A munkavállaló jogai és kötelezettségei a felmondási idő alatt


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Bármelyik fél részéről is történjen a munkaviszony felmondással történő megszüntetése, gyakorta előfordul, hogy a felmondási idő tartama alatt a munkavállalók már nem olyan lelkesedéssel vetik bele magukat a napi feladatokba, mint korábban. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a felmondási idő a munkaviszony része, az ahhoz kapcsolódó jogok és a kötelezettségek mindkét fél oldalán fennállnak egészen a munkaviszony végéig.

A felmondás és a felmondási idő

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 65. § (1) bekezdése értelmében a munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató megszüntetheti felmondással. A felmondás a munkaviszonyt megszüntetni kívánó fél részéről a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozat, ami a jövőre nézve szünteti meg azt, anélkül, hogy a másik félnek ehhez hozzájárulását kellene adnia. A felmondás közlése és a munkaviszony megszűnése közötti időszakot felmondási időnek nevezzük, amelynek mértéke főszabály szerint harminc nap [Mt. 69. § (1) bekezdés]. A felmondási idő és mértékének gyakorlati jelentősége abban áll, hogy ez alatt az időszak alatt jellemzően mindkét fél „rendezni tudja sorait”; a munkavállaló új munkát tud találni (vagy fel tud készülni az új munkahelyre), a munkáltató pedig pótolni tudja a felmondás nyomán kialakult munkaerő-hiányt.

A felek megállapodása, valamint kollektív szerződés egyébként hosszabb felmondási időt is előírhat, azonban ez az időtartam maximum hat hónap lehet [Mt. 69. § (3) bekezdés]. Fontos megjegyezni, hogy ha a munkáltató oldaláról érkezik a felmondás, akkor a felmondási idő tartama attól függően alakul, hogy a munkavállaló mennyit dolgozott az adott munkáltató kötelékében. Ha például már öt éve a cégnél dolgozik, akkor a felmondási ideje nem harminc nap, hanem negyvenöt és így tovább [Mt. 69. § (2) bekezdés]. Az évek, évtizedek óta az adott entitásnál dolgozó munkavállalókat védi ez a rendelkezés azzal, hogy hosszabb időt biztosít számukra az újbóli elhelyezkedésre, ami esetükben jellemzően nehezebb feladat (akár mentálisan is).

felmondási idő alatti kötelezettségekMunkavállaló jogai a felmondási idő alatt

A felmondási idő a munkaviszony részét képezi, a feleket a munkaviszonyból eredő jogok és kötelezettségek illeti meg ezen időtartam alatt is. Ennek megfelelően a felmondási idő azon részében, amikor a munkavállaló munkát végez, a munkabére megilleti. A felmentési idő tartama alatt – vagyis amikor a munkáltatói felmondás esetén a munkavállalónak nem kell dolgoznia, lásd még alább – a munkavállalót távolléti díj illeti meg, kivéve, ha munkabérre egyébként nem lenne jogosult [Mt. 70. § (3) bekezdés]. Munkáltatói felmondás esetén a munkavállalót végkielégítés illeti meg, abban az esetben, ha a felmondás indoka nem a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége [Mt. 77. § (1) bekezdés a) pont és (5) bekezdés]. A végkielégítésre való jogosultság feltétele a munkaviszony megszűnésének speciális módja mellett az, hogy a munkaviszony a felmondás közlésének időpontjában legalább három éve fennálljon [Mt. 77. § (2) bekezdés].

Munkavállaló kötelezettségei a felmondási idő alatt

A felmondási idő tartama alatt a munkavállaló köteles a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat és az Mt.-ben meghatározott általános magatartási követelményéket betartani és a munkaszerződésében meghatározott feladatokat ellátni. Bár ilyenkor a dolgozók már féllábbal a másik oldalon vannak, szem előtt kell tartaniuk jelenlegi munkáltatójuk jogos gazdasági érdekeit.

Felmentési idő

További megkötés a munkáltatók számára – és jogosultság a munkavállalóknak –, hogy az általuk közölt felmondás esetén a munkavállalót legalább a felmondási idő felére fel kell menteni a munkavégzés alól [Mt. 70. § (1) bekezdés]. A felmentési idő alatt a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettsége alól, így állásinterjúkra tud járni, idejét új munka keresésére tudja összpontosítani, ugyanakkor erre az időre távolléti díja megilleti.

A felmondási idő alatt a munkavégzés alól a munkavállalót a kívánságának megfelelően – legfeljebb két részletben – kell felmenteni [Mt. 70. § (2) bekezdés]. A munkavállalók jellemzően a felmondási idő második felében töltik felmentési idejüket, azonban ettől eltérően, akár a felmondási idő elején, közepén vagy két részletben is kérhetik azt. A munkavállaló természetesen ezt a jogosultságát is csak a munkaviszonyra vonatkozó kötelezettségek betartásával, rendeltetésszerűen köteles gyakorolni, a munkáltatóval együttműködve.


Kapcsolódó cikkek

2023. november 28.

A távolléti díj szabályai és számítása

Bizonyos esetekben előfordul, hogy a munkavállaló munkavégzés hiányában is díjazásban részesül. Az ilyen jellegű kifizetést nevezzük távolléti díjnak. A távolléti díj kiszámítása a munkavállaló számára fizetett bér pontos megállapítása szempontjából kiemelt jelentőséggel bír, de a végkielégítés és a kártérítés maximális összegének mértéke is ennek ismeretében határozható meg.

2023. november 27.

Munkavállalási célú tartózkodási engedély és annak ügyvédi kihívásai

Magyarországon egy évben több mint 130 ezer tartózkodási engedélyt ad ki az idegenrendészeti hatóság. Ennek körülbelül a kétharmadát a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek teszik ki. (kb. 85 ezer). Könnyen belátható, hogy ez az engedély típus nem csak a munkavállaló harmadik országbeliek és az őket foglalkoztató cégek életét befolyásolja közvetlenül, de hatalmas nemzetgazdasági jelentősége is van.

2023. november 27.

Minimálbér 2024: íme, minden részlet

Áttekintjük, hogy a december 1-től hatályos 2024-es minimálbér és garantált bérminimum milyen jövedelmeket, kedvezményeket és közterheket pontosan melyik időponttól és miként érint.