A hét kérdése: diplomás GYED vagy GYES?


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az anya másfél éves gyermeke után GYED-ben részesült 2014. július 31-éig, mivel a jogosultság szempontjából szükséges előzetes biztosítási idővel a szülést megelőző két éven belül rendelkezik, valamint a gyermeket saját háztartásában tartja el. (Eb.tv. 42/A§) A GYED lejártát követően egy másik gyermek születését is tervezték. 2015. szeptember 1-től az anya főiskolába szeretne beiratkozni. Az anya munkaviszonyát a foglalkoztatója 2014. augusztus 15-ével megszüntette. Jogosult-e diplomás GYED-re a második gyermeke után, – akinek 2015. március 20-a a szülés várható időpontja – amennyiben nem áll biztosítási jogviszonyban, vagy csak GYES-t kaphat?

 


Az Eb. tv. 42/E § szerint 2014. január 1-jétől kiegészült a GYED-re való jogosultak köre, a diplomás GYED-re jogosultakkal. Ilyen ellátásban azok a szülők jogosultak akik – többek között – felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok ideje alatt vagy a tanulmányok megszűnését követő egy éven belül gyermekük születik.

Diplomás GYED-re jogosult az, aki:

Az Eb.tv 42/A. § alapján gyermekgondozási díjra nem jogosult, (Pl. nincs előzetes 365 napi biztosítási jogviszonya, vagy a biztosítási jogviszonya nem a terhességi gyermekágyi segély folyósítása alatt szűnt meg)

– A gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben magyar nyelvű nappali képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe,

– A gyermeke az előző pont szerinti hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik

– A gyermeket saját háztartásában neveli,

– Magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és

– A szülés időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.

A fentiekben felsorolt összes feltételek fennállása alapján megállapított gyermekgondozási díj a gyermek születésének napjától a gyermek 1 éves koráig jár.

Amennyiben a fenti feltételek alapján diplomás GYED-re az anya nem lesz jogosult, úgy a családok támogatásáról szóló törvény szerint GYES – re jogosult. Cstv. 20 §-a szerint GYES-re jogosult a szülő – ideértve a kiskorú szülőt is, ha a kiskorú szülő gyermekének nincs gyámja, vagy ha a tizenhatodik életévét betöltött kiskorú szülő a saját háztartásában nevelt gyermekének gyámjával nem él egy háztartásban – a gyám a saját háztartásban nevelt

– gyermek 3. éves koráig,

– ikergyermekek esetében a tankötelessé válás évének végéig

– tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig.

Válaszadó: Kosztkó András


Kapcsolódó cikkek

2024. február 29.

Méltányossági lehetőségek nyugellátásoknál

A társadalombiztosítási ellátások területén mind az egészségbiztosítás, mind a nyugellátások körében lehetőséget biztosít a jogszabály méltányosságból történő intézkedésre. A nyugellátások területén meghatározott feltételek fennállása esetén kivételes méltányosságból a nyugdíj összegének felemelésére, nyugdíj megállapítására és egyszeri segély nyújtására van mód.

2024. február 26.

2024-ben is márciusban kezdődik a külföldön élő nyugdíjasok éves adategyeztetése

Minden év márciusában kerül sor a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtási rendelete, a 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 76.§-ában előírtak szerint az évenkénti adategyeztetési eljárás lefolytatására a külföldön élő vagy tartózkodó nyugdíjasokkal. Az egyeztetés már kétféle módon történhet.

2024. február 22.

A szövetkezet keretében végzett munka és a nyugdíj

A szövetkezet keretében a szövetkezeti tag biztosítottként végzett tevékenységének időtartama nyugdíjra jogosító szolgálati időt eredményez. Az úgynevezett sajátos szövetkezeti formában történő munkavégzés azonban más helyzetet jelent.