Szja: üzemanyagkártya-juttatás adókötelezettsége


A munkavállaló munkáltatójától a társaság nevére szóló üzemanyag kártyát kap, amelyet a saját személygépkocsijának üzemanyag-felhasználására használhat fel hivatali és magáncélú utakra egyaránt. Kinek, milyen adókötelezettsége keletkezik?

Releváns jogszabályok:


1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról

60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről

A kifizető, külföldi székhelyű jogi személy, egyéb szervezet által biztosított személygépkocsi magáncélú használata, továbbá azzal összefüggésben úthasználatra jogosító bérlet, jegy juttatása adómentes (Szja tv. 1. számú melléklet 8.37. pont). Ez a rendelkezés azonban a leírt esetben nem alkalmazható, mert a társaság nem személygépkocsit biztosít a munkavállalónak, hanem a társaság nevére szóló üzemanyag kártya használata révén a munkavállalónak költségtérítésnek minősülő, nem önálló tevékenységből származó bevételt juttat, amelyet a társaság személyi jellegű egyéb kifizetésként, a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült ráfordításként számolhat el [Tao tv. 3. számú melléklet B) 3. pont].

A személyi jövedelemadó kötelezettség szempontjából két eset lehetséges:

1. A nem önálló tevékenységre tekintettel saját gépjármű üzleti használata miatt költségtérítés címén kapott bevételből a munkavállaló legfeljebb e bevétel mértékéig tételes költségelszámolással levonhatja a Szja tv. 3. számú melléklete szerint elismert igazolt költségeit, így útnyilvántartás alapján az üzleti utak arányában az üzemanyag-felhasználási és az úthasználati költséget [Szja tv. 25. § (1) bek., 3. számú melléklet IV. fejezet].

Ez azt jelenti, hogy amikor a társaság a kártyával történt üzemanyag felhasználás költségét elszámolja (például havonta), azt a munkavállaló költségnyilatkozata szerint nem önálló tevékenységből származó költségtérítésként kell figyelembe vennie. Az adóköteles rész közterheit (szja, járulék, szocho) számfejtenie, befizetnie kell, a 08-as bevallás 305. sorában kell bevallani, a magánszemélynek pedig a szja bevallásában fel kell tüntetnie, továbbá a számlákat, számításokat az elévülésig meg kell őrizni [Szja tv. 46. § (6)–(10) bek., 47. § ca) pont; Tbj. 77. § (4) bek.; szocho tv.].

Ez esetben a tulajdonosnak cégautóadót is kell fizetnie.

Fontos szabály, hogy ha a költségnyilatkozat alapján az adóelőleg-alap megállapításához figyelembe vett költség az év végén meghaladja az igazoltan ténylegesen elszámolt költséget, akkor a költség-különbözet 39 százalékát, valamint az emiatt mutatkozó adó-befizetési különbözet 12 százalékát különbözeti-bírságként az adóévre vonatkozó bevallásban külön kötelezettségként fel kell tüntetni, és a személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség szerint kell megfizetni [Szja tv. 48. § (4) bek.]. Nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha a költség-különbözet az adóelőleg megállapításánál figyelembe vett költség összegének 5 százalékát, a befizetési különbözet a 10 ezer forintot nem haladja meg.

2. Amennyiben a munkavállaló a saját vagy közeli hozzátartozója tulajdonában lévő személygépkocsit használ üzleti célra, az üzleti utak költségének megtérítését célszerűbb kiküldetési rendelvény (Szja tv. 3. § 83. pont) alapján elszámolni.

Ugyanis az Szja tv. 7. § (1) bek. r) pontja értelmében a kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás költségtérítése címén a teljesített kilométer-távolság (futásteljesítmény) figyelembevételével az utazásra kapott összeget a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, feltéve, hogy a térített összeg nem haladja meg a jogszabályban meghatározott, igazolás nélkül elszámolható mértéket.

Az igazolás nélkül elszámolható mértéket az Szja tv. 3. számú mellékletének 6. pontja határozza meg, amely szerint a kifizető által a magánszemélynek a saját személygépkocsi (ideértve a közeli hozzátartozó tulajdonát képező személygépkocsit is) használata miatt fizetett költségtérítés összegéből a kiküldetési rendelvényben feltüntetett km-távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az állami adó- és vámhatóság által közzétett üzemanyagár, valamint 15 Ft/km általános személygépkocsi normaköltség alapulvételével kifizetett összeg minősül igazolás nélkül elszámolható költségnek.

Az üzemanyag-fogyasztási norma: a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag és kenőanyag fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet szerint meghatározott üzemanyag-fogyasztási norma.

A kiküldetési rendelvény a munkába járás kivételével a belföldi és a külföldi üzleti utazások esetében egyaránt alkalmazható, az egymást követő utazások esetén folyamatosan is vezethető, és az elszámolt költségtérítés előre meghatározott elszámolási időszakonként (például hetente, havonta) történő elszámolással is kifizethető.

Mindez azt jelenti, hogy amikor a társaság a kártyával történt üzemanyag felhasználás költségét elszámolja (például havonta), annak összegéből a kiküldetési rendelvény szerinti összeget nem kell figyelembe vennie. A meghaladó rész után kell a közterheket (szja, járulék, szocho) a nem önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó szabályok szerint számfejteni, befizetni, a 08-as bevallás 304. sorában bevallani, a magánszemélynek pedig csak ezt a jövedelmet kell a szja bevallásában feltüntetnie [Szja tv. 46. § (6)–(10) bek., 47. § ca) pont; Tbj. 77. § (4) bek.; szocho tv.].

Ebben az esetben a személygépkocsi magánszemély tulajdonosának nem kell cégautóadót fizetnie.

A kérdés és a válasz az Adó Jogtáron elérhető Személyi jövedelemadó példatárban jelent meg.


Kapcsolódó cikkek

2024. július 19.

Orbán Trump ígérete nyomán adómentessé tenné a borravalót

Orbán Viktor miniszterelnök figyelemre méltónak tartja Donald Trump amerikai republikánus elnökjelölt javaslatát a borravaló adómentességéről, és Magyarországon sem látja annak szükségét, hogy a borravalót adóztassák.

2024. július 17.

Szponzori támogatások a sportban – társasági adó szemmel

2024 nyarán több olyan rangos sportesemény is megrendezésre kerül, amely nemcsak a sportközvetítések nézőit hozza lázba, hanem az esetleges támogatók, szponzorok számára is érdeklődésre tarthat számot. A jelentős marketingérték, amelyet ezek a rendezvények magukban hordoznak, azzal jár, hogy a gazdasági élet szereplői előszeretettel támogatják az adott sportág keretein belül működő sportszervezeteket, illetve sportköztestületet. Mindez természetesen adóvonzattal is jár – ennek kérdéskörét járjuk körül a társasági adó tekintetében.