Ez járhat a visszavonuló polgármestereknek


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A nyugdíjszerű ellátásokat bemutató sorozat utolsó írásaként egy különleges ellátást, a polgármesterek közszolgálati járadékát ismertetjük.


Az ellátás különlegességét az adja, hogy a közéletben végzett, megválasztással létrejövő megbízatás hosszú időn keresztül történő teljesítése kapcsán a megbízatás nyugdíjkorhatárhoz közeli életkorban történő megszűnése esetén átmenetet képez az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig az érintettek számára.

A jogosultak köre

A polgármesterek közszolgálati járadékára a polgármesterek, és meghatározott feltételekkel az alpolgármesterek jogosultak.

Az ellátásra az a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester jogosult (tehát a társadalmi megbízatású polgármester nem) akinek megbízatása az új polgármester megválasztásával szűnt meg.

A jogosultság akkor is fennáll, ha a polgármester nem indult a választáson.

Az alpolgármester akkor szerez jogosultságot a közszolgálati járadékra, ha az önkormányzati választáson nem választották meg önkormányzati képviselőnek, vagy megválasztották, de alpolgármesternek nem.

A jogosultsági feltételek

A polgármester, alpolgármester a közszolgálati járadékban akkor részesülhet, ha legalább három választási ciklus során, de legkevesebb tizenegy évig foglalkoztatási jogviszonyban polgármesteri vagy alpolgármesteri tisztséget töltött be, foglalkoztatási jogviszonya megszűnését követő tizenkettedik naptári év végéig a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárt betölti és rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel.

Társadalombiztosítás, járulékfizetés és családtámogatási szabályok

Előadók:

Farkasné Gondos Krisztina osztályvezető, OEP
Matlné Kisari Erika vezető tanácsos, NAV
Orbán Zsófia főosztályvezető-helyettes, Magyar Államkincstár

Időpont: 2014. december 16.

Részletes tematika és jelentkezés >>

A polgármesteri, alpolgármesteri tisztség, mint jogosító időszak 2014. október 12. napját megelőzően keletkezett jogviszony esetén ad a járadékra jogosultságot, újabb jogosultság nem szerezhető.

Kizárja a közszolgálati járadékra való jogosultságot, ha a polgármester, alpolgármester meghatározott ellátásban (öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai) részesül.

A közszolgálati járadék összege

Az ellátás összege a polgármester, alpolgármester által e tisztségében betöltött idő hosszához igazodik és az érintettek várható öregségi nyugdíjának a meghatározott mértékeként kerül kiszámításra.

Ha a jogosult három választási cikluson keresztül, de legalább tizenegy évig töltötte be tisztségét, az ellátás várható öregségi nyugdíjának ötven százaléka. Hatvan százalékos mértékű a közszolgálati járadék, ha a tisztség négy választási cikluson, de legalább tizenöt éven át fennállt.

Hetven százalékos mértékű a járadék, ha öt vagy ennél több választási cikluson keresztül, de legalább tizenkilenc éven át volt foglalkoztatási jogviszonyban polgármester vagy alpolgármester az érintett személy.

A közszolgálati járadék összege évente az éves nyugdíjemelés mértékével azonosan emelkedik.

A jogosultság megszűnése

A közszolgálati járadék folyósítása megszüntetésre kerül, ha a volt polgármester, alpolgármester legalább három hónapot elérő munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, vagy öregségi nyugdíjban részesül.

A járadék folyósításának feléledése

A közszolgálati járadék az időközbeni nyugdíjemelésekkel növelt összegben újra folyósításra kerül, ha a polgármester, alpolgármester munkavégzésre irányuló jogviszonya megszűnik.

A munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését és annak megszűnését az érintett személy bejelenti a nyugdíjfolyósító igazgatási szervhez.

Igénybejelentés

A közszolgálati járadék megállapítására a lakóhely szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatósága rendelkezik hatáskörrel.

A járadék megállapítása iránti igény írásban, formanyomtatványon vagy elektronikus úton nyújtható be.

A igénybejelentő, és pótlapja letölthető az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapján található nyomtatványtárból.

Az igénybejelentéshez mellékelni kell a polgármesteri, alpolgármesteri tisztség folyamatos ellátásáról a jegyző által kiadott igazolást is.

Fontos határidő

A közszolgálati járadék megállapítására vonatkozó igény kötött határidőn belül nyújtható be a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez.

A kérelmet a polgármesteri, alpolgármesteri tisztség megszűnése napjától számított három hónapon belül lehet előterjeszteni. 


Kapcsolódó cikkek

2024. február 22.

A szövetkezet keretében végzett munka és a nyugdíj

A szövetkezet keretében a szövetkezeti tag biztosítottként végzett tevékenységének időtartama nyugdíjra jogosító szolgálati időt eredményez. Az úgynevezett sajátos szövetkezeti formában történő munkavégzés azonban más helyzetet jelent.

2024. február 19.

Részmunkaidő és nyugdíj kapcsolata

Ha a részmunkaidőben való foglalkoztatásnál a kereset eléri a minimálbér összegét, a nyugdíj szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a kereset alapjául szolgáló munkavégzés nem teljes munkaidőben történik.