Kinek jár a tizenharmadik havi nyugdíj 2024-ben?


Sokan betöltötték már a nyugdíjkorhatárt, de még nem igényelték nyugdíjukat. Év végéhez közeledve felmerülhet a kérdés, hogy igénybe vegyék-e a nyugellátást még ebben az évben?

A döntésnél sok szempontot kell figyelembe venni, egyik ilyen tényező lehet a jövő év januári nyugdíj emelésre való jogosultság mellett a tizenharmadik havi nyugdíjra való jogosultság kérdése. A tizenharmadik havi nyugdíjról a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 6/A §-a rendelkezik.

Tizenharmadik havi nyugdíjra jogosultak

Tizenharmadik havi nyugdíjra az jogosult, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév januárjára társadalombiztosítási nyugellátásban vagy az azzal egy tekintet alá eső, a Tny. 6.§ (4) bekezdése szerinti ellátásban részesül. (A Tny. 6.§ (4) bekezdés szerinti ellátások: saját jogú, illetve hozzátartozói jogon szerzett mezőgazdasági szövetkezeti járadék, mezőgazdasági szakszövetkezeti járadék, növelt összegű járadék.)

Ha a jogosult a nyugellátásokból egyszerre több ellátásban részesül, a tizenharmadik havi ellátásra való jogosultságot ellátásonként kell vizsgálni.

Tizenharmadik havi juttatás elhalálozás esetén

Ha a tizenharmadik havi nyugdíjra jogosult személy még a juttatás kifizetése előtt, 2024. január hónapban elhalálozik, a juttatás felvételére jogosult lesz a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, e személyek hiányában az örökös veheti fel az ellátást a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőssé válása időpontjától számított egy éven belül.

Fontos tudni, hogy ebben az esetben a kifizetést kérni kell, az nem történik meg kérelem nélkül.

Jogosultság majd csak 2025-ben

Amikor a nyugdíjba vonulás időpontjáról döntünk, most már azt a körülményt is jó figyelembe venni, hogy ha nem 2023-ban, hanem 2024-ben történik a nyugdíjba vonulás, az érintett 2025-ben lesz jogosult első alkalommal a tizenharmadik havi nyugdíjra.

Emellett mérlegelni kell a következőket is: ha 2023. évi kezdő időponttal történik a nyugdíj megállapítása, a nyugdíj összegének kiszámítása a 2023. évi valorizációs szorzószámokkal történik, jár a 2024. januári nyugdíj emelés, és az esetleges évközi kiegészítő nyugdíj emelés, valamint természetesen a tizenharmadik havi nyugdíj is.

Ha 2024-es kezdő időponttal történik a nyugdíj megállapítása, a nyugdíj összegének kiszámítása a 2024. évi valorizációs szorzószámokkal történik, és majd csak 2025-től jár a januári nyugdíj emelés, az esetleges évközi kiegészítő nyugdíjemelés, és a tizenharmadik havi nyugdíj.

Miért fontos ez a szorzószám? A valorizációs szorzószámok, melyek évente kerülnek meghatározásra az előző év kereseti szintje, az országos nettó átlagkereset egyes években történő növekedését alapul véve. a nyugdíjazást megelőző év kereseti szintjéhez igazítják a korábbi évek kereseteit a nyugdíj számítás folyamatában. Ez a szorzószám nagy mértékben tudja befolyásolni a nyugdíj összegét.


Kapcsolódó cikkek

2024. február 26.

2024-ben is márciusban kezdődik a külföldön élő nyugdíjasok éves adategyeztetése

Minden év márciusában kerül sor a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtási rendelete, a 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 76.§-ában előírtak szerint az évenkénti adategyeztetési eljárás lefolytatására a külföldön élő vagy tartózkodó nyugdíjasokkal. Az egyeztetés már kétféle módon történhet.

2024. február 22.

A szövetkezet keretében végzett munka és a nyugdíj

A szövetkezet keretében a szövetkezeti tag biztosítottként végzett tevékenységének időtartama nyugdíjra jogosító szolgálati időt eredményez. Az úgynevezett sajátos szövetkezeti formában történő munkavégzés azonban más helyzetet jelent.

2024. február 19.

Részmunkaidő és nyugdíj kapcsolata

Ha a részmunkaidőben való foglalkoztatásnál a kereset eléri a minimálbér összegét, a nyugdíj szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a kereset alapjául szolgáló munkavégzés nem teljes munkaidőben történik.