Pénz visszatérítése és új utalvány kiállítása vásárlási utalvány beváltása esetén


A kiskereskedőnek milyen módon keletkezik áfakötelezettsége az utalványok értékesítése és beváltása kapcsán? Az Adó szaklap szakértője válaszol.

Egy belföldi áfaalany kiskereskedő kizárólag 27 százalékos áfamérték alá tartozó termékeket forgalmaz. A vásárlói részére olyan vásárlási utalványokat értékesít, amelyeket a kiskereskedő magyarországi üzleteiben válthatnak be, vagyis a kiskereskedő a vásárlási utalványok értékesítőjeként és egyúttal beváltójaként is eljár. Az utalványok beváltása esetén, ha az utalványok értéke legfeljebb 1 ezer forinttal haladja meg a vásárolt termékek ellenértékét, akkor a kiskereskedő a különbözetet készpénzben visszatéríti a vásárlóknak; ha több, mint 1 ezer forinttal haladja meg a vásárolt termékek ellenértékét, akkor a kiskereskedő a különbözet összegének megfelelő értékben vásárlási utalványokat állít ki a vásárlók részére. A kiskereskedőnek milyen módon keletkezik áfakötelezettsége az utalványok értékesítése és beváltása kapcsán?

A kérdéses vásárlási utalványok az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 259. § 24/A. pont b) alpontja alkalmazásában egycélú utalványoknak minősülnek, tekintettel ara, hogy azok kibocsátásakor már ismert

– a tárgyukat képező termékértékesítések áfatörvény szerinti teljesítési helye, ami a kiskereskedő által működtetett, az utalványok beváltásának helyeként előre meghatározott üzleteknek a fekvési helye szerinti állam, vagyis Magyarország; valamint

– a fenti ügyletek után fizetendő adó összege, ami az utalványok értéke és a kiskereskedő által forgalmazott termékek teljes körére vonatkozó 27 százalékos áfamérték alapján pontosan kiszámítható.

A kiskereskedő a vásárlási utalványok értékesítésekor az Áfa tv. 18/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak

megfelelően egycélú utalvány saját név alatti, ellenérték fejében történő átruházását, illetve átengedését valósítja meg, vagyis az utalványok tárgyát képező termékek értékesítésére irányuló áfaköteles ügyleteket teljesít a vásárlók részére.

Az Áfa tv. 18/A. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a vásárlási utalványok beváltásakor a kiskereskedő által a vásárlási utalványok beváltójaként eljárva a vásárlási utalványok ellenében teljesített termékértékesítés nem tekinthető adóztatandó ügyletnek, azonban

– a vásárolt termékek ellenértékét legfeljebb 1 ezer forinttal meghaladó értékű utalványok esetében a különbözet visszatérítése az Áfa tv. 77. § (1) bekezdése és a 78. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában az utalványok értékesítésekor a vásárlók részére teljesített „eredeti termékértékesítések” adóalapjának utólagos csökkenését eredményező szerződés-módosításként értelmezhető, amelynek kapcsán a kiskereskedőnek módosítania kell az utalványok értékesítéséről szóló eredeti számlákat;

– a vásárolt termékek ellenértékét több, mint 1 ezer forinttal meghaladó értékű utalványok esetében a különbözetnek megfelelő értékű új vásárlási utalványok kiállítása

a) egyrészt az előző pontnak megfelelően az Áfa tv. 77. § (1) bekezdése és a 78. § (1) bekezdés b) pontja szerint megvalósuló utólagos adóalap-csökkenésnek;

b) másrészt pedig az új vásárlási utalványok tárgyát képező termékek áfafizetési kötelezettséget és számlakibocsátási kötelezettséget keletkeztető értékesítésének

minősíthető.

Amennyiben a kiskereskedő a vásárlási utalványok értékesítése kapcsán nem számlákat, hanem nyugtákat bocsát ki (vélelmezhetően pénztárgép útján), úgy az Áfa tv. 78. § (2) bekezdésének megfelelően az Áfa tv. 77. § (1) bekezdése szerinti utólagos adóalap-csökkentésnek a számla módosítása nem feltétele. Ebben az esetben a kiskereskedőnek az Áfa tv. 77. § (1) bekezdésén alapuló pénzvisszatérítés tényét kell tudnia alátámasztani, és az új vásárlási utalványról nyugtát kell kibocsátania. (2022. augusztus 25.)

Töltse le ingyenesen „A 2022. évi őszi adóváltozások” című 3 részes összefoglaló írást!

Szerezzen első kézből, a Pénzügyminisztérium szakembereitől információt a 2023. január 1-jén életbe lépett adóváltozásokkal kapcsolatban.

Regisztráljon, és azonnal érkezik az anyag első része!

Hivatkozott jogszabályhelyek:

– Áfa tv. 18/A. § (1)–(2) bekezdés

– Áfa tv. 77. § (1) bekezdés

– Áfa tv. 78. § (1) bekezdés b) pont

– Áfa tv. 259. § 24/A. pont b) alpont


Kapcsolódó cikkek

2023. március 27.

SZJA-felajánlások és felváltva gondozott gyermek utáni adókedvezmény | NAV-Figyelő 12. hét

Az adóhatóság közleményt adott ki a családi kedvezmény érvényesítése kapcsán. Kiemelik, hogy gyakori hiba, hogy az adóalanyok a felváltva történő gondozást félreértelmezik, illetve, hogy egy szükséges lépést kihagynak, tekintettel arra, hogy a felváltva gondozás ténye sem alapozza meg a családi kedvezmény megosztását. Erről, az SZJA 1+1%-ról, valamint az adótrafipax helyszínekről ad számot az eheti NAV-Figyelő.