Nyáron is változnak az adótörvények


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A 2013. június 22-én kihirdetett, 2013. évi CIII. törvény az „egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról” címmel tartalmaz több törvénymódosító rendelkezést. Az RSM DTM Blog az adózással összefüggő fontosabb változásokat szedte csokorba.


Helyi adó törvény

A székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz fizetendő adóból, legfeljebb azonban annak összegéig vonható le az adóalany által az ideiglenes jellegű tevékenység után az adóévben megfizetett adó – ez a szabály nem változott. 2013. július 1-jétől azonban újdonság, hogy levonhatóvá válik a ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj 7,5 százaléka.

Az ideiglenes jellegű tevékenység utáni adó és az útdíj a székhely, illetve telephely(ek) szerinti önkormányzatokhoz fizetendő adóból a vállalkozás szintjén képződő teljes törvényi adóalap és az egyes (székhely, illetve telephely(ek) szerinti) önkormányzatokhoz kimutatott települési adóalapok arányában vonható le.

Gépjárműadó törvény

Szintén 2013. július 1-jétől változott az adó mértéke a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén. Ezek adó mértéke minden megkezdett 100 kg után 850 Ft (a korábbi 1 200 Ft helyett). Egyéb tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén az adó mértéke továbbra is 1 380 Ft minden megkezdett 100 kg után.

Személyi jövedelemadó törvény

2013. augusztus 1-jétől adómentes a pénzügyi intézmény által elengedett, lakóingatlanon alapított zálogjog fedezetével kötött kölcsönszerződésből származó követelés (akkor is, ha az elengedés egyezség keretében történik) feltéve, hogy a követelés elengedésére a pénzügyi intézmény belső szabályzatában foglaltak alapján, az azonos helyzetben lévőket egyenlő elbánásban részesítő elv betartásával – független felek között – kerül sor.

Ez lényeges könnyítés a korábbi szabályhoz képest, ami szerint az adómentesség feltétele volt, hogy:

  • a kölcsönszerződés deviza alapú legyen;
  • a magánszemély kötelezett (adós) és a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának egy főre eső jövedelme nem haladhatta meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének négyszeresét;
  • a követelés biztosítékául szolgáló, a magánszemély tulajdonában álló lakásra a követelés elengedését megelőzően árverést folytattak le vagy a követelést a hitelintézet hagyatéki hitelezőként engedte el;
  • az elengedés független felek között történt.

Illetéktörvény

Az Itv. 2013. január 1-jétől hatályos átmeneti rendelkezése illetékfizetési kötelezettséget írt elő az ajándékozás időpontjában még illetékmentes takarékbetét ajándékozásra akkor, ha az csak 2013. január 1-jét követően jutott az adóhatóság tudomására.

Ezt az előírást módosították 2013. január 1-re visszamenő hatállyal úgy, hogy a törvényhozó egyértelművé tette, hogy a 2012. december 31-ig ingyenesen megszerzett takarékbetétek után akkor sem keletkezik illetékfizetési kötelezettség, ha a vagyonszerző a bejelentési kötelezettségének nem tett eleget. Amennyiben ilyen esetben az illeték már befizetésre került, az adózó kérelmére az adóhatóságnak vissza kell térítenie ezen összegeket.  

A személyi jövedelemadó változással párhuzamosan módosul az illetéktörvény is, azaz a pénzügyi intézmény általi követelés elengedés illetékmentességéhez nem feltétel 2013. június 30-tól, hogy a követelés elengedése az adós és családja megélhetési ellehetetlenülését előzze meg, illetve kikerül a törvényből a deviza alapú kölcsönökre vonatkozó szigorú korlátozás is. A követelés elengedése akkor élvez illetékmentességet, ha az az azonos helyzetben levők egyenlő elbánásának elve alapján történik.

Szociális hozzájárulási adó

Ugyancsak 2013. július 1-jétől hatályos az a változás, amely szerint a szabad vállalkozási zónában működő munkáltatók szociális hozzájárulási adókedvezménye kedvezőbbé válik a vállalkozásokra nézve. Az adókedvezménynek az új szabályok értelmében már nem feltétele, hogy a vállalkozás a társasági adóról szóló törvény szerinti fejlesztési adókedvezményre legyen jogosult, vagyis hogy nagy értékű beruházást hajtson végre a szabad vállalkozási zónában.

A jogosulti kör kiszélesítése mellett ugyanakkor az adókedvezménynek feltétele a létszám megtartása, illetve az, hogy a kedvezményezett új munkavállaló nem kerülhet kapcsolt vállalkozástól átvételre és legalább hat hónapja bejelentett lakóhellyel kell rendelkeznie a szabad vállalkozási zónában. A támogatások halmozódásának elkerülése érdekében nem érvényesíthető adókedvezmény az olyan munkavállaló után, akire tekintettel a kifizető a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból állami támogatást kapott.

Az átmeneti szabályok szerint az a vállalkozás, amely a korábbi feltételek alapján kezdte meg a kedvezmény érvényesítését, választhatja, hogy az adókedvezményt továbbra is változatlan feltételek mellett veszi igénybe.
Az adókedvezmény mértéke változatlan, azaz az új munkavállaló foglalkoztatása kapcsán a munkáltatót terhelő bruttó munkabér (de legfeljebb 100 000 forint) 27 százaléka a foglalkoztatás első két évében, illetve 14,5 százaléka a harmadik évben.

Pénzügyi tranzakciós illeték

Nem keletkeztet pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget az átutalás, ha a terhelendő vagy jóváírandó számla veszélyhelyzet kezelése kapcsán, adománygyűjtés céljából létrehozott számlának minősül. Ez a szabály visszamenőlegesen, a 2013-ban indított utalásokra is alkalmazandó.

A bejegyzés az RSM DTM Hungary Zrt. blogoldalán jelent meg. Az RSM DTM blog az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 21.

Hamis mosószert terjesztő céget buktatott le a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) budapesti pénzügyi nyomozói egy több ezer tonna mosószerrel „ügyeskedő” elkövető felelősségre vonását kezdték meg iparjogvédelmi jogok megsértése miatt, és egy börtön elől bujkáló nőt is megtaláltak.

2023. szeptember 21.

NAV: érkeznek az adószámla-értesítők

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) október végéig megküldi az adószámla-értesítőket magánszemély és egyéni vállalkozó ügyfeleinek, az adószámla-egyenlegéről csak az kap értesítést, akinek ötezer forintnál több tartozása, vagy ezer forintnál több túlfizetése van, illetve 2022-re késedelmi pótléka keletkezett – közölte az adóhatóság csütörtökön.