Hogyan változik a nyugdíjnövelés 2019-ben?


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség több dologra is hatással van, így annak 2019-es változása is több kérdést érint.

Általános esetben a nyugdíjjárulék fizetéssel fedezett időszak szolgálati időnek minősül, a nyugdíjasként elért kereset után fizetett nyugdíjjárulék azonban nem keletkeztet szolgálati időt.

A járulékfizetés fejében nem további szolgálati idő kerül elismerésre, hanem egy speciális juttatás, a nyugdíj összegének 0,5 százalékkal történő megnövelése.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban Tny.) 22/A §-a szerint a saját jogú nyugellátásban részesülő személy – ideértve azt a személyt is, akinek nyugellátása szünetel – nyugellátását saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján a naptári évben elért, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem összege egy tizenketted részének 0,5 százalékával növelni kell.

2017. január 1-től a kérelemre történő nyugdíjnövelés helyébe hivatalból történő növelés megállapítás lépett.

A Tny. 22/A § 2017. január 1-től hatályos (3) bekezdése szerint a nyugdíjnövelést a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv hivatalból állapítja meg a nyugdíjjárulék alapot képező kereset, jövedelem megszerzését követő év szeptember 30-ig, illetve meghatározott esetben október 31-ig.

Szeptember 30-ig történik a nyugdíjnövelés megállapítása, ha kizárólag munkaviszonyból, illetve azzal egy tekintet alá eső alkalmazotti jogviszonyból (pl. közalkalmazotti jogviszonyból) származik a kereset, jövedelem.
Minden más esetben (pl. egyéni vállalkozói, társas vállalkozói jogviszony) a növelés megállapítása október 31-ig történik meg.

Azok számára is, akik 2016. december 31-ig nem kérték a 2016-os évet megelőző kereseteik, jövedelmeik alapján a nyugdíjnövelés megállapítását, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv hivatalból elvégezte a növelést
A nyugdíjnövelés attól az időponttól kerül megállapításra, amikortól az a kérelem benyújtása esetén az érintettet legkorábban megillette volna.

A nyugdíjnövelés visszamenőleges összeggel a növelésre való jogosultság megszerzésének napjától járó, az időközi nyugdíjemelések mértékével növelt összegben kerül folyósításra.

2019-től sok nyugdíj mellett dolgozó személy számára változás lesz ezen a területen.

A változás a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (közismert nevén Tbj.) 25.§-ának 2019. január 1-vel hatályos módosításából ered.

A jövőre hatályba lépő új szabályozás szerint az Mt. (Munka Törvénykönyve) szerint munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjasnak minősülő személy nem fizet nyugdíjjárulékot ebből a jogviszonyból származó jövedelme után.

A kedvező változás egyrészt azt jelenti, hogy a nyugdíjas munkavállaló nettó jövedelme magasabb lesz ezzel a 10 százalékkal, másrészt viszont azt, hogy nem fog munkabére után 0,5 százalékos mértékű nyugdíjnövelést kapni, mert ez a növelés csak a nyugdíjjárulék alapot képező kereset, jövedelem után állapítható meg.

Jól figyeljük meg, hogy a jogszabály szövege csak az Mt. szerint munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjasnak minősülő személy nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség alóli mentességét mondja ki.

Lehetséges azonban keresőtevékenységet folytatni munkaviszonyon kívüli formában is, itt azonban nem tartalmaz mentességet a Tbj.új szabálya a nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség alól. Ez esetekben ha van nyugdíjjárulék fizetés, továbbra is van nyugdíjnövelésre alapot adó jövedelem is,azaz a növelés megállapításra kerül.

Természetesen a 2018. december 31-ig saját jogú nyugdíjasként folytatott keresőtevékenységből származó nyugdíjjárulék köteles jövedelmek után 2019. őszén még megtörténik a nyugdíjnövelés hivatalból történő megállapítása.


Kapcsolódó cikkek

2024. június 20.

Hogyan kérhetünk igazolást a szolgálati időről?

Gyakran előfordul, hogy a nyugdíjkorhatár betöltésétől még hosszú évekre lévő személy készülődni kezd a nyugdíjba vonuláshoz, ahogy mondani szokták: összeszámíttatja az éveit. Különösen gyakran teszik ezt azok a hölgyek, akik a nők kedvezményes nyugellátását, a „nők 40”-et tervezik igénybe venni, és egészen pontosan szeretnék tudni, hogy ez mikortól lehetséges számukra.

2024. június 17.

Diákmunka: hogyan lehet dolgozni árvaellátás mellett?

A nyári iskolai szünetben sok diák dolgozik rövidebb, hosszabb ideig. Ezzel kapcsolatban merül fel a kérdés, hogy árvaellátásban részesülő diák esetén a keresőtevékenység befolyásolja-e az árvaellátás folyósítását.