Nyugdíjszámításnál duplán büntet a kata


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Ha a nyugdíj összegének kiszámításához szükséges szolgálati időről beszélünk, akkor az egész évben kisadót fizető főállású kisadózó szolgálati idejét arányosítani kell a minimálbérrel, így az általa elért szolgálati idő évente mindössze 303 naptári nap lesz. A katás vállalkozó tehát évente két hónapot elveszít, amikor kiszámítják a nyugdíját. Ráadásul társadalombiztosítási ellátásainak számítási alapja a minimálbérnél alacsonyabb, 81 300 forint.


A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény fogalomrendszere szerint főállású kisadózó az a kisadózó, aki a tárgyhó bármely napján nem felel meg az alábbi feltételek valamelyikének:

  1. legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll,
  2. a társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerinti kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül,
  3. a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek minősül,
  4. a kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján más államban biztosítottnak minősül,
  5. olyan magánszemély, aki 2011. december 31-én – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján megállapított – I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 32-33. §-a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, vagy
  6. rokkantsági ellátásban részesül és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50 százalékos vagy kisebb mértékű.

A hivatkozott törvény 10. § (1) bekezdése szerint a főállású kisadózó e jogállásának időtartama alatt biztosítottnak minősül, a Tbj.-ben és a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben meghatározott valamennyi ellátásra jogosultságot szerezhet, ezen ellátások számításának alapja havi 81.300 forint.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény jelenleg hatályos 39. §-a értelmében: ha a biztosítottnak a Tbj. 5. §-a (1) bekezdésének a)-b), g) pontja és a (2) bekezdése szerinti biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya keretében – ide nem értve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény értelmében teljes munkaidőben, illetőleg az adott munkakörre irányadó, jogszabályban meghatározott munkaidőben foglalkoztatottakat – elért nyugdíjjárulék-alapot képező keresete, jövedelme a külön jogszabályban meghatározott minimálbérnél kevesebb, akkor a biztosítási időnek csak az arányos időtartama vehető szolgálati időként figyelembe.

Ebben az esetben a szolgálati idő és a biztosítási idő aránya azonos a nyugdíjjárulék alapját képező kereset és a mindenkori érvényes minimálbér arányával.

Ezt a rendelkezést a Tbj. 30/A. §-ának (2) bekezdése szerinti mezőgazdasági őstermelő 2007. december 31-ét követően szerzett biztosítási idejének, valamint a főállású kisadózó biztosítási idejének szolgálati időként történő figyelembevétele során is alkalmazni kell. Ezt a módosítást a 2012. évi CCVIII. törvény 14. § b) pontja illesztette be.

A módosítás következtében a kata hatálya alatt megszerzett szolgálati idő és a biztosítási idő aránya azonos a nyugdíjjárulék alapját képező jövedelem (81.300 forint) és a mindenkori érvényes minimálbér (2013-ban 98.000 forint) arányával.

A minimálbér számításánál figyelmen kívül kell hagyni annak az időszaknak a naptári napjait, amelyeken a biztosítás szünetelt vagy a biztosítottnak nem volt nyugdíjjárulék-köteles keresete, jövedelme.

2013-ban a minimálbér 98.000 Ft/hó, melynek éves összege (12 hó * 98.000 Ft/hó=) 1.176.000 forint. A havi 50.000 forint tételes adót fizető főállású kisadózók nyugdíjalapot képező éves jövedelme (12 hó * 81.300 Ft/hó=) 975.600 forint lesz, ha egész évben változatlan a jogállásuk.

Szolgálati idő : biztosítási idő aránya = 975.600 : 1.176.000 = 0,8295

Ebből következik, hogy a naptári év teljes időszakára (365 naptári nap) vonatkozó biztosítási idő arányos része (365 * 0,8295 =) 303 naptári nap lesz a főállású kisadózó által elért szolgálati idő.

Ez a szabály azt jelenti, hogy amikor azt vizsgáljuk, az öregségi nyugdíj eléréséhez szükséges minimum 20 év szolgálati időt (résznyugdíj esetén 15 év) a kisadózó elérte-e, akkor a teljes biztosítási év beleszámít az évek számába (365 nap).

Rodin szakmai konferenciák

További konferenciáinkról itt tájékozódhat.

Ha viszonyt a nyugdíj összegének kiszámításához szükséges szolgálati időről beszélünk – az öregségi nyugdíj összege az elismert szolgálati időtől és az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegétől függ -, akkor a főállású kisadózó szolgálati idejét arányosítani kell, vagyis ebben az esetben 303 naptári nap lesz a főállású kisadózó által elért szolgálati idő évente.


Kapcsolódó cikkek

2024. február 22.

A szövetkezet keretében végzett munka és a nyugdíj

A szövetkezet keretében a szövetkezeti tag biztosítottként végzett tevékenységének időtartama nyugdíjra jogosító szolgálati időt eredményez. Az úgynevezett sajátos szövetkezeti formában történő munkavégzés azonban más helyzetet jelent.

2024. február 19.

Részmunkaidő és nyugdíj kapcsolata

Ha a részmunkaidőben való foglalkoztatásnál a kereset eléri a minimálbér összegét, a nyugdíj szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a kereset alapjául szolgáló munkavégzés nem teljes munkaidőben történik.