A hét kérdése: jár családi pótlék külföldi munkavállalás alatt?


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A családi pótlékra jogosult egy kiskorú gyermekével és a feleségével 2013. júniusában Németországba utazik határozatlan időre, mert ott vállal munkát. Be kell jelenteni a külföldi munkavállalást a családi pótlékot folyósító államkincstárnak? Jár-e a a családi pótlék a külföldi tartózkodás ideje alatt?


A Cst. tv. 39 § szerint az ellátásra jogosult személy az igényelbíráló szervnek 15 napon belül köteles írásban bejelenteni minden olyan tényt, adatot, amely az ellátásra való jogosultságát vagy annak összegét érinti.

Az R. 3. § ae) pontja szerint az ellátásra jogosult személy 3 hónapot meghaladó külföldi tartózkodás tényét, valamint az előbb említett kormányrendelet ai) pontja szerint az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más tagállamban, illetve abban az államban, amelynek állampolgára az Európai közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam azonos állampolgárával azonos jogállást élvez, a munkavállalás vagy önálló vállalkozói tevékenység folytatásának tényét köteles írásban bejelenteni a folyósító szervnek.

Ezt a bejelentést a Cst tv. 35. § szerint azért kell megtenni, mert a családi pótlék iránti kérelmet a Kincstár Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya Budapest bírálja el, ha a jogosult 3 hónapot meghaladó időtartamra távozik az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak, illetve annak az államnak a területére, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez, az ellátás részére a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben foglaltakra figyelemmel, külön jogszabályban meghatározottak szerint kerül továbbfolyósításra.

A kérdést Kosztkó András szakértőnk válaszolta meg.

 


Kapcsolódó cikkek

2024. május 16.

Így lehet rokkantsági ellátásból nyugdíj

Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése nemcsak azok számára nyitja meg a nyugdíj-igénylés lehetőségét, akik megelőzőleg folyamatosan dolgoztak. Megnyílik ez a lehetőség azok számára is, akik egészségi állapotuk miatt rokkantsági ellátásban részesülnek.

2024. május 13.

Árvaellátás unoka és testvér részére

A hozzátartozói nyugellátások között van néhány ritkábban előforduló, kevésbé ismert hozzátartozó nyugellátás is. Az egyik ilyen ellátás az árvaellátás keretében található: az unoka, illetve a testvér árvaellátása, a másik a szülői nyugdíj.