Újraírták az e-kereskedelem áfa-szabályait


Az e-kereskedelemre vonatkozó áfacsomag komplex, uniós szintű módosítás: a változtatások egy része már hatályos, másik részük alkalmazása 2021. július1-jétől lesz kötelező. Az Adó kódex megjelenő lapszáma mindenben segíti a felkészülést.

Az e-kereskedelem gazdasági jelentősége egyre nő; az áfa-szabályozás sem uniós, sem nemzetállami szinten sem tudott lépést tartani a fejlődéssel, így az EU egészében új szabályozás lépett és lép hatályba; az új jogszabályok azt a célt szolgálják, hogy erőteljesebben érvényesüljön a fogyasztás szerinti adóztatás elve, a vállalkozások egyenlő bánásmódban részesüljenek a versenysemlegesség elve alapján, valamint egyszerűsödjön az adófizetéssel, adóbeszedéssel kapcsolatos ügymenet.

Az e-kereskedelemre vonatkozó áfacsomag komplex módosítás: a változtatások egy része már 2019. január 1-jétől hatályos, másik részük alkalmazása 2021. július1-jétől lesz kötelező.

A módosítások alapvetően négy nagy területet ölelnek fel:

– a Közösségen belüli távértékesítés szabályainak változása;

– a kisértékű import küldemények áfamentességének eltörlése, az import utáni áfa megfizetésére vonatkozó új szabályok;

– az elektronikus kereskedelmet elősegítő elektronikus felületek adófizetésre kötelezetté tétele, valamint nyilvántartási kötelezettség előírása a számukra;

– az egyablakos rendszer hozzáigazítása, kiterjesztése az új típusú adófizetési kötelezettségek teljesítéséhez.

Az Adó Kódex augusztus elején megjelenő számából mindent megtudhat az e-kereskedelem új szabályozásáról, érdemi segítséget kap a felkészüléshez, az új szabályok napi alkalmazásához.

A cikk a Wolters Kluwer Hungary Kft. termékeire/szolgáltatásaira vonatkozó reklámot tartalmaz.Kapcsolódó cikkek

2021. július 29.

Ingatlanhoz kapcsolódó termékértékesítések és szolgáltatások teljesítési helye – II. rész

A cikksorozat első része tisztázta a hazai és az uniós szabályozás ingatlanhoz kapcsolódó fogalmait, kitért arra, hogy az ingatlanok vonatkozásában mely ügyletek minősülnek termékértékesítésnek, illetve mi keletkeztet adóalanyiságot. A cikksorozat második része az ingatlanokkal kapcsolatos ügyletek teljesítési helyéhez kapcsolódóan a szolgáltatások jellemzőit és besorolását ismerteti részletesen. Az Adó szaklap cikke.