Új adószabályok élnek az elektronikus szolgáltatásokra


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

2015. január 1-től új áfa szabályt vezetnek be az EU-ban: a mini one-stop shop rendszert (MOSS). Az a vállalkozás, amely a MOSS nyilvántartásában szerepel, negyedéves elektronikus úton történő ÁFA bevallás benyújtására és fizetésére kötelezett a hazai előírásoknak megfelelően benyújtandó bevalláson kívül, a magánszemélyek részére nyújtott rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatási, telekommunikációs, valamint az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások (előfizetéses műholdas televíziós csatorna, telefonszolgáltatás, a szoftver letöltés, zene és e-könyv elektronikus forgalmazása) tárgyában.


2015-től a magánszemélyek részére nyújtott rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatási, telekommunikációs, valamint az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások adózása egységes módon történik, vagyis az értékesítő vállalkozás székhelyének tagállamában, függetlenül a szolgáltatás igénybevételének helyétől. Az említett szolgáltatások adózásának mértékét a fogyasztó magánszemély tartózkodási helyének áfa-kulcsa határozza meg. Ez azt jelenti, hogy azok a magyar vállalkozások sem lesznek hátrányban, akik az unió legmagasabb (27%) áfa-kulcsával nyújthattak csak szolgáltatást eddig.

Ugyanakkor a vállalkozások között felmerülő szolgáltatásnyújtásokat a változás nem befolyásolja, azok után továbbra is az igénybevevő adóalany székhelye szerinti tagállamban kell adózni.

Továbbá az „e-kereskedelem” azon értékesítései sem érintettek, ahol csak a megrendelés leadása történik elektronikus rendszeren keresztül, tehát termékértékesítésről beszélünk (pl. web-shopon keresztüli távértékesítés). Azaz a nem adóalanyoknak történő, web-shopon keresztüli távértékesítés egy bizonyos összeghatár felett bejelentkezési kötelezettséget vált ki az értékesítő társaságnál a fogyasztás országában, illetve az értékesítés a célországban hatályos áfa kulcsot mértékét vonja maga után.

A tagállamok kötelezettségei

A tagállamoknak összhangba kell hozni saját szabályozásukat az irányvonalaknak megfelelően. Emellett egy olyan technikai hátteret és weboldalt kell létesíteniük, mely lehetővé teszi a tagállamok közti információcsere megkönnyebbítését. Továbbá a tagállamok kötelezettek informálni az adóalanyokat az esetleges változásokról.

A MOSS-ról

A „mini one-shop uniós” rendszer azoknak a vállalkozásoknak lesz elérhető, melyek székhelye az Európai Unióban található. Használata választható, így az érintet vállalkozás eldöntheti, hogy regisztráltatja-e magát benne. A MOSS-rendszer a vállalkozások többlet adminisztrációs terhének megkönnyebbítésére szolgál, mely „egyablakos” ügyintézést tesz lehetővé, így a szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak csak a saját országának adóhatóságával kell kapcsolatban állnia, s a befizetett adó felosztására a hatóságok között a teljesített tranzakciónak megfelelő arányban kerül sor. A rendszer lehetővé teszi az adóalanyok számára azt is, hogy ne kelljen nyilvántartásba vetetni magukat minden olyan tagállamban, ahol szolgáltatásukat igénybe vették.

Az egyablakos ügyintézésre vonatkozó jogszabály számos jogalkotási aktust tartalmaz. Annak érdekében, hogy az adóköteles személyek és a tagállamok számára tisztán érthető legyen az egyablakos rendszer, az EU Bizottság útmutatót adott ki segítségül, mely négy elemből áll:

  • A regisztrációs folyamat, beleértve a nyilvántartásból való törlést;
  • A bevallási eljárás;
  • A fizetési folyamat, beleértve a visszatérítések;
  • Egyebek, beleértve nyilvántartást

Nyilvántartásba kerülés folyamata

Az adóalany, aki úgy dönt, hogy a MOSS rendszerének nyilvántartásába regisztráltatja magát, 2014. október 1-től megteheti abban az országban, ahol bejegyzett telephellyel, illetve székhellyel rendelkezik. Az adóalany MOSS- azonosítója azonos lesz a hazai adóbevallásának számával.  ÁFA csoportok  egy adóalanyként regisztrálhatnak a MOSS rendszerébe. Az adóalany, aki nem hozott létre uniós gazdasági vállalkozást, bármely tagállamot választhatja a regisztrációja helyéül, amelyben állandó telephellyel rendelkezik. Az adóalanynak csak egyetlen MOSS- regisztrációja lehet szerte az EU-ban.

Bevallás menete

Az adóalany elektronikus úton köteles benyújtani a MOSS- áfa bevallását minden egyes naptári negyedévben. Ha nem történt tranzakció az érintett időszakban, 0-s áfa bevallás benyújtására kötelezett. A MOSS- áfa bevallást és a kísérő fizetést a bevallást követő 20 napon belül szükséges teljesíteni. A MOSS- áfa bevallásnak tartalmaznia kell az adóalany eladásának adatait bárhol az EU-ban a rendszer használatának segítségével. Az azonosító tagállam („MSI”) egy egyedi hivatkozási számot generál minden egyes MOSS- áfa bevalláshoz, és tájékoztatja az adóalanyt erről a számról. Ez a szám azért fontos, mert ez az adóalany referenciája a megfelelő befizetés utalásához.

Díjazások

Az áfa befizetése azt az adóhatóságot illeti meg, amely országban a MOSS- rendszerbe került bejelentésre. Egy összegben kell befizetni, a MOSS- áfa bevallás egészének vonatkozásában. (minden országban, ahol szolgáltatás értékesítése történt). Az áfa befizetésének összegét az értékesítés helyéül szolgáló tagállamok adóhatóságai egymás között osztják meg arányosan.

Számlázás

A szolgáltató annak az országnak a számlázási szabályainak betartására kötelezett, ahol a fogyasztó bejelentett tartózkodási helye van. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatónak tisztában kell lennie az összes olyan tagállam vonatkozó adózás szabályaival, ahol „üzlet a fogyasztóhoz” típusú (B2C) szolgáltatást nyújtott.

Ellenőrzés

A szolgáltatók képezik a vizsgálat tárgyát, az adóhatóság minden olyan tagállamban megvizsgálja őket, ahol szolgáltatást nyújtottak. Azonban bármilyen kérdés feltevése, és maga az ellenőrzés azon tagállam adóhatóságának hatálya alá esik, ahol a szolgáltató vállalkozásának székhelye található.

A NAV útmutatása az egyablakos áfa kezelő rendszer alkalmazásához   

A 2015. január 1-jén hatályba lépő szűkített egyablakos ügyintézés (MOSS – Mini Egyablakos Rendszer) lehetővé teszi a nem adóalanyok részére távközlési szolgáltatást, műsorszolgáltatást vagy elektronikus szolgáltatást nyújtó adóalanyok számára, hogy ha olyan tagállamban nyújtanak szolgáltatásokat, ahol nem telepedtek le, akkor az e szolgáltatásaikra vonatkozó ÁFA bevallásukat azon tagállam webes portálján keresztül nyújtsák be, amelyben azonosítóval rendelkeznek.

Ez az ügyintézési rendszer nem kötelező, csupán az egyszerűsítést szolgálja azt követően, hogy a teljesítési helyre vonatkozó ÁFA szabályok 2015-től megváltoznak: a teljesítés helye nem a szolgáltatás helye szerinti tagállam, hanem a szolgáltatás igénybevevője szerinti tagállam. A rendszer lehetővé teszi az adóalanyok számára, hogy ne kelljen bejelentkezniük a fogyasztás helye szerinti összes tagállamban.

Az áfa-kötelezettség keletkezésének időpontja és a teljesítés helye

Áfa kiskönyvtárunk negyedik része két kucsfontosságú területet dolgoz fel: az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjára vonatkozó szabályokat, illetve a teljesítési hely szabályrendszerét. A kiadvány a jogszabályi rendelkezések részletes, magyarázatokkal tűzdelt ismertetésén túl számos példával segíti a jogalkalmazókat.

További információ és megrendelés >>

A MOSS rendszer használatáról az Európai Bizottság a tagállamok bevonásával tájékoztató anyagokat állított össze, amelyek közérthető módon mutatják be a rendszer használatának alapjait, megkönnyítve az adózók számára a mérlegelést a belépést illetően, valamint a döntések meghozatalát mindennapi használat során. Ezek a dokumentumok megtalálhatóak a Bizottság honlapján, de közvetlenül is elérhetőek az alábbi linkek segítségével.

 

A szerző, Lakatos Zsuzsa transzferár- és adószakértő, a Tax Revolutions Kft. ügyvezetője.


Kapcsolódó cikkek

2024. február 23.

Energiahatékonysági beruházások adókedvezménye – még nem késő élni vele

Az energiahatékonysági beruházásokkal összefüggő adókedvezmények rendszere jelentősen átalakult tavaly év végén és ez nehéz helyzetbe hozza a cégeket. Egyúttal fontos hangsúlyozni, hogy a folyamatban lévő beruházások esetén még nem késő élni az adókedvezmény adta lehetőséggel – olvasható a Niveus Consulting Group közleméényében.

2024. február 23.

E-kereskedelem: a vélelmezett értékesítőkre vonatkozó szabályok alkalmazása – forgatókönyvek (1. rész)

A vélelmezett értékesítők minősége szinte kimeríthetetlen tárházát jelenti a témával foglalkozó cikkeknek. A következőkben olyan konkrét forgatókönyvekkel fogunk foglalkozni, amelyek a vélelmezett értékesítőkre vonatkozó rendelkezések alkalmazásáról szólnak. Ezek a forgatókönyvek sematikusan mutatják be, hogy a vélelmezett értékesítővé váló elektronikus felületekre az áfa, és adott esetben a vám tekintetében milyen feladatok hárulnak.