Hogyan kell ellenőrizni az üzleti partnereket?


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A gondosan eljáró gazdasági szereplőktől elvárható, hogy még a szerződéskötés előtt tájékozódjanak üzleti partnerükről, meggyőződjenek üzletfelük megbízhatóságáról.

Ugyanis az adóalanyok csak akkor hivatkozhatnak arra, hogy ők nem követtek el adócsalást, miközben egy üzleti partnerük igen, ha bizonyítani tudják, hogy kellő gondossággal jártak el. Ha partnerüket alaposan ellenőrizték, és mindent rendben találtak, nem merülhetett fel a visszaélések gyanúja sem. Ha valaki viszont elmulasztja a partner ellenőrzését, és így adócsalásba keveredik, számíthat arra, hogy rá is kiterjednek a szankciók.

Azért kell ellenőrizni nyilvános adatbázisok segítségével üzleti partnereinket. Elsősorban meg kell róla győződni, hogy a leendő partner valóban létező adóalany-e, és hogy a velünk kapcsolatba lépő képviselő valóban jogosult-e a szerződéskötésre.

Ha a körülmények adókijátszásra utalnak, akár a konkrét ügylet kapcsán, akár általában, nem szabad szerződést kötni.

A partnerről való tájékozódást elősegítő szükséges információk több forrásból is beszerezhetők:

  • a nyilvános és közhiteles cégnyilvántartások, mint például a Céginformációs Szolgálat, egyéb céginformációs rendszerek,
  • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatbázisai,
  • egyéb, a tájékozódást segítő lekérdező felületek.

Információgyűjtés társasvállalkozásokról

Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálaton (Céginformációs Szolgálat) keresztül megismerhetők a cégek cégjegyzékben szereplő adatai és cégiratai. A szolgáltatást bárki igénybe veheti. Kérelemre tájékoztatást kaphatunk a cégjegyzékben szereplő adatokról, valamint a még be nem jegyzett adatokról is, amelyek változásbejegyzési kérelemben már rögzítésre kerültek. Emellett a cégek beszámolóiról és cégiratairól hiteles vagy nem hiteles másolatot kaphatunk, és a betekintés is biztosított.

A Cégközlöny hivatalos cégjegyzéki és az Igazságügyi Minisztériumtól származó adatokon alapuló cégadatbázisokból több dologról is információt nyerhetünk: megtudhatók a vállalkozások hatályban lévő és törölt adatai, a pénzügyi beszámolók (mérleg- és eredménykimutatási adatok) állománya.

Információk egyéni vállalkozások tekintetében

A céginformációs rendszerekből szintén elérhető az egyéni vállalkozók, nonprofit szervezetek, költségvetési intézmények adatbázisa, amelyben informálódhatunk az adott vállalkozás bejegyzésének, esetleges megszűnésének dátumáról, megtudhatjuk a főtevékenységére vonatkozó adatokat, illetve az árbevétel- és a létszámadatokat is.

Egyéni vállalkozások kapcsán az EVNY Portálról ellenőrizhető, hogy az adott vállalkozó szerepel-e a nyilvántartásban, esetleg szünetelteti-e a tevékenységét. A NAV évente közzéteszi az egyéni vállalkozók bevételi, jövedelmi adatait, valamint adófizetési kötelezettségeiket.

A mezőgazdasági őstermelők és az őstermelők családi gazdaságának adatairól is kaphatunk információt, amelyet az Élelmiszerlánc-felügyeleti Információs Rendszerben (FELIR) tartanak nyilván.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által nyilvántartott adatbázisok

Az üzleti partner megbízhatóságára vonatkozó lekérdezések

A NAV által vezetett nyilvántartásból tájékozódhatunk a jelenlegi vagy leendő üzleti partnereinek bevallási fegyelméről. Áfabevallást be nem nyújtó adózók kapcsán a NAV folyamatosan közzéteszi azoknak az adózóknak a nevét, lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adószámát, akik több mint két egymást követő bevallási időszakon keresztül nem tettek eleget áfabevallási kötelezettségüknek. Az adókijátszásban való esetleges részvétel elkerüléséhez ez szintén fontos információ.

Meggyőződhetünk arról is, hogy a partner rendelkezik-e 180 napon túli vagy jelentős összegű (magánszemély és e.v. esetén 10 millió Ft, nem magánszemély 100 millió Ft) adótartozással, van-e folyamatban végrehajtási eljárás vele szemben. A nagyösszegű adóhiánnyal rendelkező adózók listáját negyedévente teszik közzé a NAV honlapján. Ez az információ az archív listákból 2015. január 1-től visszamenőleg is kinyerhető. A szankciós jelleggel törölt adószámokat is le lehet kérdezni egyszerű és csoportos módon is.

A NAV rendszeresen közzéteszi honlapján azoknak a foglalkoztatóknak az adatait is, akik nem jelentették be alkalmazottjuk munkaviszonyát. Közzéteszi a jogsértést megállapító határozat keltét és végrehajthatóvá válásának napját. A közzétett adatokat két év elteltével törlik.

A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének nem megfelelő adózók adatait is közzéteszik. Ide tartoznak azok az adózók, amelyeket a NAV foglalkoztatási jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt, a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül, végleges – közigazgatási pernél a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott határozatban bírsággal sújtott.

Köztartozásmentes adózók adatbázisa (KOMA)

A NAV honlapján a köztartozásmentes adózók adatbázisának egyszerű, illetve csoportos lekérdezése is lehetséges. Az adatbázisban az az adózó szerepelhet, aki/amely a közzétételt megelőző hónap utolsó napján a következő feltételeknek felel meg:

  • nincs a NAV-nál nyilvántartott nettó adótartozása, köztartozása
  • az esedékes bevallási és befizetési kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti (erről nyilatkoznia kell)
  • nem áll csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési, ill. felszámolási eljárás alatt
  • ha csoportos adóalany tagja, akkor a csoportos adóalanynak nincs áfa- vagy társaságiadó-tartozása
  • adó megfizetésre kötelezettként nincs lejárt esedékességű tartozása.

EU-n belüli üzleti partnerről való információ

A közösségi adószámok érvényessége és az azonosító adatok pontossága is ellenőrizhető online. Az Európai Bizottság (EB) honlapján ellenőrizhető a közösségi adószámok érvényessége a NAV részére is igazolható módon. Az adózónak a lekérdezéskor meg kell adnia saját közösségi adószámát. A lekérdezést végrehajtó adózó egy egyedi hivatkozási számot kap, mely alapján a NAV a lekérdezést azonosítani tudja (amennyiben az ellenőrzött közösségi adószám érvényes volt). Fontos, hogy a lekérdező ezt az egyedi hivatkozási számot megőrizze, mert így tudja igazolni a lekérdezés tényét és eredményét.

A NAV-nál is ellenőrizhető – telefonon, levélben vagy cégkapun / ügyfélkapun keresztül elektronikusan – a közösségi adószám érvényessége, ha van az adózónak érvényes, magyar közösségi adószáma.

Egyéb tájékozódási lehetőség

A nyilvános adatbázisok mellett célszerű interneten is tájékozódni gazdasági partnerünkről, hasznos lehet például, hogy rendelkezik-e honlappal, megtalálható-e a közösségi portálokon, ott milyen adatokat, referenciákat közöl magáról.

Amennyiben a szerződéses partner képviseletében a törvényes képviselő, vagy meghatalmazás birtokában ügyleti képviselő jár el, meg kell róla győződni, hogy milyen jogcímen, milyen jogviszony alapján és milyen okiratok birtokában van jogosultsága eljárni a számlakibocsátó képviseletében.

A nyilvános adatbázisok, körülmények ellenőrzése mellett szükséges a tényleges ügyletek teljesítésnek megfelelő szabályszerű dokumentálása is.

Az adóellenőrzések túlnyomó többsége az áfalevonási joghoz kapcsolódik. Amennyiben a számlabefogadó tudott, vagy kellő körültekintés mellett tudhatott volna az értékesítési láncolatban elkövetett áfakijátszásról, akkor a számlabefogadó áfalevonási joga megtagadható. Az adózó a fentiekben részletezett információs lekérdező rendszerek segítségével elkerülheti, illetve bizonyíthatja, hogy nem vett részt adókijátszásban.

forrás: https://adozasrolerthetoen.blog.hu

LeitnerLeitner szakmai blogja


Kapcsolódó cikkek

2024. május 17.

Fontos transzferár-kötelezettségek és határidők | A pénz beszél

Május 31-ig kell elkészíteniük a társasági adóbevallásukat a naptári éves adózóknak. Azon cégek esetében, amelyek kapcsolt ügyleteket is bonyolítottak az adóévben, transzferár-nyilvántartás készítési, valamint transzferár-adatszolgáltatási kötelezettség is felmerülhet. Összefoglaljuk a legfontosabb teendőket.

2024. május 17.

Törvényi kötelezettség lett a fenntarthatóság: új jelentéstételi és beszámolási követelmények (2. rész)

Az Országgyűlés 2023. decemberében elfogadta a fenntarthatósági jelentéstételi kötelezettségről és fenntarthatósági átvilágítási kötelezettségről szóló törvényt, amelynek az érintett vállalkozásokra irányadó fenntarthatósági célú átvilágítási, valamint jelentéstételi és beszámolási kötelezettségeket megállapító rendelkezései már január 1-jétől hatályosak. A törvényt feldolgozó cikksorozatunk második részében a fenntarthatósági jelentéssel és az ESG beszámolóval foglalkozunk.

2024. május 16.

A transzferárazás rejtett csapdái

A NAV ellenőrzési gyakorlatában egyre komolyabb szerepet kap a transzferárazás auditja. Ráadásul a vonatkozó szabályok is évről-évre egyre összetettebbek. A transzferár-dokumentációs határidők közeledtével érdemes végigtekinteni, hogy mik azok a rejtett csapdák, amelyeket kerüljünk el a dokumentáció és az adatszolgáltatás elkészítésekor. Ebben van segítségünkre a Jalsovszky Ügyvédi Iroda szakértője.