Szja 2020. 1. rész – kifizetői, munkáltatói juttatások


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Jóllehet 2020-ra nem változtak a cafeteriában szokásos juttatásokkal összefüggő adószabályok, és így emiatt nem kell a szabályzatot módosítani ott, ahol már bevált rendszer működik, érdemes lehet akár a juttatási keretet növelni, akár a választható elemek körét bővíteni, vagy ahol még nincs, a cafeteria-rendszert bevezetni. De az egyes juttatásokat a cafeteria bevezetése nélkül, vagy azon kívül is lehet adni. Cikksorozatunk első részében a magánszemélyek számára adható juttatásokat, azok adózására vonatkozó legfontosabb tudnivalókat foglaltuk össze.

Adómentes juttatások

 • Bölcsődei óvodai ellátás, szolgáltatás, amely abban az esetben is adómentes, ha az ellátás díjának megtérítése a magánszemély nevére szóló számla alapján történik. [Szja tv. 1. számú melléklet 8.6. c)]
 • Adómentes a munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép-használat akkor is, ha a munkáltató akár otthoni személyi használatra ad számítógépet (lap-topot) a munkavállalónak, úgy, hogy az nem kerül a tulajdonába. [Szja törvény 1. számú melléklet 7.11. pont]
 • Korlátlanul adómentes a kifizető, külföldi székhelyű jogi személy, egyéb szervezet által biztosított magáncélú cégautó-használat, továbbá azzal összefüggésben az úthasználatra jogosító bérlet, jegy juttatása. [Szja törvény 1. számú melléklet 8.37. pont]
 • Adómentes a kifizető által fenntartott vagy használt sportlétesítményben szervezett sportrendezvényen nyújtott szolgáltatás (kivéve az utazást, az elszállásolást), valamint sportlétesítmény (például saját fenntartású vagy bérelt edzőterem) ingyenes vagy kedvezményes használata. Sportrendezvény alatt sportszervezet vagy sportszövetség által versenyrendszerben, vagy azon kívül, résztvevők jelenlétében megtartott versenyt, mérkőzést kell érteni. [Szja tv. 3. § 60.; 1. számú melléklet 8.7.]
 • Adómentes a folyósítás évét megelőző négy évben lakáscélú hitelként folyósított összegekkel együtt a 10 millió forintot meg nem haladó összegű, ugyanazon magánszemélynek adott kölcsön kamatkedvezménye, ha azt a munkáltató hitelintézet vagy a Magyar Államkincstár útján, annak igazolása alapján saját lakás építéséhez, építtetéséhez, vásárlásához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, vagy bármely említett célra hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez nyújtotta. [Szja tv.72. § (4) bekezdés f) pont és (5) bekezdés; 96. § (2) bekezdés]
 • Az olyan munkabérelőleg esetén, amelynek folyósítása legfeljebb hat havi visszafizetési kötelezettség mellett, legfeljebb a folyósítás napján érvényes minimálbér havi összegének ötszörösét meg nem haladó értékben történik, szintén nem kell kamatkedvezmény miatt adót fizetni. [Szja tv. 72. § (4) bekezdés g) pont]
 • A sportrendezvényre szóló belépő, kulturális belépő: külön-külön bárki évente a minimálbérig adómentesen kaphatja (a meghaladó rész a jogviszony szerint adózik, a magánszemély közterhe 15% szja+18,5% tbj, a juttató közterhe 17,5% szocho+1,5% szakho. Utalvány formájában nem adható. [Szja tv. 1. számú melléklet 8.28. pont]
 • Adómentes a munkásszálláson történő elhelyezés. Munkásszállás a kifizető tulajdonát képező vagy általa bérelt olyan szálláshely, amely egy lakóhelyiséggel rendelkező önálló ingatlan esetében a lakóhelyiségben egynél több, több lakóhelyiséggel rendelkező önálló ingatlan esetében pedig lakóhelyiségenként legalább egy, a kifizetővel munkaviszonyban lévő olyan magánszemély elhelyezésére szolgál, aki nem rendelkezik lakás – haszonélvezeti joggal nem terhelt – 50 százalékot meghaladó mértékű tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával azon a településen, ahol a munkahelye van. Munkásszálláson történő elhelyezés az olyan más elhelyezés is, amely esetében a munkavállaló legfeljebb egy lakóhelyiséget használhat. Ugyanakkor a szállodában történő elhelyezés nem minősül munkásszálláson történő elhelyezésnek, ezért az nem lehet adómentes juttatás. Az adómentes juttatásnak nem lehet része étkezési szolgáltatás (például reggeli) biztosítása. Nem adómentes az elhelyezés, ha a kifizető olyan magánszemélyt, illetve annak hozzátartozóját szállásolja el, akivel a társasági adóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásnak minősülő esetekben meghatározott kapcsolat áll fenn. [Szja tv. 1. számú melléklet 8.6./f) pont]

Béren kívüli és egyes meghatározott juttatások

Széchenyi-pihenőkártya:

 • vendéglátás alszámla támogatás: évi 150 ezer forintig béren kívüli juttatás, a munkáltató közterhe 15% szja+17,5 % szocho, évi 150 ezer forint felett egyes meghatározott juttatás, a munkáltató közterhe 1,18x(15% szja+17,5% szocho)
 • szálláshely alszámla támogatás: 225 ezer forintig béren kívüli juttatás, a munkáltató közterhe 15% szja+17,5 % szocho, évi 225 ezer forint felett egyes meghatározott juttatás, a munkáltató közterhe 1,18x(15% szja+17,5% szocho)
 • szabadidő alszámla: támogatás: évi 75 ezer forintig béren kívüli juttatás, a munkáltató közterhe 15% szja+17,5 % szocho, évi 75 ezer forint felett egyes meghatározott juttatás, a munkáltató közterhe 1,18x(15% szja+17,5% szocho)
 • Széchenyi-pihenőkártya támogatás alszámlák összesen: a rekreásciós keretig béren kívüli juttatás, a munkáltató közterhe 15% szja+17,5 % szocho, a rekreásciós keret felett egyes meghatározott juttatás, a munkáltató közterhe 1,18x(15% szja+17,5% szocho)

Rekreációs keret:

 • amennyiben a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll – ha a munkáltató költségvetési szerv – évi 200 ezer forint, más munkáltató esetében évi 450 ezer forint;
 • a 200 ezer, illetve 450 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn.

Nem kell a rekreációs keretösszeget arányosítani, ha a munkaviszony a magánszemély halála miatt szűnik meg. Az arányosított rekreációs kereten belül szintén nem kell arányosítani az egyes alszámlákra vonatkozóan előírt értékhatárokat. [Szja tv.70-71. §]

Cégtelefon magáncélú használata: egyes meghatározott juttatás, a kifizető közterhe 1,18x(15% szja+17,5% szocho). [Szja tv. 70. § (1) bekezdés b) pont, (9) bekezdés c) pont]

Hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás: egyes meghatározott juttatás, a kifizető közterhe 1,18x(15% szja+17,5% szocho). [Szja tv. 70. § (1) bekezdés a) pont]

Befizetés ÖPT kiegészítő önsegélyező szolgáltatásnak nem minősülő célzott szolgáltatásra: egyes meghatározott juttatás, a kifizető közterhe 1,18x(15% szja+17,5% szocho). [Szja tv. 70. § (2) bekezdés] Célzott szolgáltatásként a pénztár alapszabályában (szolgáltatási szabályzatában) szereplő szolgáltatások nyújthatók. Ezek közül a munkáltató, illetve a támogató választja ki az általa célzott szolgáltatásként finanszírozni kívánt szolgáltatást. [Öpt. 12/A. §; 50/B. §]

Évi egy alkalommal csekély értékű ajándék (a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás): egyes meghatározott juttatás, a juttató közterhe 1,18x(15% szja+17,5% szocho). [Szja tv. 70. § (6) bekezdés a) pont]

Vendéglátásra szervezett rendezvényen átadott, a minimálbér 25 százalékát meg nem haladó egyedi értékű ajándéktárgy: egyes meghatározott juttatás, a kifizető közterhe 1,18x(15% szja+17,5% szocho). [Szja tv. 70. § (6) bekezdés b) pont]

Csoportos biztosítás díja: egyes meghatározott juttatás, a kifizető közterhe 1,18x(15% szja+17,5% szocho). Csoportos biztosítás díja: ha a biztosítási szerződés alapján a magánszemélyre jutó díj sem arányosítással, sem másként nem állapítható meg. [Szja tv. 3. § 89. pont; 70. § (6) bekezdés b) pont]

Egyéb juttatások

Lakhatási támogatás, lakáscélú támogatás (jogviszony szerint adóköteles): a magánszemély közterhe 15% szja+18,5% tbj, a kifizető közterhe 17,5% szocho+1,5% szakho.

Munkahelyi étkezés, étkezési utalvány, ajándékutalvány, helyi bérlet, iskolakezdési támogatás, tandíj támogatás (jogviszony szerint adóköteles): a magánszemély közterhe 15% szja+18,5% tbj a juttató közterhe 17,5% szocho+1,5% szakho. Utalvány formájában akkor adható, ha a juttatás a magánszemélyt vagy más személyt nem az általa végzett önálló vagy nem önálló tevékenység ellenértékeként illeti meg, ha nem használható fel bármire, illetve készpénzre nem visszaváltható.

Nem csoportos biztosítás díja (jogviszony szerint adóköteles): a magánszemély közterhe 15% szja+18,5% tbj a kifizető közterhe 17,5% szocho+1,5% szakho.

ÖPT hozzájárulás, támogatói adomány (kötelezően bruttósítva jogviszony szerint adóköteles), a bruttó összegre a magánszemély közterhe 15% szja+18,5% tbj a kifizető közterhe 17,5% szocho+1,5% szakho.

ÖPT kiegészítő önsegélyező szolgáltatásnak minősülő célzott szolgáltatás:

 • munkáltatói/kifizetői befizetés: a befizetés a pénztár bevétele; a tagok nem szereznek bevételt, szja- és szocho-kötelezettség nem keletkezik.
 • kiegészítő önsegélyező szolgáltatásnak minősülő célzott szolgáltatás igénybevétele: (egyéb jövedelem), a magánszemély közterhe 0,85x(15% szja+17,5% szocho).

Kapcsolódó cikkek

2024. július 17.

Szponzori támogatások a sportban – társasági adó szemmel

2024 nyarán több olyan rangos sportesemény is megrendezésre kerül, amely nemcsak a sportközvetítések nézőit hozza lázba, hanem az esetleges támogatók, szponzorok számára is érdeklődésre tarthat számot. A jelentős marketingérték, amelyet ezek a rendezvények magukban hordoznak, azzal jár, hogy a gazdasági élet szereplői előszeretettel támogatják az adott sportág keretein belül működő sportszervezeteket, illetve sportköztestületet. Mindez természetesen adóvonzattal is jár – ennek kérdéskörét járjuk körül a társasági adó tekintetében.