Lisztérzékeny gyermekkel lehet tovább GYES-en maradni?


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A biztosítási jogviszonyban álló édesanya gyermeke betöltötte a 3. életévét. A gyermek lisztérzékeny, de orvosi igazolása nincs a tartós betegségről. Mivel azonban egész napos óvodai elhelyezése sem lehetséges a lakóhelyén a lisztérzékenység miatt, az anya nem tud munkába állni. Igényelheti-e a GYES továbbfolyósítását?


A családtámogatásokról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst. tv.) 22. §-a szerint a kincstár vezetője méltányossági jogkörben eljárva – a Cst. tv. 27. §-ban foglalt rendelkezések figyelembe vételével – a GYES-re való jogosultságot megállapíthatja a gyermeket nevelő személynek, ha a gyermek szülei a gyermek nevelésében három hónapot meghaladóan akadályoztatva vannak. Emellett megállapíthatja, illetve meghosszabbíthatja a GYES folyósítását a gyermek általános iskolai tanulmányainak megkezdéséig, legfeljebb azonban a gyermek 8. életévének betöltéséig, ha a gyermek betegsége miatt gyermekek napközi ellátását biztosító intézményben, valamint nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem gondozható.

A méltányossági GYES iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes Kincstár megyei igazgatóságánál kell benyújtani írásban az R. 23. § 2. számú mellékletében felsorolt adattartalommal. A formanyomtatvány beszerezhető a Kincstár megyei igazgatóságánál, önkormányzatoknál, illetve letölthető Kincstár honlapjáról.

A kérelemhez az alábbi okmányok másolatát kell csatolni:

  • a kérelmező természetes személyazonosító adataira vonatkozóan érvényes személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány, kártyatípusú gépjárművezetői engedély, vagy útlevél,
  • a kérelmező lakcímére vonatkozóan a személyazonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány lakcím részét,
  • a gyermekek adataira vonatkozóan a születési anyakönyvi kivonatot,
  • a kérelmező és a gyermekek TAJ számát,
  • a kérelmező adóazonosító jelét,
  • amennyiben az igénylő magánnyugdíj-pénztár tagja, a záradékolt belépési nyilatkozatot,
  • a szülők nyilatkozatát a gyermeknevelésben való akadályoztatásról,
  • a fekvőbeteg gyógyintézet gyermekgyógyász, vagy gyermekpszichiáter szakorvosának eredeti igazolását, arról, hogy a gyermek betegsége miatt a gyermekek napközbeni ellátást biztosító intézményben nem gondozható, nevelhető, az igénylő nyilatkozatát arról, hogy a méltányossági GYES folyósításának időtartama alatt a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben nem helyezi el,
  • amennyiben az igénylő munkaviszonyban áll, a fizetésnélküli szabadság engedélyezéséről szóló eredeti igazolást.

Fentiekre való tekintettel a méltányossági kérelem benyújtható a gyermek 8. éves koráig.

A kérdést Kosztkó András szakértőnk válaszolta meg.


Kapcsolódó cikkek

2024. június 20.

Hogyan kérhetünk igazolást a szolgálati időről?

Gyakran előfordul, hogy a nyugdíjkorhatár betöltésétől még hosszú évekre lévő személy készülődni kezd a nyugdíjba vonuláshoz, ahogy mondani szokták: összeszámíttatja az éveit. Különösen gyakran teszik ezt azok a hölgyek, akik a nők kedvezményes nyugellátását, a „nők 40”-et tervezik igénybe venni, és egészen pontosan szeretnék tudni, hogy ez mikortól lehetséges számukra.

2024. június 17.

Diákmunka: hogyan lehet dolgozni árvaellátás mellett?

A nyári iskolai szünetben sok diák dolgozik rövidebb, hosszabb ideig. Ezzel kapcsolatban merül fel a kérdés, hogy árvaellátásban részesülő diák esetén a keresőtevékenység befolyásolja-e az árvaellátás folyósítását.