Adózási tudnivalók szüretelőknek I.


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Ősszel a háztáji kiskertekben, hobbi telkeken rokonok, barátok, munkatársak segítségével, a profi szőlőültetvényeken, gyümölcsösökben napszámosok csapataival folyik a betakarítás. Kell-e és hogyan kell adóznia az alkalmi szüretelőknek?

Szüret kalákában

A kedvtelésből művelt kiskertekben rokoni, baráti, szomszédsági, jellemzően a kölcsönös alapon szorgoskodók az együttlét és a jól végzett munka után szokásos bográcspartival, szalonnasütéssel, borozgatással fűszerezett eszem-iszom kedvéért segítenek egymásnak, így mivel nem kapnak fizetséget, az adókötelezettség fel sem merül.

Keresettel járó foglalkoztatás adórendszeren kívül

A hétvégi telken saját felhasználás céljából hobbi-kertészkedők rendszerin nem birkóznak meg a tennivalókkal és állandó jelleggel vagy időszakonként (például a termények betakarításakor) segítségre szorulnak, amelyért munkadíjat fizetnek. Ilyenkor a természetes személyek között háztartási munkára létesített jogviszony, a 2010. évi XC. törvény szerinti ún. adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás lehetőségével élhetnek.

Az említett törvény többek között a háztartási munka körébe sorolja a kertgondozást, így a szőlőskertben adódó tennivalókat is, ha a foglalkoztatott személy a munkát nem egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozóként végzi és a tevékenysége nem függ össze a foglalkoztató, vagy a háztartásában vele együtt élő személyek, illetve közeli hozzátartozóik üzletszerű (őstermelői, egyéni vállalkozói) tevékenységével.

Ha a foglalkoztató a háztartási alkalmazottat a munkavégzés megkezdése előtt bejelenti a NAV-nak, a foglalkoztatónak havonta mindössze 1000 forint regisztrációs díjat kell fizetnie, míg sem neki, sem a háztartási alkalmazottnak nem keletkezik adó- és járulék-fizetési, illetve bevallási kötelezettsége.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a foglalkoztató adóazonosító jelét, a háztartási alkalmazott adóazonosító jelét és TAJ-számát, a foglalkoztatás kezdő napját. Havonta történő bejelentés esetén a háztartási munkára vonatkozóan teljesített bejelentés a bejelentés napját magában foglaló hónap utolsó napjáig terjedő időszakra vonatkozik. Több hónapig tartó foglalkoztatás esetén a bejelentés több hónapra előre is megtörténhet. Ekkor a bejelentés időszakánál meg kell jelölni a foglalkoztatás kezdetét és a végét. Amennyiben a bejelentési időszak végeként megjelölt hónap eltelik, de a foglalkoztatás tovább folytatódik, akkor a bejelentést meg kell ismételni a foglalkoztatás tovább folytatásának időszakára vonatkozóan is. A bejelentési kötelezettség elektronikusan vagy telefonon (a 185-ös szám hívásával az országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül) teljesíthető. Nincs lehetőség azonban a bejelentést papíron, postai úton vagy személyesen megtenni. A bejelentés visszavonására (például a munkavégzés meghiúsulása esetén), illetve módosítására a bejelentést követő 24 órán belül van lehetőség.

A bejelentést követően a foglalkoztatót az adóhatóság nyilvántartásba veszi. Az országos telefonos ügyfélszolgálat a bejelentést az elektronikus közszolgáltatásokról szóló törvény szabályai szerint rögzíti, és a foglalkoztatót a bejelentés eredményéről egyidejűleg tájékoztatja. Az országos telefonos ügyfélszolgálat a bejelentett adatokat továbbítja az állami adóhatósághoz, és a bejelentett adatokat a bejelentést követő ötödik év december 31-éig őrzi meg, azt követően törli azokat.

A regisztrációs díjat háztartási alkalmazottanként kell fizetni, a havi 1000 forint összeg független attól, hogy az adott hónapon belül hány napon és milyen munkadíjért történik a foglalkoztatás. Ha foglalkoztatásra a bejelentést követően nem kerül sor, a díj csak akkor jár vissza, ha a foglalkoztató a bejelentést az említett 24 órán belül vonja vissza.

A regisztrációs díjat a NAV Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj bevételi számlára (10032000-01076215) kell megfizetni a bejelentés napját magában foglaló hónapot követő hó 12. napjáig készpénzbefizetéssel, vagy az állami adóhatóság ügyfélszolgálatain bankkártyával, vagy átutalással.

A háztartási alkalmazottnak adó- és járulékfizetési kötelezettséget még abban az esetben sem keletkezik, ha a foglalkoztató a bejelentési kötelezettsége teljesítését elmulasztotta, viszont ez esetben, vagy ha a regisztrációs díjat nem fizette meg, a mulasztással érintett naptári hónapokban a háztartási alkalmazottnak kifizetett összeg után a személyi jövedelemadót, az egyéni járulékokat és a szociális hozzájárulási adót neki kell megfizetnie. Ha a mulasztás a foglalkoztató érdekkörére vezethető vissza, 100 000 forintig terjedő mulasztási bírsággal is sújtható.

A háztartási munkára foglalkoztatott magánszemély nem minősül a társadalombiztosítás ellátásaira, és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerinti biztosítottnak, így a regisztrációs díj megfizetése révén társadalombiztosítási ellátásra nem szerez jogosultságot. Ez azt jelenti, hogy ha Magyarországon lakóhellyel rendelkezik, de egyébként sem biztosított és nem jogosult egészségügyi szolgáltatásra, a havi 7320 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot csekken vagy átutalással fizetnie kell a NAV 10032000-06056229 számlára.

A háztartási alkalmazottnak is szüksége lehet jövedelemigazolásra, ezért a törvény szerint a háztartási munkáért őt megillető összegről a kifizetéskor igazolást kérhet a foglalkoztatótól. Előfordul, hogy egy hónapon belül ugyanazon foglalkoztató magánszemélynél több napot tölt munkavégzéssel az alkalmazott. Ilyen esetben az utolsó munkában töltött napon kell az igazolást kiadni, illetve rendszeres huzamos foglalkoztatás esetén – a háztartási alkalmazott kérésére – havonta kell kiállítani és a magánszemély részére átadni. Célszerű az igazolást két példányban kiállítani (egy-egy példányt a foglalkoztatónak, illetve a foglalkoztatottnak kell elévülésig megőriznie).

Az igazolás mintája az adóhatóság honlapján (www.apeh.hu) megtalálható, letölthető és kitölthető. Az IAKB minta alkalmazása nem kötelező, de az igazolásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

  • az igazolást kiállító (foglalkoztató) magánszemély nevét, adóazonosító jelét,
  • a foglalkoztatott magánszemély nevét, adóazonosító jelét, valamint társadalombiztosítási azonosító (TAJ) számát,
  • a foglalkoztatás helyének címét,
  • a foglalkoztatás kezdő napját,
  • a kifizetett összeget (forintban), a kifizetés időpontját, a hónap során munkavégzéssel töltött napok felsorolását,
  • az igazolás kiállításának időpontját,
  • a foglalkoztató és a háztartási alkalmazott aláírását.

A foglalkoztató által kiállított igazolás bélyegzőlenyomat nélkül is érvényes.


Kapcsolódó cikkek

2024. június 20.

Hogyan kérhetünk igazolást a szolgálati időről?

Gyakran előfordul, hogy a nyugdíjkorhatár betöltésétől még hosszú évekre lévő személy készülődni kezd a nyugdíjba vonuláshoz, ahogy mondani szokták: összeszámíttatja az éveit. Különösen gyakran teszik ezt azok a hölgyek, akik a nők kedvezményes nyugellátását, a „nők 40”-et tervezik igénybe venni, és egészen pontosan szeretnék tudni, hogy ez mikortól lehetséges számukra.

2024. június 17.

Diákmunka: hogyan lehet dolgozni árvaellátás mellett?

A nyári iskolai szünetben sok diák dolgozik rövidebb, hosszabb ideig. Ezzel kapcsolatban merül fel a kérdés, hogy árvaellátásban részesülő diák esetén a keresőtevékenység befolyásolja-e az árvaellátás folyósítását.