Érettségizik a gyermek – változik a családi adókedvezmény és az egészségügyi ellátása


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Érettségizőknek a május-június hónap kihívás, a szülőnek viszont júliusban akad tennivalója, ugyanis családi pótlék és családi adókedvezmény ettől a hónaptól (véglegesen vagy átmenetileg) nem jár a gyermek után. Ebben a cikkben pontos útmutatást nyújtunk a teendőkről, bemutatjuk a különbséget a kedvezményezett eltartott és a gyermekszámba számító eltartott között, továbbá ismertetjük az egészségügyi ellátás témakörével kapcsolatos tudnivalókat.

Fő szabály szerint családi adókedvezmény addig jár a szülőnek, ameddig a gyermek által családi pótlékra jogosult. Mivel a tanév lejártát követően, tehát július 1-től nem jár családi pótlék az érettségizett gyermekek után, ezért módosítani kell a gyermekek szüleinek a családi adókedvezményről munkáltatójuk felé esetlegesen adott nyilatkozatukat. Részükre az említett gyermekek után július 1-től családi pótlék nem kerül folyósításra, és nem érvényesíthető a családi adókedvezmény sem. A munkáltató felé leadott nyilatkozat módosítás azért különösen fontos, mert a jogalap nélkül érvényesített családi kedvezmény miatt a szülőnek az év végén adó befizetési különbözete lesz, továbbá 12 %-os különbözeti bírságra is számíthat.

Újraéled a kedvezmény, ha a gyermek szeptembertől köznevelési intézményben (pl. szakközépiskola, szakiskola képzései) tanul tovább, és jár egészen addig, amíg a családi pótlék is. Tehát annak a tanévnek a végéig, amelyben a 20. életévét – sajátos nevelési igényű tanuló esetén – a 23. életévét betölti.

Ha az érettségiző felsőoktatásban folytatja tovább a tanulmányait, nem jár utána már sem családi pótlék, sem adóked…


Tisztelt Látogatónk! Ez a tartalom vagy funkció csak előfizetőink számára érhető el!

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük lépjen be felhasználói nevével és jelszavával.
A tartalom azonnali eléréséhez kérjük, válasszon előfizetést a Wolters Kluwer Hungary Kft. webáruházában.


Kapcsolódó cikkek

2019. június 6.

Családi pótlék – kevésbé közismert oldaláról is

A gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségeket az állam havi rendszerességgel családi pótlék folyósításával támogatja. Családi pótlék a gyermek születésétől jár, tankötelessé válásának (amelyik évben augusztus 31-ig tölti a 6. életévét) évének október 31-ig nevelési ellátásként. Ez után iskoláztatási támogatás néven, tanköteles korú (annak a tanévnek a vége, amikor a gyermek a 16. életévét tölti), és/vagy közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek jogán folyósítható, de legfeljebb annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét tölti.

Családi pótlékot mindig teljes hónapra folyósítanak, a tanév vége tehát június 30. Ez azért is fontos információ, mert szoros az összefonódás a családi pótlék és a családi adókedvezmény között. Ha elbizonytalanodunk a családi adókedvezményt illetően (kinek, ki után, mikor és meddig jár), először mindig a családi pótlékra való jogosultság felülvizsgálatát javaslom.

Családi pótlékra jogosult:

  1. Saját háztartásban nevelt gyermekre tekintettel:
  • szülő:
  • a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs,
  • a
2019. március 21.

Bővült a gyermekekre tekintettel járó szolgálati idők köre

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban Tny.) tartalmaz mind gyermekszüléshez, mind gyermekneveléshez kötődő szolgálati időt.

Többlet szolgálati idő gyermekre tekintettel

Nyugdíjszabályaink szerint önmagában a gyermekszülés csak egy esetben van hatással a szolgálati időre, a Tny. végrehajtási rendelete, a 168/1997. (X.6.) kormányrendelet  29.§ (10) bekezdése szerint az anya ténylegesen megszerzett szolgálati idejét annyiszor 365 nappal (tartósan beteg, fogyatékos gyermek esetén 550 nappal) kell növelni, ahány gyermeke 1968. január 1. előtt született.

A szabály alkalmazásához a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a tartós betegség, fogyatékosság igazolásához a családi pótlékról szóló jogszabályok rendelkezései szerinti orvosi igazolás szükséges.

Gyermeknevelési idők, mint szolgálati idő

A Tny. 38.§ (1) bekezdés c) pontja szerint szolgálati időnek kell figyelembe venni a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj, és a gyermekgondozási segély, illetve a gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának időtartamát, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizették.

  1. január 1-jétől bővült a s