Statisztikai főtevékenység, külkereskedelmi adatok védelme


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A statisztikai főtevékenységet a bejelentett adatokra támaszkodva, a közelmúltban közzétett tájékoztató alapján KSH állapítja meg. Amennyiben kiderül, hogy az adminisztratív főtevékenység helytelen vagy tartósan megváltozott, úgy a statisztikai főtevékenységet az előző években jelentett adatok alapján módosítják. Erről egy kérdőív eljuttatásával tájékoztatják az adatszolgáltatókat. Egy másik tájékoztató szerint, ha az adatszolgáltató a KSH interneten közzétett tájékoztatási adatbázisában közölt adatok alapján úgy ítéli meg, hogy valamely termék exportjáról vagy importjáról közölt információ lehetővé teszi külkereskedelmi forgalmának az azonosítását, kérheti adatának a védelmét.

A TEÁOR08 szerinti főtevékenység meghatározását az EU egy módszertani útmutatóban szabályozza. Ennek alapján a KSH összeállította a főtevékenység meghatározására vonatkozó útmutatóját, amely elérhető a KSH honlapján /www.ksh.hu / a Szolgáltatások/ Osztályozások / TEÁOR08 /A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere menüpont alatt. Első alkalommal a 2011-es statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség megállapításánál alkalmazzák majd teljes körűen az új besorolási elveket.

2/2010. (I. 22.) KSH tájékoztatóban (útmutatóban) szereplő besorolás alapján megállapított főtevékenységet (4 számjegyű TEÁOR kódját) statisztikai főtevékenységnek (statisztikai TEÁOR-nak) hívják. Az EU jogszabályi előírásai alapján a statisztikai regiszterekben minden statisztikai egységet be kell sorolni főtevékenysége alapján (TEÁOR 08) négy számjegyű szakágazati szintjén. Miután az uniós jogszabályok nem tartalmazzák a főtevékenység meghatározásának szabályait, azokat a KSH útmutatóban foglalta össze.

A statisztikai főtevékenységet a rendelkezésre álló adatokból a KSH állapítja meg. Amennyiben az adatszolgáltató által jelentett adatok alapján megállapítja, hogy az adott egység bejegyzett adminisztratív főtevékenysége helytelen vagy tartósan megváltozott, úgy a statisztikai regiszterében az adminisztratív főtevékenység mellett nyilvántartott statisztikai főtevékenységet az előző években jelentett adatok alapján módosítja. Így a statisztikai főtevékenység időlegesen eltérhet az adminisztratív főtevékenységtől. A KSH a kérdőív eljuttatásával egyidejűleg tájékoztatja az adatszolgáltatókat a tényleges statisztikai főtevékenységükről, illetőleg annak változásáról.

További információért a KSH Statisztikai Kutatási és Módszertani Főosztályán Ercsey Zsófiához lehet fordulni, telefon: 345-6712, e-mail: zsofia.ercseyksh.hu.

A közelmúltban változtak a külkereskedelem-statisztikát szabályozó uniós rendeletek is. Eszerint amennyiben a statisztikai adatot szolgáltató fél vagy felek kérik, a KSH határoz arról, hogy a statisztikai eredmények, amelyek lehetővé teszik az említett adatszolgáltató azonosítását, közzétehetők-e, vagy azokat úgy kell módosítani, összevonni, hogy közzététel ne sértse az adatvédelem követelményét.

Az 1/2010. (I. 15.) KSH tájékoztató szerint a 2010. januári adatok publikálásától az egyes termékek külkereskedelmi forgalmának védelme csak az adattal kapcsolatba hozható vállalkozás kérelme alapján lehetséges. Az adatszolgáltatóval a statisztikai adat akkor hozható kapcsolatba, ha valamely termék exportjának vagy importjának teljes egészét, vagy domináns részét (legalább 90%-át) egy vagy két vállalkozás adja. Ezért az az adatszolgáltató, amely – a KSH interneten közzétett tájékoztatási adatbázisában közölt adatok alapján – úgy ítéli meg, hogy valamely termék exportjáról vagy importjáról közölt információ lehetővé teszi külkereskedelmi forgalmának azonosítását, kérheti adatának védelmét, a www.ksh.hu honlap Intrastat weblapjáról letölthető Adatvédelmi kérelem nyomtatványon. A kitöltött lapot a KSH Külkereskedelem-statisztikai főosztályára (1525 Bp., Pf. 51) vagy a 345-6803 faxszámra kell elküldeni. A február 15-ig beérkezett és elfogadott kérelmek alapján a védelem a 2010. januári adatoktól folyamatos. Az ezt követően, de még a naptári éven belül benyújtott, és az adatvédelmi követelményeknek megfelelő kérelmek esetén a KSH a tájékoztatási naptár szerinti következő havi adatközléstől alkalmazza azt, a tárgyév visszamenőleges hónapjaira is. A naptári év végét követően, utólagos adatvédelmi kérelmek nem fogadhatók el.


Kapcsolódó cikkek

2024. július 25.

A közvetett adózás rendszere Nigériában (1. rész)

Nigéria Afrika legnépesebb országa, több mint 250 etnikai népcsoporttal; hivatalos nyelve az angol. A legtöbben a mezőgazdaságból élnek, a gazdaság motorja a kőolaj-kitermelés. A kormány az elmúlt időszakban a közvetett adóztatásra fókuszált, így az áfa kulcsa 5%-ról 7,5%-ra nőtt. Következnek az érdekes részletek.