Új illetékkedvezmények jönnek


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A 2014-es módosító adócsomagban az illetéktörvény kapcsán is több figyelemre méltó változás várható.


A 2014-es adócsomag nem csak a társasági adó (tao) tekintetében hozhat változásokat. A módosító csomagban az illetéktörvény kapcsán is több figyelemre méltó változás várható.

A házastársak mentesülhetnek az ajándékozási illeték alól

A 2014. évi adócsomag többek között bővítené azt a kört, amelyben érvényes lesz az ajándékozási illeték alól való mentesülés. Ennek értelmében mentesül az ajándékozási illeték alól az ajándékozó házastársa által megszerzett ajándék, a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés és az osztalékra vonatkozó követelés elengedése (immár magánszemély tulajdonos esetén is).

Ezen felül nem kellene illetéket fizetni a csődközeli helyzetben lévő, illetve a felszámolás alatt álló társaságok továbbműködésének elősegítése érdekében a csődegyezség keretében, valamint a felszámolási eljárás során elengedett ingyenes követelés után sem, feltéve, ha nem a tag a követelés jogosultja.

2013. december 5: Adónap

ART, SZJA, ÁFA, JÁRULÉKOK, TAO – Mindent megtudhat a 2014-től hatályos adó- és járulékváltozásokról!

Időpont: 2013. december 5.

Helyszín: Best Western Hotel Hungária, 1074 Budapest Rákóczi út 90.

Program:

 • 09.00-10.00     Az adózás rendjéről szóló törvény változásai      
 • 10.15-11.45     Személyi jövedelemadó változásai          
 • 13.00-14.00     Járulékok változásai                  
 • 14.00-15.30     Általános forgalmi adó változásai          
 • 15.45-16.45     Társasági adó változásai  

Előadók:

 • Dr. Vámosi-Nagy Szabolcs ügyvéd, adószakértő, c. egyetemi tanár ELTE jogi kar
 • Dr. Németh Nóra tanácsos, NAV
 • Dr. Kovács Ferenc adószakértő
 • Sike Olga főosztályvezető-helyettes, NAV
 • Széll Zoltánné szakmai főtanácsadó, NAV

További információk és jelentkezés itt

Visszterhes vagyonátruházási illeték

Több új kedvezményben részesülne a visszterhes vagyonátruházás is a benyújtott javaslat értelmében. Így például mentesülne a jövőben a visszterhes vagyonátruházási illeték alól az a vagyonszerzés, amely a házastársak egymás közötti vagyonátruházásából származik, valamint ha a vagyonszerzés eredete a házastársi vagyonközösség megszüntetése.

A visszterhes vagyonátruházás esetében másik új kedvezmény a kifizetendő illetékre vonatkozó pótlékmentes részletfizetési lehetőség kibővítése. Eszerint első lakástulajdon megszerzése esetén nem csak a 35 éven aluli fiatalokat, hanem bármely vagyonszerzőt megilleti jövő év elejétől a 12 havi pótlékmentes részletfizetési kedvezmény, amennyiben a kedvezmény alkalmazását kéri az állami adóhatóságtól.

Telektulajdon öröklési-, ajándékozási-, és visszterhes vagyonátruházási illetékmentesség feltétele

A javaslat enyhíti a lakóház építésére alkalmas telektulajdon szerzésekor alkalmazott öröklési-, ajándékozási-, és visszterhes vagyonátruházási illetékmentesség feltételének igazolására vonatkozó szabályokat is. A javaslatnak megfelelően a NAVnak abban az esetben is törölni kell a felfüggesztett illetéket a jövőben, ha a használatbavételi engedély, vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági irat nem az adózó, hanem a tulajdonostárs, vagy az ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog jogosítottja nevére szól.

 

Szigorítások

Szigorítaná ugyanakkor az adócsomag az illetékmentesség feltételeit a visszterhes vagyonátruházási illeték tárgyát nem képző ingó vagyontárgyaknak térítésmentes eszközátruházás keretében történő, gazdálkodó szervek általi megszerzése, illetve a követelés gazdálkodó szervek közötti ajándékozása esetében. Az illetékmentesség csak akkor érvényesíthető, ha a vagyonszerzőt olyan államban jegyezték be:

 • amelyben a társasági adónak megfelelő adó és az adóalap hányadosa eléri legalább a 10 százalékot,
 • nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a jogszabály által előírt társasági adónak megfelelő adó legkisebb adómértéke eléri a 10 százalékot, illetve
 • a részesedések értékesítéséből származó jövedelmet legalább 10százalékos mértékű, a társasági adónak megfelelő adó terheli.

Amennyiben a fenti feltételek közül akárcsak egy nem teljesül, úgy az illetékmentesség nem alkalmazható.

Ugyanez igaz (azaz az illetékmentesség feltétele) a kedvezményezett átalakulására, a kedvezményezett részesedéscseréjére, valamint a kapcsolt vállalkozások között az ingatlannak, illetve a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betétnek a visszterhes vagyonátruházásra.

Szintén a szigorítások sorába tartozik, hogy nem csak a meghatározott főtevékenységet végző társaságokra vonatkozik a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságokban történő vagyoni betétszerzés illetékkötelezettsége. Az új szabályozás szerint az ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban történő vagyonszerzés illetékköteles a társaság főtevékenységétől függetlenül.

Ugyanakkor egyértelmű könnyítés, hogy a jövőben egy társaság abban az esetben minősülne csak ingatlanvagyonnal rendelkező társaságnak, ha a beszámolójában kimutatott eszközök legalább 75 százalékát belföldi ingatlanok teszik ki. A másik eset pedig, ha olyan gazdálkodó szervezetben rendelkezik 75 százalékos részesedéssel, melynek a mérlegében kimutatott eszközökből a belföldi ingatlanok aránya meghaladja a 75 százalékot.

A bejegyzés szerzője Hegedűs Sándor, az RSM DTM Hungary Zrt. Adóüzletág vezetője. Az RSM DTM blog az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek

2023. június 1.

Maradnak és változnak a különadók 2024-ben

A bankok állampapír-vásárlással csökkenthetik extraprofit-adójukat, a nagy kiskereskedelmi láncok terhelése tovább nő – szerda éjszaka megjelent kormányrendeleteket ismertetett a Portfolio.

2023. június 1.

Tovább adóztatja a befektetéseket a kormány

A 15 százalékos kamatadó mellett 13 százalékos szochót kell fizetni július elsejétől számos, megtakarítási formából származó jövedelem után – vette észre a szerda éjszaka közölt kormányrendeletet a Portfolio.

2023. június 1.

Áfa a digitális korban – az Európai Bizottság új adócsomagja

Új javaslatcsomagot tett közzé 2022 decemberében az Európai Bizottság az általános forgalmi adóztatást illetően, amely nem csak az uniós tagállamok fő bevételi forrása, de egyben az EU költségvetésének legfontosabb finanszírozási forrását is jelenti. A hatásvizsgálatokon pozitív véleményt kapott javaslatok az áfarendszerben több olyan módosítást tartalmaznak, amelyeket nemcsak ismerni kell, de amelyek komoly szakmai-gyakorlati felkészülést, és informatikai fejlesztéseket is igényelnek mind adózói, mind adóhatósági oldalon. Az Áfa-kalauz cikkének célja a módosítási javaslatok indokainak és célkitűzéseinek bemutatása, valamint a tervezet lényegi rendelkezéseinek összefoglalása.