemelten figyelnie egy vállalkozásnak, mert a számlakibocsátási kötelezettség késedelmes teljesítése természetes személyek esetén akár számlánként kétszázezer, nem természetes személyek esetén akár számlánként félmillió forint mulasztási bírságot is maga után vonhat.

A NAV-figyelőben a fentieken túl IDE kattintva olvashatnak a megújuló NAV füzetekről, a legfrissebb adótraffipax-információkról és fogászati ügyeletek adómentességéről.

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek

2024. július 15.

Egy percig se vegyük be, hogy a tranzakciós illeték emelése nem érinti az ügyfeleket

A hétfői kormányinfón Gulyás Gergely miniszter bejelentette, hogy a kormány megemeli a pénzügyi tranzakciós illetéket. Az állami elvonás mértéke 2024. augusztus 1-től a nem készpénzes tranzakcióknál 0,45 százalékra, de maximum 20 ezer forintra emelkedik (eddig 0,3 százalék és maximum 10 ezer forint volt), míg a készpénzt érintő tranzakciók esetében a korábbi 0,6-ról 0,9 százalékra nő.

2024. július 15.

A fejlesztési tartalék kezelése a társasági adóban

Az adózó – döntése szerint – a jövőbeni beruházásaira fejlesztési tartalékot képezhet. A fejlesztési tartalék a következő évek beruházásaira számvitelileg elkülönített forrás, amelyet lekötött tartalékként addig kell kimutatni az éves beszámolóban, ameddig az adózó a beruházást meg nem valósítja. A fejlesztési tartalék népszerű vállalatfinanszírozási eszköz, amelyhez a társasági adóban adózás előtti eredményt csökkentő tétel kapcsolódik. Az Adó szaklap írása a fejlesztési tartalékhoz kapcsolódó társaságiadó- és számviteli szabályokat ismerteti, illetve röviden kitér az egyéni vállalkozók fejlesztési tartalékképzési szabályaira is.