Mikrogazdálkodók időbeli elhatárolásai


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A 2013. január 1-jétől hatályos, először a 2013. üzleti évre alkalmazható mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló az időbeli elhatárolások területén jelentős eltéréseket tartalmaz a számviteli törvény rendelkezéseitől.


A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: mikrogazdálkodói kormányrendelet) a mikrogazdálkodók számára számos területen tartalmaz egyszerűsítéseket az éves, egyszerűsített éves beszámolóhoz képest. Ezek közül az egyik legfontosabb az időbeli elhatárolások témaköre.

A mikrogazdálkodói kormányrendelet a számviteli törvénytől eltérő alapelvként rögzíti, hogy a mikrogazdálkodói beszámoló készítése – és az ezt megalapozó könyvvezetés – során mit kell időbeli elhatárolásnak tekinteni.

Eszerint az olyan gazda­sági események kihatásait, amelyek két üzleti évet érintenek, arra az üzleti évre vonatkozóan kell elszá­molni teljes összegében, amelyben a gazdasági esemény könyvviteli elszámolását közvetlenül alátámasztó bizonylatot kibocsátották.

Az előzőektől eltérően az olyan gazdasági események hatását, amelyek kettőnél több üzleti évet érintenek, arra az időszakra kell elszámolni, amelyik időszakhoz kapcsolódnak.

Az egyszerűsítés lényege tehát, hogy az időbeli elhatárolások döntő többségét kitevő, eredményhatásukban csak két üzleti évet érintő tételeket (jellemzően közüzemi szolgáltatások díjait, bérleti díjakat, előfizetési díjakat) összegüktől függetlenül nem kell a két érintett üzleti év eredményében arányosan megosztani. Ehelyett (ezzel némi, nem lényeges torzítást okozva a tárgyévi és a következő üzleti évi eredményben) a gazdasági eseményt alátámasztó bizonylat (jellemzően számla) kiállításának az időpontja szerinti üzleti évben kell a bizonylaton szereplő összegeket az eredményben elszámolni.

A mikrogazdálkodónak – a számviteli törvény előírásaitól eltérően – aktív és passzív időbeli elhatárolásként a mérlegben kizárólag a mikrogazdálkodói kormányrendelet 6. §-a szerinti elhatárolásokat szabad kimutatnia. Az aktív időbeli elhatárolásokra vonatkozó rendelkezések között ugyan nem találunk a kamatbevételeken kívüli, más bevételek időbeli elhatárolására vonatkozó rendelkezést, de a bevételeket is szükséges és indokolt időbeli elhatárolás alá vonni ugyanolyan szabályok mentén, mint a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásánál.

A passzív időbeli elhatárolásokra vonatkozó rendelkezések között szintén nem találunk a kamatráfordításokon kívüli, más költség, ráfordítás időbeli elhatárolására vonatkozó rendelkezést, de a költségeket, ráfordításokat is szükséges és indokolt időbeli elhatárolás alá vonni ugyanolyan szabályok mentén, mint a bevételek passzív időbeli elhatárolásánál.

A mikrogazdálkodók időbeli elhatárolásának sajátosságait Tóth Mihály mutatja be a Számviteli Tanácsadó 2013/05. számaiban megjelent cikkében.


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 25.

A pénzügyi csaló és változatos módszerei

Pénzügyi informatikai rendszer karbantartására hivatkozva egy férfi egy önkormányzati gazdasági ellátó szervnél csalárd belépést követően 47 millió forintot utaltatott át saját magának. Más esetben egy iskolánál hivatkozitt államháztartási ellenőrzésre. A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség vádat emelt egy büntetett előéletű 34 éves férfival szemben, aki változatos módszerekkel csapott be másokat, és tett szert több tízmillió forintos haszonra – közölte a Fővárosi Főügyészség hétfőn.

2023. szeptember 21.

Üzletrész értékesítésből származó adómentes bevétel szerepe az ÁFA arányosításban, elszámolása a számvitelben

A gazdasági életben számos okból előfordulhat, hogy egy jogi személyiségű társaság értékesíti a tulajdonában álló egy társaság üzletrészének egészét vagy egy részét. Ilyen ok lehet például a nehéz gazdálkodási helyzet, munkaerőproblémák, tulajdonosi vita vagy anyagi érdek. Az alábbiakban azt a kérdéskört járjuk körül, hogy az üzletrész értékesítésből származó bevétel milyen szerepet játszik a levonható ÁFA arányosításában, valamint hogyan történik az elszámolása a számvitelben.