A tőkeinstrumentumok besorolása és értékelése az IFRS-ekben


A pénzügyi instrumentumok szókapcsolat hallatán sokaknak összerándul a gyomruk és valamiféle megfejthetetlen, misztikus számviteli jelenségre gondolnak. Nem vitás: a pénzügyi instrumentumok téma nem könnyű, de korántsem olyan bonyodalmas, mint elsőre tűnik. Példaként a téma „kezelhetőségére” nézzük, hogy miként kell besorolni és értékelni a pénzügyi eszközök között szereplő tőkeinstrumentumokat a rendelkezésre álló számviteli kategóriákba.

Fogalmak

A válaszhoz érdemes kicsit „hátrébbról” indulni. Elsőként vegyük szemügyre a pénzügyi instrumentum definícióját!

Pénzügyi instrumentum minden olyan szerződés, amely valamely gazdálkodó egységnél pénzügyi eszközt, ugyanakkor egy másik gazdálkodó egységnél pénzügyi kötelezettséget vagy tőkeinstrumentumot keletkeztet1.

Ez azt jelenti, hogy három tulajdonságnak kell egyszerre teljesülnie:

 • kell egy szerződés a felek között;
 • az egyik gazdálkodónál kell keletkeznie egy pénzügyi eszköznek;
 • egy másik gazdálkodónál pedig egy pénzügyi kötelezettségnek vagy egy tőkeinstrumentumnak.

Erősen leegyszerűsítve úgy fordíthatjuk le a követelményeket, hogy kell legyen egy szerződés, ami alapján az egyik fél kap valamit, a másik fél ad valamit, utóbbi esetben lehet, hogy „saját magát” adja, de az is lehet, hogy visszafizetési kötelezettsége lesz.

A pénzügyi instrumentumok tehát három kategóriára oszthatóak:

ÁBRA

A pénzügyi eszközök – attól függően, hogy mi a szerződés tartalma – további kategóriákba sorolhatóak. A pénzügyi eszközök a következő elemeket is tartalmazzák2:

 • pénzeszközök;
 • egy másik gazdálkodó tőkeinstrumentumai;
 • olyan szerződéses jog, amely arra jogosítja tulajdonosát, hogy mástól pénzeszközt vagy egyéb pénzügyi eszközt vegyen át;
 • olyan szerződéses jog, amely pénzügyi eszközök vagy pénzügyi kötelezettségek cseréjére vonatkozik egy másik gazdálkodó egységgel, akként, hogy az a gazdálkodó egység számára kedvező (azon – a jelenlegi állapot szerint – nyer);

A fenti felsorolásból számunkra a tőkeinstrumentumok besorolása az érdekes. Mi a tőkeinstrumentum? Ha példát kell mondani, akkor nem vagyunk nehéz helyzetben: természetesen egy másik vállalkozás részvénye, üzletrésze. Ha egzaktabbak akarunk lenni, akkor úgy kell fogalmaznunk, hogy minden olyan szerződéses megállapodás ide tartozik, amely a gazdálkodó egység reziduális vagyonában való érdekeltséget testesít meg, tehát ami az eszközök és kötelezettségek különbözeteként adódó saját tőkében jelent jogosultságot az instrumentum tulajdonosa részére.

A tőkeinstrumentumok besorolása és értékelése

Míg a fogalmi rendszert az IAS 32 tartalmazta, addig a besorolással és az értékeléssel kapcsolatos kérdéseket az IFRS 9. Ez a standard megköveteli azt, hogy egy másik gazdálkodó tőkeinstrumentuma valós értéken szerepeljen minden fordulónapon a mérlegben, nincs már olyan opció, amely lehetővé teszi a bekerülési érték használatát3. Az értékelési szabály tehát egységes. Az egyetlen kérdés az, hogy a keletkező különbözetet mivel szemben kell megjeleníteni. A standard itt két megoldást ismer:

 • elszámolható a különbözet a nettó eredménnyel szemben;
 • megjeleníthető a különbözet az egyéb átfogó eredménnyel szemben.

A fenti két lehetőség azonban nem teljesen szabad választás eredménye. A standard a következő lépéseket írja elő: Elsőként meg kell vizsgálni, hogy a szóban forgó tőkeinstrumentum kereskedési céllal tartott-e, vagyis megszerzésének célja kimondottan az volt-e, hogy a kereskedésen rövid távú profitot érjenek el és általában ennek érdekében a tartott eszközöket, portfóliót aktívan menedzselik. Gyakori tévedés, hogy azt gondoljuk, hogy ez végül is a menedzsment döntése. Természetesen az, hogy egy adott papírral mit tesznek, a menedzsment elhatározásától függ, de abból a szempontból a döntés kötött, hogy a valóságot kell tükröznie a számviteli kezelésnek. Ez praktikusan azt (is) jelenti, hogy abban a helyzetben, ha azt látjuk, hogy egy adott papírt a menedzsment folyamatosan ad-vesz, kis ármozgások esetén is „korrigál”, minden bizonnyal egy kereskedési céllal tartott eszközről van szó, vagyis nem lehet azt mondani, hogy „nem ez volt a cél vele”, hiszen az a valósággal ellentétes lenne. Ha egy eszköz kereskedési céllal tartott, akkor az FVTPL kategóriába tartozik, ami azt jelenti, hogy a minden fordulónapon át kell értékelni az eszközt a valós értékére és a különbözetet az eredmény javára vagy terhére kell elszámolni (része lesz a nettó eredménynek).

Ha nem kereskedési céllal tartott a tőkeinstrumentum, az azt jelenti, hogy a papír megszerzésére valamilyen egyéb, például valamilyen stratégiai cél vagy hosszú távú befektetés miatt került sor. Ebben az esetben az IFRS 9 szabad választást kínál föl: a valós értékelés továbbra is kötelező, azonban

 • a gazdálkodó dönthet úgy, hogy a különbözetet a nettó eredményben számolja el (FVTPL modell);
 • vagy határozhat úgy, hogy az átértékelést az egyéb átfogó eredményben rögzíti (FVTOCI modell).

Ezzel a választással tehát eldönti a gazdálkodó, hogy „beengedi-e” a nettó eredménybe a tőkeinstrumentum árfolyamváltozásának a hatását vagy kirekeszti azt. A döntés szabad, nem kell megindokolni, azonban, ha a döntést a gazdálkodó egység meghozta, azt nem lehet megmásítani, vagyis később nem lehet áttérni a másik megoldásra.

Még egy lényeges szabályra fel kell hívni a figyelmet! Abban a helyzetben, ha az egyéb átfogó eredménybe számolja el az átértékelést a cég, akkor azt a saját tőkén belül kell halmozni, de nem az eredménytartalékba, hanem egy külön tőkeelembe (pl. FVTOCI átértékelési különbözet).

Erről részletesen a cikk folytatásában olvashat.

A cikk szerzője Lakatos László Péter, Ph.D. okleveles könyvvizsgáló, jogász, intézetvezető egyetemi docens (Budapesti Corvinus Egyetem), a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központjának oktatója.

1 IAS 32.11

2Emellett van még egy esetkör, amely a saját gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumainak átvételével kapcsolatos, azonban azokat itt mellőzzük.

3 Pontosabban ez úgy igaz, hogy akkor lehet a bekerülési érték a mérlegfordulónapi könyv szerinti érték, ha be lehet bizonyítani, hogy a bekerülési érték és a valós érték lényegében megegyezik.


Kapcsolódó cikkek

2024. június 18.

A pénztárérték-változáshoz kapcsolódó adóalap-korrekciók a kisvállalati adóban (I. rész)

Bár a kisvállalati adóban 2017. január 1-je óta már nem a pénzforgalmi szemlélet érvényesül az adóalap meghatározása során, mégis létezik olyan korrekciós tétel, amely a pénzmozgáshoz, a pénztár nyitó és záró értékéhez kapcsolódik, és „páros” formában szerepel a jogszabályban (tehát van adóalap-növelő-, és csökkentő verziója is, a pénztárérték változásának előjelétől függően).

2024. június 14.

KPMG: a mesterséges intelligencia korszakába lép az audit

Valódi forradalmat indít a pénzügyi jelentéstétel és a könyvvizsgálat területén a mesterséges intelligencia: a vállalatok csaknem háromnegyede valamilyen szinten már most is alkalmazza ezt pénzügyi beszámolói elkészítéséhez, és ez az arány három éven belül 99 százalékra emelkedik majd – közölte a KPMG legújabb kutatása alapján pénteken.