Tisztelt Látogatónk! A válasz csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával, ellenkező esetben tájékozódjon kedvező előfizetési lehetőségeinkről!

Tisztelt Szakértő!

a lenti kérdésemra adott válaszára válaszolva, idézem a vagyonkezelői szerződés ide vonatkozó részét:

„7. Díjazás

7.1. A jelen szerződés szerinti vagyonkezelésért a Bizalmi vagyonkezelőt díjazás nem illeti meg.”

A vagyonkezelő számviteli politikájában pedig ez áll:

„A kft. tevékenységi körébe tartozik a bizalmi vagyonkezelés.

A társaság által kezelt vagyon a társaság saját vagyonától elkülönült vagyont képez, amelyet a társaság külön tart nyilván. A bizalmi vagyonkezelési szerződésenként vezetett nyilvántartásokban az egyes kezelt vagyonok elkülönülnek, a kezelt vagyon számviteli besorolásának megfelelő számviteli szabályok alapján. A társaság a kezelt vagyonok után önállóan, elkülönítve teljesíti könyvvezetési és beszámolási kötelezettségét.

A kezelt vagyon belföldi illetőségű adózónak minősül és a társasági adó, valamint a helyi iparűzési adó alanya, valamint adóbevallási kötelezettség terheli. A kezelt vagyon nem tartozik az áfa törvény hatálya alá.

Kezelt vagyon lehet különösen:

  • ingóság (tárgyi eszköz, készlet)
  • ingatlan (tárgyi eszköz)
  • értékpapír
  • tagsági jogviszonyt megtestesítő értékpapír
  • üzletrész
  • pénzeszköz

A társaság a kezelt vagyon nyilvántartását a ……elnevezésű elektronikus szoftver (vállalatirányítási rendszer) segítségével végzi. A ……….. bizalmi vagyonkezelési szerződésenként nyilvántartja a vagyonrendelőt, a kezelt vagyont és a kedvezményezettet. A …………. a bizalmi vagyonkezelési szerződés szereplőin kívül a dokumentumkezelő rendszerében szerződésenként nyilvántartja a bizalmi vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódó dokumentumokat (szerződések, nyilatkozatok, ügyféliratok, adatlapok stb.). A …………. szerződésenként a kezelt vagyonok önálló elnevezéssel szerepelnek a „TRUST” szóval kiegészítve.

A …………-ban a bizalmi vagyonkezelési szerződés megkötésétől számított 1 napon belül rögzíteni kell a fenti adatokat, ezt követően a rendszer határidő figyelő funkciója automatikusan értesítést generál a felhasználók részére a törvényes határidőn belüli bejelentési kötelezettségek teljesítésére, valamint a nyitómérleg elkészítésére. A nyitómérleg elkészítéséhez, továbbá a kezelt vagyonnal kapcsolatos számviteli teendők elvégzéséhez a ……………..-ban található információk biztosítanak adatot. A számviteli nyilvántartások vezetése külön számviteli program alapján történik, ahol a kezelt vagyonok a …………….ban meghatározott önálló elnevezzéssel szerepelnek. A társaság  a bizalmi vagyonkezelési szerződés megkötését követő 30 napon belül az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon (T201) a kezelt vagyont az adóhatóságnál bejelenti.”

A kipontozott rész a szoftver neve, melyet a „reklám” miatt kitöröltem.

Amennyiben ezek így nem megfelelőek, kérem arra vonatkozó tájékoztatását, hol lehet ez ügyben tájékoztatást és iránymutatást keresni, illetve a feltett kérdésemre továbbra is várom szíves válaszát.

Köszönettel

Tisztelt Szakértő!

Kérdésem a bizalmi vagyonkezelő által kezelt vagyon költségeivel kapcsolatosan merült fel. A bizalmi vagyonkezelői szerződés arról rendelkezik, hogy a vagyonkezelőt díjazás nem illeti meg. A vagyonkezelő kft. egyéb tevékenységet nem végez, befogadja a kezelt vagyonnal kapcsolatosan felmerült költségszámlákat (pl. könyvelési díj, ügyvédi díj, egyéb adminisztrációs díj stb.), és ezeket szeretné átterhelni a kezelt vagyonra, aki pénzügyileg is rendezné ezeket. Ennek gondolom két megoldása lehet:

  • továbbszámlázza a kezelt vagyonra az általa befogadott számlákat 
  • költségek megtérítése címén a kezelt vagyonból átutalásra kerül a működése kapcsán felmerült kiadások a vagyonkezelő kimutatása alapján

Az első esetben normál egyenes áfás (27 %-os) számlát bocsát ki a vagyonkezelő kft. Mivel a kezelt vagyon nem áfa alany, így ezen számlák áfa tartalmát nem helyezheti levonásba. A vagyonkezelő kft. a befogadott költségszámlák áfa tartalmát (amennyiben levonható törvényileg) levonásba helyezi, a bevétele után bevallja a fizetendő áfát. A kezelt vagyon elszámolja költségként a befogadott számlákat?

Második esetben a vagyonkezelő kft. a kezelt vagyonnal kapcsolatosan felmerült költségszámlákat követelésként tartja nyilván a kezelt vagyonnal szemben egy elszámolási számlán, az áfát nem helyezi levonásba a befogadott számlák alapján.

(T. 368 Követelés kezelt vagyonnal szemben – K. 454 Szállítói kötelezettség)

A kezelt vagyon pénzeszközeiből átutalásra kerül a felmerült költségek megtérítése a vagyonkezelő kft. elszámolása alapján, mely gazdasági események kontírozása:

  1. Vagyonkezelő Kft. könyveiben:  T.384 Bankszámla -K.368 Követelés kezelt vagyonnal szemben
  2. Kezelt vagyon könyveiben:        T.479 Kötelezettség vagyonkezelővel szemben- K. 384 Bankszámla

Szeretném kérni a fenti gazdasági események helyes kontírozásában segítségüket mind a vagyonkezelő kft., mind a kezelt vagyon vonatkozásában.

Köszönettel

2023-10-25  gutjahrzsuzsanna Létrejött 2023-09-26

A választ valójában a jelzett vagyonkezelő társaság számviteli politikájából és/vagy az értékelési szabályzatából kellene kiolvasni. E szabályzatok tartalmának ismerete nélkül csak standard, általános választ lehet összeállítani. A szabályzatok hiánya vagy tartalmi hiányossága komoly adóhatósági szankciót (bírságot) eredményezhet.

Ezekben a szabályzatokban kell eldönteni és egyúttal meghatározni akár általánosan, vagy egyedi módon a vagyonkezeléssel kapcsolatos, keletkező számlák elszámolását.

A vagyonkezelői szerződés tartalmának ismerete nélkül felelőtlenség volna meghatározni azt, hogy a kérdésben vázolt megoldások közül melyik a helyénvaló. Külön-külön mindegyik lehet helyes, amennyiben az idevonatkozó megállapodás tartalmával szinkronban van. Ezért ennek részleteire -a szerződés tartalmának hiánya miatt- nem kívánok kitérni.

Az ÁFA levonhatóságára, illetőleg annak szempontjaira nagyon fontos odafigyelni, különös tekintettel az ÁFA tv. 119. és 120. §-aiban leírtakra.

A leírtakra tekintettel csak a vagyonkezelői szerződés tartalmának ismeretében lehet -a kérdés utolsó mondatában említett- segítséggel szolgálni.

2023-10-25Unselect