Nyugdíj: ezt kell tudni az adategyeztetési eljárásról


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Időről időre felmerülnek kérdések a szolgálati idő rendezésével kapcsolatos adategyeztetési eljáráshoz kötődően, ahogy újabb és újabb korosztályok kapcsolódnak be az egyeztetés folyamatába. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által a társadalombiztosítási nyilvántartásban szereplő biztosítási idő, járulékfizetési adatok és jogosultsági időszakok érintett személlyel történő egyeztetésére irányuló eljárás tovább folytatódik 2019-ben is.

Ebben az évben kezdődik az 1964-69. között született biztosítottak, volt biztosítottak egyeztetési eljárása.

A hivatalbóli adategyeztetési eljáráson kívül sokan nyújtanak be kérelmet hatósági bizonyítvány kiadása iránt a nyilvántartásban szereplő szolgálati idő igazolásáról.

A hivatalból indult adategyeztetési eljárás  a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban Tny.) 96/B-D  §-ainak rendelkezései szerint zajlik.

Egy-egy ötéves korcsoport kiértesítésére a 2019-es jogszabály változás következtében a korábbi két év helyett három éves időtartam áll rendelkezésre.

Nem vesznek részt a hivatalbóli eljárásban azok,

  • akiknek szolgálati idejét 2009. december 31-ét követően határozattal már megállapították, vagy ilyen eljárásuk folyamatban van,
  • akik részére öregségi nyugdíjat, korhatár előtti ellátást vagy más szolgálati idő alapján kiszámított ellátást megállapítottak, vagy ilyen eljárásuk folyamatban van,
  • vagy akik részére az egyeztetési eljárást már korábban (pl. kérelem alapján) megindították.

Akiket nem érint a hivatalbóli adategyeztetési eljárás – 1955. előtt született személyek – vagy bármilyen oknál fogva az egyeztetési ütemtervben számukra szereplő időpont előtt van szükségük egyeztetett adataik ismeretére, kérelmet nyújthatnak be az adategyeztetési eljárás lefolytatása iránt.

A kérelem a Tny. 96/B § (2) bekezdése szerint csak elektronikus úton nyújtható be.

Továbbra is lehetőség van hatósági bizonyítvány igénylésére a megszerzett szolgálati időről, a nők negyven év jogosultsággal történő kedvezményes nyugellátásához szerzett jogosultsági időről.

Az adategyeztetés során az első egyeztetett időszakot követően eltelt időszak adatai is egyeztetésre kerülnek újabb hivatalbóli eljárás keretében.

A 2019. évi jogszabály módosítás következtében erre az újabb egyeztetésre a korábbi két év helyett négy év múlva kerül sor.

Az 1955-56-ban születettek részére erre az újabb egyeztetésre nem kerül sor, ők 2019-ben, illetve hamarosan betöltik nyugdíjkorhatárukat, így az újabb egyeztetés összetalálkozik a nyugdíjigényléssel.

Az 1957-59-ben születettekkel 2019. december 31-ig kell lefolytatni az újabb egyeztetést.

Amire figyelni célszerű:

Az adategyeztetési eljárás elején a kimutatást vehetjük kézhez..

A dokumentumon szerepel az egyeztetésre kerülő szolgálati időszak kezdete és vége.

Figyeljünk erre a dátumra, az ezt követő időszak a későbbiekben kerül vizsgálatra.

A biztosított, volt biztosított a szolgálati időket tartalmazó értesítés vele való közlését követően jelzi a nyugdíjbiztosítási feladatokat ellátó igazgatási szerv részére azokat az általa ismert adatokat, melyeket a nyilvántartás nem tartalmaz, vagy amelyek nem egyeznek meg a nyilvántartott adatokkal.

Nagyon fontos, hogy gondosan tekintsük át a kapott szolgálati idő kimutatás idősorait, ha hiányzik egy foglalkoztatási időszak, mindenképpen tegyünk írásbeli észrevételt erre nézve, és ha rendelkezünk okirattal erre az időszakra, vagy egyéb bizonyítékkal, azt mellékeljük az észrevételekhez.

Az okmányokat másolatban is benyújthatjuk, a másolat eredeti dokumentummal való megegyezésének igazoltatása („hitelesítés”) díjmentesen elvégezhető a nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálaton, vagy a tájékoztató levélben megjelölt helyeken.

A szolgálati idő kimutatással együtt egy válaszlevél űrlapot is küld a hivatal, amelybe csak az észrevételeinket kell beírni, nem kell a megfogalmazással, formázássál bajlódni.

Találunk a gyermekekkel kapcsolatos nyilatkozat űrlapot is a megküldött iratok között, amelynek kitöltése a nők negyven év jogosultsággal történő kedvezményes nyugellátásához figyelembe vehető időtartamoknál a gyermekneveléssel töltött jogosultsági idők megállapításához szükséges. Fordítsunk figyelmet ennek a kitöltésére is.

Az adategyeztetési eljárás megindításakor a nyugdíjbiztosítási feladatokat ellátó igazgatási szerv a társadalombiztosítási nyilvántartásba a foglalkoztatók által bejelentett biztosítási idő és nyugdíjjárulék köteles jövedelem adatokkal rendelkezik, mert ebbe az adatbázisba ezeket az adatokat kellett a jogszabályi előírás szerint bejelenteni.

A szolgálati időnek minősülő egyéb, nem járulékfizetéssel szerzett időszakok ekkor még nem szerepelnek a nyilvántartásban, mert azokat az érintett személy ismeri, az igazolásukhoz szükséges dokumentumokkal ő rendelkezik.

A nyugdíjjárulék-fizetéssel szerzett szolgálati idők mellett nyugdíjjárulék-fizetés nélkül is elismerhető szolgálati idők is léteznek a Tny. 4.§ (1) bekezdés h) pontja alapján.

Ilyenek a katonai (polgári) szolgálatban eltöltött idő, az 1998. január 1. előtt felsőoktatási intézményben nappali képzésben folytatott tanulmányok ideje, és az anya 1968. január 1. előtt született gyermekére tekintettel kapott gyermekenként 365, tartósan beteg, fogyatékos gyermek esetén 550 naptári nap szolgálati ideje.

Ezek a járulékfizetés nélkül szolgálati időnek minősülő időszakok az érintett személy nyilatkozata, és igazolásai alapján jutnak a nyugdíjbiztosítási feladatokat ellátó igazgatási szerv tudomására, és ezt követően nyilvántartásába.

A katonai szolgálat időtartamát katonakönyvvel, a felsőfokú nappali tagozatos tanulmányok időtartamát leckekönyvvel, az 1968. előtt született gyermekre vonatkozó adatokat születési anyakönyvi kivonattal lehet igazolni.

Az adategyeztetési eljárás akár hivatalból, akár kérelemre indul, határozat kibocsátásával zárul.

A határozat tartalmazza a nyugdíjjogosultság elbírálásához figyelembe vehető összes szolgálati időt, a nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító szolgálati időt, ezen belül a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati időt.

Ha felelősséggel együttműködünk a hivatallal az egyeztetési eljárás során, saját adataink pontos rendezését segítjük elő.


Kapcsolódó cikkek

2019. március 12.

Az özvegyi nyugdíj legfontosabb szabályai

Az özvegyi nyugdíjra való jogosultság – akárcsak a többi hozzátartozói nyugellátásra való jog – az elhunyt jogszerző által megszerzett szolgálati idő alapján keletkezik. A jogszerzés akkor állapítható meg, ha az elhunyt nyugdíjasként halt meg, vagy rendelkezett az elhalálozási életkorára előírt szolgálati idővel.