Korhatár előtti ellátás: ki kérheti az ismételt megállapítást 2024-ben?


2024-ben az 1959-ben születettek érik el nyugdíjkorhatárt. Elmondjuk, milyen lehetőségek előtt állak azok, akik ehhez a korosztályhoz tartoznak, korhatár előtti ellátásban részesülnek, és dolgoznak is mellette.

Releváns jogszabály:

2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

Amikor a különböző társadalombiztosítási ellátásaik mellett az érintettek betöltik az öregségi nyugdíjkorhatárt, felmerülő kérdés, hogy van-e jelentősége ennek a ténynek az ellátásuk szempontjából, kiemelve azt, hogy lehet-e változtatni, emelni az ellátás összegén.

2024-ben az 1959-ben születettek érik el nyugdíjkorhatárukat a 65. születésnapjukon. Amennyiben ez a személy korhatár előtti ellátásban részesül, és dolgozott az ellátása mellett, a következő lehetőség állhat rendelkezésére.

A nyugdíjkorhatár betöltése korhatár előtti ellátásnál

A korhatár előtti ellátás vonatkozásában tekintsünk vissza arra, hogy 2012. előtt többféle okból, jogcímen volt lehetőség a nyugdíj korhatár betöltését megelőzően öregségi nyugdíjat igénybe venni (például hosszú szolgálati idő alapján előrehozott öregségi nyugdíjat, hivatásos szolgálati jogviszony alapján szolgálati nyugdíjat).

Ezek az ellátások a módosuló szabályokra tekintettel 2012. január 1-jétől nyugdíjnak nem minősülő korhatár előtti ellátásként kerültek folyósításra az érintett személy nyugdíj korhatára eléréséig.

Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésétől az ellátás öregségi nyugdíjként kerül tovább folyósításra.

A korhatár előtti ellátások folyósítása mellett meghatározott összeghatárig lehet keresőtevékenységet folytatni. Ez a jövedelemhatár évente a minimálbér tizennyolcszoros összege, jelenleg, 2023-ban a 232.000 forintos minimálbér alapján éves szinten 4.176.000 forint.

A korhatár előtti ellátás mellett folytatott keresőtevékenységgel az érintett személy szolgálati időt szerez járulék fizetése alapján. Mivel a korhatár előtti ellátás nem nyugdíj, az ellátásban részesülő nem nyugdíjas, így szerezhet további szolgálati időt, szemben az öregségi nyugdíjban részesülő munkavállalókkal.

Az ismételt megállapítás lehetősége – a korhatár betöltésétől

Ha a korhatár előtti ellátás folyósításának időtartama alatt legalább 365 nap szolgálati időt szerez az ellátásban részesülő személy, öregségi nyugdíjkorhatárának betöltésétől, amely időponttól korhatár előtti ellátását már öregségi nyugdíjként kapja, kérheti öregségi nyugdíjának ismételt megállapítását.

Ezt a lehetőséget a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 18. § (3) bekezdése tartalmazza.

Az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítása a nyugdíjkorhatár betöltését követően ma már határidő nélkül kérhető. Korábban ez a lehetőség a nyugdíj korhatár betöltését követő hat hónapon belül állt rendelkezésre.

Az ismételt megállapításhoz szükséges szolgálati idő 2012. január 1. és a nyugdíjkorhatár betöltését megelőző nap közötti időben szerezhető.

Ha az ismételten megállapított öregségi nyugdíj összege magasabb, mint a korhatár betöltésétől öregségi nyugdíjként folyósított összeg, a jövőben ez kerül folyósításra.

A korhatár előtti ellátásban részesülő személy halála esetén a hozzátartozói nyugellátások megállapítása során is alkalmazni kell a fentieket azzal, hogy ahol fenti rendelkezések öregségi nyugdíj korhatár betöltését említik, azon az elhunyt jogszerző halálát kell érteni.

Az ismételt megállapítás lehetőségét tartalmazó szabályok vonatkoznak a szolgálati járandóságban részesülőkre is.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a nyugdíj összegének ismételt megállapítására kizárólag a fenti esetben van lehetőség.

A nyugellátás összege más esetekben, például az öregségi nyugdíj melletti keresőtevékenység esetén nem állapítható meg ismét, annak újbóli kiszámítása nem lehetséges. Ennek oka az, hogy a korhatár előtti ellátás mellett elért keresetből történik járulék fizetés, a nyugdíj melletti keresetből pedig nem, annak nettó összege lesz magasabb.


Kapcsolódó cikkek

2024. június 26.

Jön a Komplex Jogviszony-Nyilvántartás

Egyszerűsítheti a jogviszonyok mindennapi ügyintézését az adóhatóság vezetésével működő konzorcium uniós támogatással létrejövő fejlesztése, a Komplex Jogviszony-Nyilvántartás (KJNY) – közölte a NAV.

2024. június 24.

Mit jelent a nyugdíjelőleg?

Sokaknak nyugdíj-igényük benyújtása után először nyugdíjelőleget állapítanak meg. Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) tartalmazza.