A nagyszülői Gyes és a nyugdíj kapcsolata


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az „aktív” nagymamák segítségének igénybevételénél a még nem nyugdíjas személy jövőbeli helyzetét, a Gyes munkaviszonyra és a későbbi nyugdíjra való hatását is számításba kell venni. A helyzetet bonyolítja a nők kedvezményes nyugellátásának lehetősége.

A nyugdíjhoz közelítő, de még aktív nagyszülők gyermekgondozásban történő részvételével kapcsolatban a nagyszülői gyermekgondozási díj bevezetése előtt is számos kérdés érkezett. Így például a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásának lehetőségével kapcsolatban a jogosultsági feltételek összetettsége miatt is sok kérdés merül fel, és érdeklődnek a nagymama Gyes-ről is.

Nézzük meg azonban azt is, hogy nagypapa mehet-e Gyes-re, és ha igen, az ő nyugdíjához is beszámít-e ez az időszak.

Tekintsük át először azt a kérdést, hogy a nagymama által igénybe vett gyermekgondozási segély, jelenlegi elnevezésével a gyermekgondozást segítő ellátás ( a továbbiakban együtt Gyes) folyósításának időtartama beszámítható-e a nők negyven év jogosultsággal történő kedvezményes nyugellátásához való jogosultságba.

Nem ritka esetet érint a kérdés, mivel az „aktív” nagymamák segítségének igénybevételénél a még nem nyugdíjas személy jövőbeli helyzetét, a Gyes munkaviszonyra és a későbbi nyugdíjra való hatását is számításba kell venni.

A kérdést az is indokolja, hogy a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásához szükséges jogosultsági idő nem azonos a szolgálati idővel, annál szűkebb fogalom.

Ezért fontos annak pontos ismerete, hogy a szolgálati időnek minősülő időszakok közül mely idők vehetők figyelembe jogosultsági időként is.

Az ellátás igénybevételéhez jogosultsági időnek minősül a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekre tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő.

Fenti gyermekgondozási, gyermeknevelési ellátások bizonyos kivételektől eltekintve (pl. a főszabályként csak a szülő anya által igénybe vehető terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj) más személy által is igénybe vehetők.

Gyermekgondozási díjra például a szülő apa is jogosult.

Gyermeknevelési támogatás is a szülő által igényelhető, a Gyes pedig a szülők mellett a nagyszülők részére is megállapítható meghatározott feltételek mellett.

A szolgálati időként történő elismerés szempontjából nincs jelentősége fenti gyermekellátásoknál az igénybevevő nemének, mind női, mind férfi jogosult szolgálati időt fog szerezni az ellátásokból fizetett nyugdíjjárulék alapján.

A nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátása szempontjából viszont már csak az anyák és nagymamák által igénybe vett ellátásoknak van jelentősége.

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 20/A §-a szerint a jogosultakon kívül (szülők), de az ott meghatározott feltételek mellett a gyermek szülőjének vér szerinti, örökbe fogadó szülője, továbbá annak együtt élő házastársa (a továbbiakban együtt: nagyszülő) is jogosult a Gyes-re, ha

  • a gyermek az első életévét betöltötte,
  • a gyermek gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik,
  • a gyermek szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy a Gyes-ről lemondanak, és egyetértenek a Gyes-nek nagyszülő részéről történő igénylésével, és
  • a szülő háztartásában nincs másik olyan gyermek vagy ikergyermek, akire tekintettel Gyes-t folyósítanak.

A nagyszülő részére a Gyes-re való jogosultság fenti feltételek fennállása esetén kizárólag akkor állapítható meg, ha

  • ő maga megfelel az ellátásra való jogosultság feltételeinek, és
  • a jogosultsági feltételek a szülő esetében is fennállnak.

Három éves kor felett is sokszor előfordul olyan élethelyzet, hogy a kisgyermek három éves kora után betegsége miatt igényel otthoni felügyeletet, gyakran kell orvoshoz, vagy fejlesztő foglalkozásokra vinni, és ezt az időszakot a szülő már nem tudja munkájától távol tölteni, más családi segítséget, munkamegosztást kell megszervezni. A nagyszülő itt is segítség lehet.

A „nagyszülő gyes” szempontjából ebben az esetben is az általános szabályok érvényesülnek, azaz a gyermek tíz éves koráig tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetén van lehetőség Gyes igénybevételére. Hasonló az ikergyermekek esete, amikor a Gyes szintén nem csak három éves korig, hanem a tankötelessé válás évének végéig folyósítható. Ha az ikrek esetén a tankötelessé válás éve nem azonos, a Gyes jogosultság a legkésőbb tankötelessé váló gyermekhez igazodik.

Összegezve fentieket a jogszabályi lehetőség szerint tehát a „nagymama gyes” is beszámít a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásához.

A nagypapa pedig az általános szabályok szerint szolgálati időt szerez a Gyes ideje alatt.

A nagyszülő a gyermek három éves korától keresőtevékenységet is folytathat a Gyes mellett, legfeljebb heti harminc óra időtartamban, vagy időbeli korlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthonában történik.

A nyugdíj összegének kiszámításánál a „nagyszűlői gyes” esete nem tér el az általános szabályoktól.

Azaz az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset meghatározásánál a gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély összegét csak akkor kell figyelembe venni, ha az az igénylőre kedvezőbb. (A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 22.§ (2) bekezdés b) pontja.)

A 2020-tól igénybe vehető nagyszülői gyed is hasonlóan segíteni fog a gyermeknevelés feladatainak megosztásában.


Kapcsolódó cikkek

2024. június 20.

Hogyan kérhetünk igazolást a szolgálati időről?

Gyakran előfordul, hogy a nyugdíjkorhatár betöltésétől még hosszú évekre lévő személy készülődni kezd a nyugdíjba vonuláshoz, ahogy mondani szokták: összeszámíttatja az éveit. Különösen gyakran teszik ezt azok a hölgyek, akik a nők kedvezményes nyugellátását, a „nők 40”-et tervezik igénybe venni, és egészen pontosan szeretnék tudni, hogy ez mikortól lehetséges számukra.

2024. június 17.

Diákmunka: hogyan lehet dolgozni árvaellátás mellett?

A nyári iskolai szünetben sok diák dolgozik rövidebb, hosszabb ideig. Ezzel kapcsolatban merül fel a kérdés, hogy árvaellátásban részesülő diák esetén a keresőtevékenység befolyásolja-e az árvaellátás folyósítását.