Az új KATA törvény alapján a kisadózónak magasabb összegű ellátási alap szerzésére nincs módja


Az új KATA törvény alapján is kisadózó maradhattam. Ugyanakkor szeretnék a – még ugyan távoli – nyugdíjamról is gondoskodni. Fizethetek-e ennek érdekében a havi 50 ezer forintnál többet?

A havi 50 ezer forint tételes adó megfizetésének kötelezettségét

  • a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: régi KATA) 2022. augusztus 31-ig hatályos 8. § (1) bekezdése a főállású kisadózó után
  • a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: új KATA) 2022. szeptember 1-jétől hatályos 7. § (1) bekezdése pedig a kisadózó után

írta/írja elő. (Az új KATA nem különböztet meg főállású kisadózót, és főállásúnak nem minősülő kisadózót, csak a „kisadózó” fogalmát szabályozza: a 2. § 1–3. pontjaiban foglalt szabályozás értelmében kisadózó főfoglalkozású egyéni vállalkozó lehet.)

A régi KATA 2022. augusztus 31-ig hatályos 8. § (4a) bekezdése alapján a főállású kisadózó magasabb – havi 75 ezer forint – összegű tételes adó fizetését is választhatta.

A tételes adó megfizetésével – más közterhekkel egyetemben – a társadalombiztosítási járulékot

megfizette/megfizeti.

A főállású kisadózó e jogállásának időtartama alatt – a régi KATA 2022. augusztus 31-ig hatályos 10. § (1) bekezdése alapján – biztosítottnak minősült, és az 50 ezer forint tételes adó megfizetésével valamennyi társadalombiztosítási ellátásra jogosultságot szerzett.

Az adó tételes jellegére figyelemmel a jogalkotó a társadalombiztosítási ellátások számításának alapját is „tételesen” határozza meg.

A társadalombiztosítási ellátások számításának alapját a régi KATA 2022. augusztus 31-ig hatályos 10. § (1) bekezdése

  • havi 50 ezer forint tételes adó megfizetése esetén havi 108 ezer forintban,
  • magasabb (75 ezer forint) összegű tételes adó fizetése esetén pedig 179 ezer forintban

határozta meg.

Az új KATA 2022. szeptember 1-jétől hatályos 9. § (1) bekezdése értelmében a kisadózó e jogállásának időtartama alatt szintén biztosítottnak minősül, és az 50 ezer forint tételes adó megfizetésével valamennyi társadalombiztosítási ellátásra jogosultságot szerez. Ezen ellátások számításának alapját a jogalkotó 2022. szeptember 1-jétől szintén havi 108 ezer forintban határozta meg, ugyanakkor 2022. szeptember 1-jétől magasabb összegű tételes adó fizetésére, és ezzel magasabb összegű ellátási alap szerzésére nincs mód.

A kérdésre Kiss Sándor válaszolt.

Az Adó Jogtár plusz és prémium szintjén elérhető TB kérdés-válaszok adatbázis évente 50 kérdéssel bővül. Új sorozatunkban a legfrissebb kérdések közül válogatunk.


Kapcsolódó cikkek

2023. június 1.

Mit jelent az öregségi résznyugdíj?

Öregségi résznyugdíjra az a személy jogosult, aki betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt, és legalább húsz helyett legalább tizenöt év szolgálati idővel rendelkezik.