Új sorok az ÁFA-bevallásban


A 2465-ös bevallás, azaz az ÁFA-bevallás a tavalyi nyomtatványképhez képest új sorokat tartalmaz. A nyomtatvány bővítését jogszabály-változás tette szükségessé.

0%-os adókulcs

Mint arról korábban beszámoltunk, az Áfa tv-ben meghatározott adókulcsok köre január 1-jével tovább bővült a 0%-os adókulccsal.

A NAV külön felhívja a figyelmet arra, hogy a 0%-os adómérték nem azonos az adómentességgel, és nem azt jelenti. Jelenleg a napilapok (hetenként legalább négyszer megjelenő kiadványok) közül azoknak az értékesítése adózik az új, 0%-os adómértékkel, amelyek 4902 vámtarifaszám alá tartoznak.

Az új adómértékhez kapcsolódóan az új sorok a következőkre vonatkoznak:

  • 0%-os adókulcs alá tartozó érétkesítés
  • 0%-os adókulcs alá tartozó termék Közösségen belüli beszerzése
  • Háromszögügylet végső vevője által fizetendő, 0%-os mértékű adó alapja
  • 0%-os adókulcs alá tartozó termék importja
  • 0%-os adókulcs alá tartozó termék belföldi beszerzése

Összefüggések a bevallás részei között

Az adóhatóság közleményében arról tájékoztat, hogy továbbra is fokozott figyelmet fordít a bevallás főlapjain és az összesítő jelentés (M lap) közötti összefüggések vizsgálatára, valamint az összesítő jelentésben szereplő és az Online Számla rendszerbe beérkezett számlaadatok összevetésére, elemzésére, az eltérések tisztázására.

Az eÁFA rendszerben az összefüggésekre figyelmeztető üzenet hívja fel a figyelmet, azonban azok számára, akik még nem használják a rendszert, szintén segítséget kíván nyújtani a NAV. Ezért a helyes kitöltés elősegítése érdekében a 2465-01-05 lapon kialakításra került egy új, „A levonásba helyezett, áthárított adó számított összege meghaladja az összesítő jelentésekben szereplő összesen adóösszeget” megnevezésű 109. sor.

  • Ennek a sornak a c) mezőjében szerepel a levonásba helyezett, áthárított adó számított összege a bevallás egyes fősoraiban szerepeltetett adóösszeg figyelembevételével.
  • Az új sor e) – szintén automatikusan számított – mezőjében pedig akkor szerepel adat, ha az előzőek szerint kiszámított összeg nagyobb vagy egyenlő az M lapokon szereplő összesen adóösszegénél.

Ha az e) mezőben 0-nál nagyobb összegű adat szerepel, ellenőrizni szükséges, hogy az M lapon valamennyi, az adólevonás tárgyi feltételéül szolgáló számla adata szerepel-e, illetve a megfelelő adatokkal szerepel-e.

Nem történt változás az egyes mezők kitöltési követelményében. Azaz, a 2465-02 számú M lapon a számla sorszáma oszlopban az adólevonás tárgyi feltételéül szolgáló, áthárított áfát tartalmazó számla pontos sorszámát kell feltüntetni. A teljesítés dátuma oszlopban pedig az ugyanezen a számlán feltüntetett teljesítési időpontot, ennek hiányában a számla kibocsátásának keltét kell szerepeltetni.

A NAV kiemeli, hogy a 2465M-02 lapon feltüntetett számlaadatoknak egyezniük kell az adatszolgáltatás alapjául szolgáló eredeti számlán szereplő adatokkal. A számla befogadói oldalon felmerülő bármilyen (pl. szerződéstől való) eltérés észlelése esetén a számla kiállítójánál kell kezdeményezni a javítást.

Forrás: https://accace.hu/nav-figy-2024-3/

A cikk szerzője, Kertész Gábor az Accace Hungary adómenedzsere. Az Accace az Adó Online szakmai partnere.


Kapcsolódó cikkek

2024. február 23.

Energiahatékonysági beruházások adókedvezménye – még nem késő élni vele

Az energiahatékonysági beruházásokkal összefüggő adókedvezmények rendszere jelentősen átalakult tavaly év végén és ez nehéz helyzetbe hozza a cégeket. Egyúttal fontos hangsúlyozni, hogy a folyamatban lévő beruházások esetén még nem késő élni az adókedvezmény adta lehetőséggel – olvasható a Niveus Consulting Group közleméényében.

2024. február 23.

E-kereskedelem: a vélelmezett értékesítőkre vonatkozó szabályok alkalmazása – forgatókönyvek (1. rész)

A vélelmezett értékesítők minősége szinte kimeríthetetlen tárházát jelenti a témával foglalkozó cikkeknek. A következőkben olyan konkrét forgatókönyvekkel fogunk foglalkozni, amelyek a vélelmezett értékesítőkre vonatkozó rendelkezések alkalmazásáról szólnak. Ezek a forgatókönyvek sematikusan mutatják be, hogy a vélelmezett értékesítővé váló elektronikus felületekre az áfa, és adott esetben a vám tekintetében milyen feladatok hárulnak.